• Promocja
Polska. Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie Polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna

Ebook Polska. Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie Polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna

30,88 zł 35,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 30,88 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Konkurencyjność gospodarek, będąca przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej monografii, jest koncepcją odnoszącą się do utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego, poprawy poziomu życia społeczeństwa, wzmocnienia pozycji kraju na rynkach zagranicznych i wzrostu atrakcyjności dla zagranicznych czynników produkcji.

W monografii wyznaczono pozycję konkurencyjną Polski w porównaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności tych z Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza ukierunkowana jest na poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: Jak zmieniła się pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w okresie 2010-2016? Jakie czynniki zadecydowały o tych zmianach? Czy i w jakim stopniu Polska wykorzystuje współpracę międzynarodową, a zwłaszcza umiędzynarodowienie narodowego systemu innowacji do budowania swojej pozycji konkurencyjnej? Jakie rekomendacje dla polityki gospodarczej wynikają z analizy zmian konkurencyjności Polski w ostatnim pięcioleciu?

Przeprowadzone analizy wykazały, iż w miarę wzrostu poziomu rozwoju słabnie znaczenie konkurencji cenowej, a zwiększa się rola innych czynników kształtujących przewagi konkurencyjne, takich jak innowacje i jakość. Lepszemu wykorzystaniu tych czynników sprzyja otwarcie systemu gospodarczego na współpracę z innymi krajami. Procesy inter­nacjonalizacji mają zasadnicze znaczenie dla kształtowania polityki wzmacniania konku­rencyjności. Ważnym jej kierunkiem jest ułatwienie krajowym podmiotom dostępu do sieci międzynarodowych powiązań naukowych i biznesowych, zarówno w ramach ugrupowań integracyjnych, jak i w ramach sieci korporacji transnarodowych.

Spis treści ebooka Polska. Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie Polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna

Przedmowa - Marzenna Anna Weresa
CZĘŚĆ I. KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2010-2016
Rozdział 1. Porównawcza ocena tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce w latach 2010-2016: Polska na tle UE - Ryszard Rapacki, Mariusz Próchniak
Rozdział 2. Zbieżność poziomów dochodu między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią - Mariusz Próchniak
Rozdział 3. Zróżnicowanie dochodów i skala ubóstwa w Polsce. Wpływ transferów z zagranicy na nierówności dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2008-2015 - Patrycja Graca-Gelert
Rozdział 4. Przewagi konkurencyjne Polski w handlu zagranicznym oraz bilans płatniczy w latach 2010-2016 - Mariusz-Jan Radło
Rozdział 5. Wpływ inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiej gospodarki - Tomasz M. Napiórkowski
CZĘŚĆ II. GŁÓWNE CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2010-2016
Rozdział 6. Kierunki polityki gospodarczej i najważniejsze wyzwania w latach 2010-2016 - Adam Czerniak, Ryszard Rapacki
Rozdział 7. Ewolucja systemu finansowego w Polsce w latach 2010-2016 w kontekście jego umiędzynarodowienia - Katarzyna Sum
Rozdział 8. Inwestycje i oszczędności krajowe: Polska na tle innych państw UE - Piotr Maszczyk
Rozdział 9. Zmiany zasobów ludzkich w Polsce z uwzględnieniem tendencji migracyjnych w latach 2010-2016 - Adam Karbowski
Rozdział 10. Nauka, technika i innowacje jako czynniki konkurencyjności polskiej gospodarki - Marta Mackiewicz
Rozdział 11. Zmiany łącznej produktywności czynników wytwórczych - Mariusz Próchniak
CZĘŚĆ III. WSPÓŁPRACA POLSKI Z ZAGRANICĄ A INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ
Rozdział 12. Umiędzynarodowienie narodowego systemu innowacji w Polsce - Marzenna Anna Weresa


Rozdział 13. Finansowanie działalności innowacyjnej w polskich przedsiębiorstwach z budżetu Horyzont 2020 na tle krajów Unii Europejskiej - Małgorzata Stefania Lewandowska
Rozdział 14. Innowacyjność, kooperacja a internacjonalizacja. Wyniki badań dla polskich przedsiębiorstw przemysłowych - Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Stefania Lewandowska


Rozdział 15. Internacjonalizacja polskich klastrów - Arkadiusz Michał Kowalski
PODSUMOWANIE

Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a zmiany pozycji konkurencyjnej w latach 2010-2016 - Marzenna Anna Weresa

Szczegóły ebooka Polska. Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie Polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna

Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8030-160-3
Redakcja:
Marzenna A. Weresa
Liczba Stron:
279
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub