Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich

Ebook Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich

22,45 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Religia, poprzez działania i przekonania ludzi, wpływa na gospodarkę na wielu płaszczyznach. Kształtuje moralność, kreuje stosunek do bogactwa, propaguje określony styl życia, konsumpcji, oszczędności, a także model rodziny czy innowacji naukowo-technicznych lub społecznych. Ponadto wyznania religijne zorganizowane w Kościoły były i są podmiotami życia gospodarczego, posiadającymi majątek i kapitał ludzki. Stawiają one czoła wyzwaniu finansowania działalności, wchodząc w interakcje z ekonomicznym otoczeniem.
W niniejszej publikacji zwrócono uwagę na trzy specyficzne płaszczyzny oddziaływania religii na ekonomię, tj.: gospodarkę i zasady jej funkcjonowania w świetle doktryn religijnych, wyznania w praktyce gospodarowania oraz duchowieństwo i Kościoły jako bezpośrednich uczestników życia gospodarczego kraju. Intencją autorów było zachęcenie środowiska historyków gospodarczych do dalszych badań i studiów w omawianych obszarach, aby z wielu powstałych prac z czasem mogła wyłonić się synteza przedmiotowego zagadnienia.

Spis treści ebooka Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich

Wstęp 9

Rozdział I. Stosunek judaizmu, chrześcijaństwa i islamu do działalności gospodarczej (Janusz Skodlarski) 15
Rozdział II. Problem lichwy w doktrynie trzech wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu (Wojciech Morawski) 29
Rozdział III. Miłosierdzie i filantropia – duchowy płaszcz ekonomii chrześcijańskiej (Józef Duda) 39
Rozdział IV. Myśl społeczno-ekonomiczna księdza Stanisława Konarskiego a podstawowe problemy Rzeczypospolitej w czasach saskich (Zdzisław Szymański) 53
Rozdział V. Rola Kościoła katolickiego w rozwoju gospodarczym Galicji w okresie autonomii (zarys problematyki) (Krzysztof Broński) 71
Rozdział VI. Wkład biskupa Leona Wałęgi w utrwalenie boomu budowlanego w diecezji tarnowskiej u schyłku autonomii galicyjskiej (Andrzej Laskowski) 91
Rozdział VII. Gospodarcze aspekty działalności klasztoru ojców benedyktynów w Tyńcu w okresie średniowiecza i w czasach nowożytnych (Piotr Franaszek) 107
Rozdział VIII. Pochodzenie wyznaniowe i społeczne studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 1811–1914 (Krzysztof Popiński) 123
Rozdział IX. Miejsce Kościołów i wyznań religijnych w polityce budżetowej II Rzeczypospolitej (Paweł Grata) 133
Rozdział X. Żydowskie kasy bezprocentowego kredytu jako źródło finansowania rzemiosła, drobnego przemysłu i handlu w II Rzeczypospolitej (Elżbieta Słabińska) 155
Rozdział XI. Gospodarcze kwestie związane z działalnością Misji Barbikańskiej w Białymstoku w latach 1924–1939 (Dominik Flisiak) 173
Rozdział XII. Dobra pounickie w XX wieku (Aldona Podolska-Meducka) 187
Rozdział XIII. Sytuacja Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska) w latach 1945–1989 (Adriana Merta-Staszczak, Sylwia Straszak­Chandoha) 207
Rozdział XIV. Kategoria ziemi w świetle wybranych tekstów i przemówień Prymasa Tysiąclecia (Damian Bębnowski) 229
Rozdział XV. Działalność gospodarczo-społeczna w parafii św. Anny w Łodzi w latach 2010–2016 (Barbara Skodlarska) 247

Bibliografia 255
Autorzy 267

Szczegóły ebooka Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8088-736-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-8088-735-0
Wydanie:
1
Redakcja:
Kamil Kowalski,Rafał Matera,Andrzej Pieczewski
Miejsce wydania:
Łódź
Liczba Stron:
268
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub