Programy zdrowotne

Ebook Programy zdrowotne Agnieszka Dyzmann-Sroka, Tomasz Piotrowski

Agnieszka Dyzmann-Sroka, Tomasz Piotrowski
87,62 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

„Programy zdrowotne. Skuteczna profilaktyka zachorowań. Przykłady dobrych praktyk” to nowatorska publikacja, która omawia wybrane zagadnienia z epidemiologii i zdrowia publicznego w praktycznym ujęciu.
· Ocena aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
· Stan zdrowia i życia Polaków.
· Badania przesiewowe – ograniczenia i korzyści.
· Znaczenie Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących dla realizacji celów badań profilaktycznych.
· Tworzenie programów pilotażowych.
· Pracownicy ochrony zdrowia edukatorami zdrowia jednymi z wielu.
· Organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony zdrowia.
Większość powyższych zagadnień zilustrowano szeroko opisanymi przykładami. Ponadto omówiono programy zdrowotne z: pediatrii, endokrynologii, kardiologii, transplantologii, interny, onkologii, ginekologii, dietetyki.

Spis treści ebooka Programy zdrowotne

Autorzy 5
Przedmowa 9
Wykaz skrótów 13

1. Podstawowe dane do oceny aktualnej sytuacji epidemiologicznejAgnieszka Dyzmann-Sroka, Alicja Krzyżaniak, Barbara Stawińska-Witoszyńska, Agnieszka Jędrzejczak, Tomasz Piotrowski 17
Przykład nr 1. Sytuacja epidemiologiczna nowotworów złośliwych – Agnieszka Dyzmann-Sroka 26

2 Stan zdrowia i styl życia PolakówAgnieszka Jędrzejczak, Agnieszka Dyzmann-Sroka, Witold Kycler, Alicja Krzyżaniak, Barbara Stawińska-Witoszyńska, Tomasz Piotrowski 35
Przykład nr 2. Wyniki badania wiedzy o nowotworach złośliwych i zachowań społeczeństwa przeprowadzonego w 2006 i 2014 roku – Agnieszka Dyzmann-Sroka, Agnieszka Jędrzejczak 44
Przykład nr 3. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych – Agnieszka Jędrzejczak, Agnieszka Dyzmann-Sroka 51

3. Programy zdrowotne. Przykłady dobrych i złych praktyk z: pediatrii, endokrynologii, kardiologii, transplantologii, interny, onkologii, ginekologii i dietetykiAgnieszka Dyzmann-Sroka, Alicja Krzyżaniak, Barbara Stawińska-Witoszyńska, Janina Markowska, Anna Markowska, Katarzyna Łopusiewicz, Tomasz Piotrowski 57
Przykład nr 4. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych – sukcesy i porażki – Agnieszka Dyzmann-Sroka, Jacek Wachowiak, Andrzej Marszałek 76

4. Wpływ Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących na poprawę zgłaszalności i jakości badań profilaktycznychAgnieszka Dyzmann-Sroka, Tomasz Piotrowski 85
Przykład nr 5. Zmiany w zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne, ewaluacja jakości badań, doświadczenia kadry oraz wpływ realizacji programu na zmiany w zachorowalności i umieralności na raka piersi – na przykładzie Wielkopolski – Agnieszka Dyzmann-Sroka, Ewa Wierzchosławska, Andrzej Marszałek, Witold Kycler, Ewelina Konstanty, Natalia Misuna-Rębisz, Klaudia Tadyszak 94

5. Skrining – bariery i korzyściAgnieszka Dyzmann-Sroka, Tomasz Piotrowski 121

6. Tworzenie programów pilotażowychAgnieszka Dyzmann-Sroka, Agnieszka Jędrzejczak, Tomasz Piotrowski 133
Przykład nr 6. Dobra praktyka w tworzeniu pilotażu nowego programu populacyjnego – Wojciech Golusiński, Agnieszka Dyzmann-Sroka 138

7. Kto powinien zajmować się edukacją zdrowotną społeczeństwaMarcin Czekała, Mikołaj Kolasiński, Agnieszka Dyzmann-Sroka, Violetta Fiedler-Łopusiewicz, Anna Markowska, Erwin Strzesak, Ewa Borek, Anna Sitek, Mirosława Skitek, Karolina Frąckowiak, Zofi a Mac, Paulina Birula, Tomasz Piotrowski 145
Przykład nr 7. Centrum Onkologii jako edukator lokalnego społeczeństwa – Agnieszka Dyzmann-Sroka 158
Przykład nr 8. Angażowanie studentów w działania na rzecz edukacji i zmiany stylu życia społeczeństwa – Karolina Frąckowiak, Paulina Birula 161

8. Rola i zadania organizacji pozarządowych reprezentujących interesy pacjentówAgnieszka Dyzmann-Sroka, Ewa Borek, Anna Sitek, Tomasz Piotrowski 163
Przykład nr 9. Wybrane stowarzyszenia i fundacje działające w obszarze ochrony zdrowia i ich znaczenie – Ewa Borek, Krystyna Wechmann, Mirosława Skitek, Zofia Mac, Jacek Zwierzchowski, Agnieszka Dyzmann-Sroka, Anna Sitek, Mariusz Mroziewicz 168

Piśmiennictwo 179
Spis aktów prawnych 187

Szczegóły ebooka Programy zdrowotne

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5462-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-2005-440-8
Wydanie:
1
Autorzy:
Agnieszka Dyzmann-Sroka,Tomasz Piotrowski
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
188
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub