• Promocja
Prawo o adwokaturze. Komentarz

Ebook Prawo o adwokaturze. Komentarz Radosław Baszuk, Wojciech Bergier, Wojciech Marchwicki, Piotr Wiśniewski, Joanna Parafianowicz, Paweł Litwiński, Małgorzata Eysymontt, Andrzej Zwara, Piotr Piesiewicz, Agnieszka Zemke-Górecka,

Radosław Baszuk, Wojciech Bergier, Wojciech Marchwicki, Piotr Wiśniewski, Joanna Parafianowicz, Paweł Litwiński, Małgorzata Eysymontt, Andrzej Zwara, Piotr Piesiewicz, Agnieszka Zemke-Górecka
224,12 zł 254,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 224,12 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat adwokatury w Polsce, wzbogacone w niektórych aspektach o kontekst historyczny. W ten sposób praca pomaga również zrozumieć, jak adwokatura i jej regulacje prawne ewoluowały wraz z historią Polski. W opracowaniu przybliżono kluczowe aspekty ustawy, a także uwzględniono jej zmiany przyjęte w ciągu ostatnich lat. Autorzy przedstawiają ponadto szeroki przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów adwokackich.

Szczególnie interesujące dla czytelników będzie omówienie zagadnień dotyczących m.in.:• wykonywania zawodu adwokata,• funkcjonowania samorządu adwokackiego,• odbywania aplikacji adwokackiej,• orzecznictwa dyscyplinarnego.





Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla adwokatów i aplikantów adwokackich, studentów prawa oraz innych osób zainteresowanych prawniczym aspektem tej profesji.

Spis treści ebooka Prawo o adwokaturze. Komentarz

Wykaz skrótów&ensp, , str. 11
Wprowadzenie&ensp, , str. 17
Ustawa z ,26.05.1982 r. &ndash, Prawo o ,adwokaturze ,(Dz.U. z ,2022 r. poz. ,1184 ze zm.)&ensp, , str. 29
Dział I. Przepisy ogólne&ensp, , str. 31
Art. ,1. [Zadania i ,cechy adwokatury]&ensp, , str. 31
Art. ,2. [Członkowie adwokatury]&ensp, , str. 51
Art. ,3. [Zadania samorządu zawodowego adwokatury]&ensp, , str. 52
Art. ,4. [Czynności zawodowe adwokata]&ensp, , str. 67
Art. ,4a. [Formy prawne wykonywania zawodu]&ensp, , str. 71
Art. ,4b. [Zakaz wykonywania zawodu]&ensp, , str. 75
Art. ,4c. [Trwała niezdolność do ,wykonywania zawodu]&ensp, , str. 82
Art. ,4d. [Zawieszenie w ,wykonywaniu czynności zawodowych]&ensp, , str. 85
Art. ,5. [Ślubowanie]&ensp, , str. 87
Art. ,6. [Tajemnica zawodowa]&ensp, , str. 90
Art. ,7. [Ochrona prawna adwokata]&ensp, , str. 123
Art. ,8. [Wolność wypowiedzi, immunitet adwokacki]&ensp, , str. 130
Art. ,8a. [Obowiązkowe ubezpieczenie OC]&ensp, , str. 136
Art. ,8b. [Delegacja ustawowa ,&ndash, zakres ubezpieczenia OC]&ensp, , str. 139
Art. ,9. [Organy adwokatury]&ensp, , str. 140
Art. ,10. [Osobowość prawna organów adwokatury]&ensp, , str. 144
Art. ,11. [Wybory do ,organów adwokatury]&ensp, , str. 146
Art. ,12. [Uchwały organów adwokatury]&ensp, , str. 150
Art. ,13. [Sprawozdanie z ,działalności adwokatury]&ensp, , str. 153
Art. ,13a. [Obowiązek przesyłania odpisów uchwał]&ensp, , str. 154
Art. ,14. [Zaskarżanie uchwał organów adwokatury]&ensp, , str. 156
Art. ,15. [Wniosek o ,podjęcie uchwały przez organy adwokatury]&ensp, , str. 159
Art. ,16. [Opłaty za czynności adwokackie]&ensp, , str. 161
Dział Ia. Przetwarzanie danych osobowych&ensp, , str. 169
Art. ,16a. [Ograniczenia w ,zakresie ochrony danych osobowych ze ,względu na ,tajemnicę adwokacką]&ensp, , str. 179
Art. ,16b. [Wystąpienie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z ,żądaniem ujawnienia informacji a ,tajemnica adwokacka]&ensp, , str. 186
Art. ,16c. [Okres przechowywania danych osobowych]&ensp, , str. 188
Dział II. Wykonywanie zawodu adwokata&ensp, , str. 191
Art. ,17. [Zespół adwokacki]&ensp, , str. 191
Art. ,18. [Członkowie zespołu adwokackiego]&ensp, , str. 194
Art. ,19&ndash,20. (uchylone)&ensp, , str. 195
Art. ,21. [Pomoc prawna z ,urzędu]&ensp, , str. 195
Art. ,22. (uchylony).&ensp, , str. 196
Art. ,23. [Prawa członka zespołu adwokackiego]&ensp, , str. 197
Art. ,24. [Ubezpieczenie społeczne]&ensp, , str. 199
Art. ,25. [Umowa z ,klientem]&ensp, , str. 200
Art. ,26. [Zastępstwo adwokata]&ensp, , str. 203
Art. ,27. [Wypowiedzenie pełnomocnictwa]&ensp, , str. 204
Art. ,28. [Odmowa pomocy prawnej]&ensp, , str. 205
Art. ,29. [Pokrycie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej]&ensp, , str. 211
Art. ,30. [Organy zespołu adwokackiego]&ensp, , str. 212
Art. ,31. [Kompetencje zebrania zespołu]&ensp, , str. 213
Art. ,32. [Uchwały zebrania zespołu]&ensp, , str. 214
Art. ,33. [Uchylenie lub zmiana uchwały zebrania zespołu]&ensp, , str. 215
Art. ,34. [Odwołanie kierownika zespołu lub jego zastępcy]&ensp, , str. 217
Art. ,35. [Rozwiązanie zespołu]&ensp, , str. 219
Art. ,36. [Wizytacja]&ensp, , str. 221
Art. ,37. [Wykonywanie zawodu w ,kancelarii adwokackiej i ,spółce ,&ndash, odesłanie]&ensp, , str. 223
Art. ,37a. [Zastępstwo adwokata]&ensp, , str. 223
Art. ,37b. [Adwokat w ,elektronicznym postępowaniu ,upominawczym]&ensp, , str. 227
Art. ,37c. [Obowiązek posiadania adresu do ,doręczeń ,elektronicznych]&ensp, , str. 229 ,
Dział III. Izby adwokackie&ensp, , str. 232
Art. ,38. [Skład izby adwokackiej]&ensp, , str. 232
Art. ,39. [Organy izby adwokackiej]&ensp, , str. 236
Art. ,40. [Kompetencje zgromadzenia izby adwokackiej]&ensp, , str. 250
Art. ,41. [Zwołanie zwyczajnego i ,nadzwyczajnego zgromadzenia izby adwokackiej]&ensp, , str. 254
Art. ,42. [Skład okręgowej rady adwokackiej]&ensp, , str. 258
Art. ,43. [Prezydium okręgowej rady adwokackiej i ,wizytatorzy]&ensp, , str. 259
Art. ,44. [Kompetencje okręgowej rady adwokackiej]&ensp, , str. 260
Art. ,45. [Uchwały okręgowej rady adwokackiej]&ensp, , str. 262
Art. ,46. [Zaskarżanie uchwał okręgowych rad adwokackich]&ensp, , str. 264
Art. ,47. (uchylony)&ensp, , str. 266
Art. ,48. [Kompetencje dziekana i ,wicedziekana okręgowej rady adwokackiej]&ensp, , str. 266
Art. ,49. [Listy adwokatów, aplikantów adwokackich i ,prawników zagranicznych prowadzone przez okręgową radę adwokacką]&ensp, , str. 272
Art. ,50. [Kompetencje sądu dyscyplinarnego]&ensp, , str. 275
Art. ,51. [Skład sądu dyscyplinarnego]&ensp, , str. 277
Art. ,51a. [Rzecznik dyscyplinarny]&ensp, , str. 279
Art. ,52. [Kompetencje komisji rewizyjnej]&ensp, , str. 280
Art. ,53. [Skład komisji rewizyjnej]&ensp, , str. 282
Dział IV. Organy adwokatury&ensp, , str. 285
Rozdział ,1. Krajowy Zjazd Adwokatury&ensp, , str. 285
Art. ,54. [Skład Zjazdu]&ensp, , str. 285
Art. ,55. [Termin Zjazdu]&ensp, , str. 287
Art. ,56. [Kompetencje Zjazdu]&ensp, , str. 289
Rozdział ,2. Naczelna Rada Adwokacka&ensp, , str. 292
Art. ,57. [Skład Naczelnej Rady Adwokackiej]&ensp, , str. 292
Art. ,58. [Kompetencje Naczelnej Rady Adwokackiej]&ensp, , str. 294
Art. ,58a. [Krajowy rejestr adwokatów i ,aplikantów]&ensp, , str. 301
Art. ,59. [Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej]&ensp, , str. 304
Art. ,60. [Uchylanie uchwał samorządu]&ensp, , str. 307
Art. ,61. [Wniosek o ,podjęcie uchwały przez okręgową radę ,adwokacką]&ensp, , str. 308
Art. ,62. [Wizytatorzy]&ensp, , str. 309
Rozdział ,3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny&ensp, , str. 311
Art. ,63. [Skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego]&ensp, , str. 311
Rozdział ,3a. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury&ensp, , str. 315
Art. ,63a. [Kompetencje Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury]&ensp, , str. 315
Rozdział ,4. Wyższa Komisja Rewizyjna&ensp, , str. 322
Art. ,64. [Kompetencje i ,skład Wyższej Komisji Rewizyjnej]&ensp, , str. 322
Dział V. Wpis na ,listę adwokatów&ensp, , str. 325
Art. ,65. [Warunki wpisu na ,listę adwokatów]&ensp, , str. 325
Art. ,66. [Zwolnienie z ,wymogu odbycia aplikacji]&ensp, , str. 330
Art. ,67. (uchylony)&ensp, , str. 334
Art. ,68. [Wpis na ,listę adwokatów]&ensp, , str. 334
Art. ,69. [Zawiadomienie ministra o ,wpisie na ,listę adwokatów]&ensp, , str. 337
Art. ,69a. [Sprzeciw ministra, termin ślubowania]&ensp, , str. 337
Art. ,69b. [Okres ważności zdanego egzaminu adwokackiego]&ensp, , str. 339
Art. ,70. [Zawiadomienie o ,wyznaczeniu siedziby zawodowej]&ensp, , str. 339
Art. ,71. [Przeniesienie siedziby zawodowej w ,okręgu izby]&ensp, , str. 340
Art. ,71a. [Przeniesienie siedziby zawodowej do ,okręgu innej izby]&ensp, , str. 340
Art. ,71b. [Wymóg posiadania jednej siedziby zawodowej]&ensp, , str. 342
Art. ,71c. [Wyznaczenie dodatkowej siedziby zawodowej]&ensp, , str. 343
Art. ,71d. [Zawiadomienie o ,wyznaczeniu siedziby zawodowej]&ensp, , str. 343
Dział VI. Skreślenie z ,listy adwokatów&ensp, , str. 345
Art. ,72. [Przesłanki skreślenia adwokata z ,listy]&ensp, , str. 345
Art. ,73. [Ponowny wpis na ,listę adwokatów]&ensp, , str. 347
Art. ,74. [Skreślenie z ,listy adwokatów w ,związku z ,czynem popełnionym przed wpisem na ,listę]&ensp, , str. 348
Dział VII. Aplikacja adwokacka&ensp, , str. 351
Art. ,75. [Wpis na ,listę aplikantów]&ensp, , str. 351
Art. ,75a. [Egzamin wstępny]&ensp, , str. 356
Art. ,75b. [Zespół do ,przygotowania pytań testowych, propozycje ,pytań]&ensp, , str. 358
Art. ,75c. [Ogłoszenie o ,egzaminie wstępnym]&ensp, , str. 362
Art. ,75d. [Opłata za egzamin wstępny]&ensp, , str. 365
Art. ,75e. [Komisje kwalifikacyjne]&ensp, , str. 366
Art. ,75f. [Wygaśnięcie członkostwa w ,komisji kwalifikacyjnej, odwołanie członka komisji kwalifikacyjnej]&ensp, , str. 368
Art. ,75g. [Wyłączenie członka komisji kwalifikacyjnej z ,prac]&ensp, , str. 369
Art. ,75h. [Przebieg egzaminu wstępnego]&ensp, , str. 370
Art. ,75i. [Test, protokół przebiegu egzaminu wstępnego]&ensp, , str. 371
Art. ,75j. [Wyniki egzaminu wstępnego]&ensp, , str. 372
Art. ,76. [Przebieg aplikacji adwokackiej]&ensp, , str. 373
Art. ,76a. [Zatrudnienie aplikanta przez patrona]&ensp, , str. 377
Art. ,76b. [Odpłatność aplikacji adwokackiej]&ensp, , str. 379
Art. ,77. [Uprawnienia aplikanta]&ensp, , str. 381
Art. ,77a. [Zespół do ,przygotowania zadań na ,egzamin adwokacki]&ensp, , str. 383
Art. ,77b. [Osoby dopuszczone do ,egzaminu adwokackiego]&ensp, , str. 387
Art. ,78. [Egzamin adwokacki]&ensp, , str. 390
Art. ,78a. [Ogłoszenie o ,egzaminie adwokackim]&ensp, , str. 394
Art. ,78b. [Opłata za egzamin adwokacki]&ensp, , str. 399
Art. ,78c. [Urlop na ,przygotowanie się do ,egzaminu adwokackiego]&ensp, , str. 400
Art. ,78d. [Części egzaminu adwokackiego, oceny]&ensp, , str. 400
Art. ,78e. [Ocenianie]&ensp, , str. 403
Art. ,78f. [Ustalenie wyniku egzaminu adwokackiego]&ensp, , str. 406
Art. ,78g. [Protokół przebiegu egzaminu adwokackiego]&ensp, , str. 407
Art. ,78h. [Odwołanie, komisja odwoławcza]&ensp, , str. 407
Art. ,78i. [Ponowne przystąpienie do ,egzaminu adwokackiego]&ensp, , str. 411
Art. ,79. [Skreślenie aplikanta adwokackiego z ,listy]&ensp, , str. 412
Art. ,79a. [Wydłużenie okresu na ,przystąpienie do ,egzaminu adwokackiego po zakończeniu aplikacji]&ensp, , str. 417
Dział VIII. Odpowiedzialność dyscyplinarna&ensp, , str. 419
Art. ,80. [Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej]&ensp, , str. 419
Art. ,81. [Katalog kar dyscyplinarnych]&ensp, , str. 431
Art. ,82. [Kara pieniężna, wydalenie z ,adwokatury]&ensp, , str. 440
Art. ,83. [Kary dyscyplinarne orzekane wobec aplikantów ,adwokackich]&ensp, , str. 442
Art. ,84. [Kara łączna]&ensp, , str. 443
Art. ,85. [Upomnienie dziekańskie]&ensp, , str. 446
Art. ,86. [Postępowanie dyscyplinarne a ,postępowanie karne]&ensp, , str. 453
Art. ,86a. [Ściganie z ,urzędu, reguły postępowania dowodowego]&ensp, , str. 464
Art. ,87. (uchylony)&ensp, , str. 468
Art. ,88. [Przedawnienie]&ensp, , str. 468
Art. ,88a. [Uzasadnienie orzeczeń, odwołanie]&ensp, , str. 475
Art. ,89. [Samodzielność jurysdykcyjna sądu dyscyplinarnego, zasada swobodnej oceny dowodów]&ensp, , str. 479
Art. ,90. [Zasada skargowości]&ensp, , str. 486
Art. ,91. [Właściwość rzeczowa, skład sądu dyscyplinarnego]&ensp, , str. 491
Art. ,91a. [Kasacja]&ensp, , str. 492
Art. ,91b. [Podstawy kasacji]&ensp, , str. 503
Art. ,91c. [Termin i ,tryb wniesienia kasacji]&ensp, , str. 511
Art. ,91d. [Opłata od ,kasacji, suspensywność, skład sądu]&ensp, , str. 514
Art. ,91e. (uchylony)&ensp, , str. 519
Art. ,92. [Właściwość miejscowa, spory o ,właściwość]&ensp, , str. 519
Art. ,93. [Strony postępowania dyscyplinarnego]&ensp, , str. 521
Art. ,93a. [Informowanie Ministra Sprawiedliwości]&ensp, , str. 526
Art. ,93b. [Czynności procesowe]&ensp, , str. 527
Art. ,94. [Prawo do ,obrony]&ensp, , str. 533
Art. ,95. [Forma orzekania, formy rozstrzygnięć]&ensp, , str. 541
Art. ,95a. [Jawność rozprawy, wyłączenie jawności]&ensp, , str. 544
Art. ,95b. [Dostęp do ,akt]&ensp, , str. 558
Art. ,95c. [Etapy postępowania]&ensp, , str. 559
Art. ,95d. [Wypadki mniejszej wagi]&ensp, , str. 561
Art. ,95e. [Kary porządkowe]&ensp, , str. 565
Art. ,95f. (uchylony)&ensp, , str. 568
Art. ,95g. [Cofnięcie odwołania]&ensp, , str. 568
Art. ,95h. [Granice rozpoznania odwołania]&ensp, , str. 571
Art. ,95i. [Zakaz reformationis in ,peius]&ensp, , str. 579
Art. ,95j. [Tymczasowe zawieszenie w ,czynnościach zawodowych]&ensp, , str. 581
Art. ,95k. (uchylony)&ensp, , str. 592
Art. ,95l. [Koszty postępowania dyscyplinarnego]&ensp, , str. 592
Art. ,95ł. [Wykonanie prawomocnego orzeczenia]&ensp, , str. 599
Art. ,95m. (uchylony)&ensp, , str. 604
Art. ,95n. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.k. i ,k.k.]&ensp, , str. 604
Dział IX. Zmiany w ,przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i ,końcowe&ensp, , str. 614
Art. ,96. [Skreślenie art. ,550 ,k.p.k.]&ensp, , str. 614
Art. ,97. [Adwokaci i ,aplikanci adwokaccy wpisani na ,listę w ,dniu wejścia w ,życie ustawy]&ensp, , str. 614
Art. ,98. (uchylony)&ensp, , str. 614
Art. ,99. [Dostęp radców prawnych do ,zawodu adwokata]&ensp, , str. 614
Art. ,100. [Pierwsze wybory organów izb adwokackich i ,delegatów na ,Krajowy Zjazd Adwokatury]&ensp, , str. 615
Art. ,101. [Przepis derogacyjny, utrzymanie w ,mocy przepisów wykonawczych]&ensp, , str. 616
Art. ,102. [Wejście w ,życie ustawy]&ensp, , str. 617
Bibliografia&ensp, , str. 619
O Autorach&ensp, , str. 631

Szczegóły ebooka Prawo o adwokaturze. Komentarz

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-884-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-459-0
Autorzy:
Radosław Baszuk,Wojciech Bergier,Wojciech Marchwicki,Piotr Wiśniewski,Joanna Parafianowicz,Paweł Litwiński,Małgorzata Eysymontt,Andrzej Zwara,Piotr Piesiewicz,Agnieszka Zemke-Górecka
EAN:
9788383288840
Liczba Stron:
636
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub