• Promocja
Pomiar jakości produktów i usług. Wybrane zastosowania analizy ważności-realizacji

Ebook Pomiar jakości produktów i usług. Wybrane zastosowania analizy ważności-realizacji

Małgorzata Lotko, Magdalena Paździor, Monika Żuchowska-Grzywacz, Piotr Paździor
19,12 zł 25,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 19,12 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Jakość jest dziś kategorią bardzo często używaną zarówno potocznie, jak i na gruncie różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Jest jednym z wielu pojęć, które niełatwo poddają się próbom ścisłego zdefiniowania. Pierwotnie była obecna w systemach filozoficznych jako kategoria aksjologiczna służąca tworzeniu i porządkowaniu świata wartości. Współcześnie w praktyce jakość często jest rozumiana jako pewien wartościujący sąd użytkownika, odnoszący się do zaspokojenia przez produkt jego potrzeb. Jakość opiera się na wartości, a wartość wynika z oceny.
Jako naukowcy dążymy do tego, aby jakość była rozważana w sposób metodyczny. Jest to możliwe przede wszystkim zgodnie z rozpropagowanym przez profesora R. Zalewskiego kanonicznym simpleksem towaroznawczym. Zakłada on oparcie badania jakości produktów na trzech równoprawnych filarach: wiedzy przyrodniczej, technicznej oraz ekonomicznej. Prezentowane przez autorów niniejszej monografii podejście do problemu bazuje na tym ostatnim filarze, jako że przytaczane badania zostały przeprowadzone i opracowane z wykorzystaniem instrumentarium właściwego naukom ekonomicznym. We wszystkich przypadkach przyjęto ilościowe podejście do pomiaru i oceny jakości.
Ponieważ jakość jest pojęciem niezwykle powszechnym w gospodarce i w ogóle w społeczeństwie, trudno w tej relatywnie niewielkiej publikacji mówić o metodycznej oraz syntetycznej identyfikacji i doborze obszarów badawczych. Zakres książki został zatem wyznaczony dość luźno przez zainteresowania naukowe autorów. A jest nimi troje pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz student SGGW w Warszawie. Kontynuują oni tradycję Radomskiej Szkoły Towaroznawczej, zapoczątkowanej przez profesora J. Żuchowskiego. Każdy z badaczy prezentuje w tej monografii wyniki badań w swoim obszarze zainteresowań naukowych, przez co zawartość poszczególnych rozdziałów monografii jest dość zróżnicowana, ale też ciekawsza i mogąca zyskać zainteresowanie szerszego grona odbiorców.
Za cel opracowania Autorzy przyjęli wykazanie użyteczności analizy ważności-realizacji (IPA) w pomiarze i ocenie jakości produktów oraz usług.

Szczegóły ebooka Pomiar jakości produktów i usług. Wybrane zastosowania analizy ważności-realizacji

Wydawca:
Spatium
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-66017-19-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-66017-03-0
Wydanie:
1
Autorzy:
Małgorzata Lotko,Magdalena Paździor,Monika Żuchowska-Grzywacz,Piotr Paździor
Liczba Stron:
140
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub