• Promocja
Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich

Ebook Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich

22,94 zł 26,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 22,94 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Podstawowym celem niniejszej monografii jest sformułowanie diagnozy stanu implementacji polityki zrównoważonego rozwoju w wybranych samorządach terytorialnych oraz określenie kierunków przyszłych przekształceń nie tylko na badanym obszarze, ale i jako rekomendacje do działań ogólnopolskich. Całość opracowania została podzielona na 10 rozdziałów. Rozdziały 1-4 stanowią teoretyczne wprowadzenie do tematyki realizacji polityki zrównoważonego rozwoju oraz usług publicznych. Następnie autorzy przedstawili metodologię zastosowaną w pracy oraz przybliżyli obszar badań w postaci charakterystyki analizowanych województw. Ostatnia część (rozdziały 7-10) stanowi syntezę wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w 2015 r. w gminach województw podlaskiego, wielkopolskiego oraz śląskiego. Przeprowadzona ankieta składa się z dwóch części: „Polityka społeczna” oraz „Polityka zrównoważonego rozwoju”, co odpowiada układowi pracy. Uzyskane wyniki uzupełniono danymi statystycznymi oraz analizą wybranych dokumentów strategicznych, a także literatury przedmiotu dla uzyskania pełniejszego obrazu analizowanych zagadnień. Całość pracy kończą wnioski i rekomendacje dotyczące stanu, a także możliwości implementacji polityki zrównoważonego rozwoju w praktyce polskich samorządów terytorialnych.

Spis treści ebooka Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich

Wprowadzenie 7
1. Polityka zrównoważonego rozwoju 11
2. Zrównoważony rozwój w aktach prawnych 20
3. Instytucjonalno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju
na poziomie krajowym 25
3.1. Zrównoważony rozwój w aktach prawnych z zakresu ochrony środowiska 28
3.2. Zrównoważony rozwój w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 29
3.3. Zrównoważony rozwój w prawie gospodarczym 32
3.4. Rola administracji publicznej w zakresie zrównoważonego rozwoju 33
3.5. Instytucjonalizacja zrównoważonego rozwoju 35
4. Polityka zrównoważonego rozwoju w samorządzie terytorialnym 38
4.1. Lokalna polityka zrównoważonego rozwoju 38
4.2. Usługi publiczne jako element lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju 44
4.2.1. Pojęcie „usług publicznych” i ich cechy 44
4.2.2. Klasyfikacja usług publicznych 47
4.2.3. Gmina jako podmiot świadczący usługi publiczne 51
5. Przestrzenne aspekty zakresu badań 58
5.1. Przyczyny doboru województw do badań porównawczych 59
5.2. Podstawowe dane dotyczące wybranych województw 61
5.3. Rozwój społeczno-gospodarczy badanych województw 63
6. Metodologia badań 73
7. Polityka zrównoważonego rozwoju w praktyce ankietowanych gmin 77
7.1. Dokumenty z zakresu zrównoważonego rozwoju 77
7.2. Cele zrównoważonego rozwoju 93
7.3. Monitoring zrównoważonego rozwoju 101
8. Usługi techniczne i środowiskowe w lokalnym rozwoju zrównoważonym i praktyce działalności gmin 107
8.1. Priorytety gmin w zakresie rozwoju usług środowiskowych i technicznych 110
8.2. Gospodarka wodno-ściekowa 118
8.3. Transport 133
8.4. Gospodarka odpadami 138
9. Polityka społeczna a rozwój zrównoważony 146
9.1. Polityka społeczna i rozwój zrównoważony – cechy własne oraz powiązania wzajemne w perspektywie holistycznej 146
9.2. Ochrona zdrowia 149
9.3. Pomoc społeczna 172
9.4. Kultura i oświata 189
9.4.1. Kultura i oświata w mniejszych gminach: potrzeby mieszkańców a działania władz (społeczeństwo obywatelskie na poziomie lokalnym) 191
9.4.2. Badania satysfakcji odbiorców usług w zakresie oświaty i kultury w mniejszych gminach 200
9.4.3. Kultura i oświata w większych gminach: potrzeby mieszkańców a działania władz (społeczeństwo obywatelskie na poziomie lokalnym) 201
9.4.4. Badania satysfakcji odbiorców usług w zakresie oświaty i kultury w większych gminach 204
9.4.5. Podsumowanie 205
10. Bariery i korzyści wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w gminach 209
Zakończenie 219
Bibliografia 227
Spis aktów normatywnych 238
Źródła internetowe 239
Spis tabel 241
Spis rysunków 244
Aneks 1 247
Aneks 2 252

Szczegóły ebooka Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-344-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-329-2
Redakcja:
Agnieszka Lorek,Andrzej Rączaszek
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
253
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub