Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych

Ebook Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych Piotr Tworek

Piotr Tworek
20,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Prezentowaną publikację poświęcono problematyce ryzyka w budownictwie. W szczególności podjęto w niej próbę dokładnego sprecyzowania istoty i określenia natury samego zjawiska ryzyka, jakie występuje w procesie realizacji inwestycji budowlanych, czyli w miarę dokładnego rozpoznania trudności i zagrożeń, jakie niesie ten rodzaj aktywności gospodarcze. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcono kwestii ustalenia aktualnego studium literatury. W rozdziale drugim wyjaśniono koncepcję samego ryzyka wykonawcy budowlanego. Z kolei rozdziały trzeci i czwarty to próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaka jest możliwa formuła zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym.

Spis treści ebooka Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych

WSTĘP 7
Rozdział 1
INTERPRETACJE RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11
1.1. Kategoria ryzyka – przegląd wybranych koncepcji 11
1.2. Niepewność a ryzyko 18
1.3. Czynniki ryzyka w działalności gospodarczej 23
1.4. Typologia ryzyka w działalności przedsiębiorstw 32
1.5. Problematyka ryzyka w inwestowaniu rzeczowym 45
1.5.1. Ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych 45
1.5.2. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka 53
1.6. Nowoczesne koncepcje zarządzania ryzykiem w opracowaniu wybranych zagranicznych instytutów badawczych 57
1.6.1. Standard zarządzania ryzykiem zgodnie z opracowaniem Instytutu Zarządzania Ryzykiem w Londynie 57
1.6.2. Uniwersalizm „101 zasad zarządzania ryzykiem” według Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Ryzykiem w Dallas 62
Rozdział 2
RYZYKO W PRZEDSIĘBIORSTWACH WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO 69
2.1. Budownictwo jako obszar występowania ryzyka oraz uwarunkowania rozwoju rynku inwestycyjno-budowlanego w Polsce 69
2.2. Źródła ryzyka w działalności wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych 83
2.3. Ryzyko w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym – jego specyfika oraz skutki 89
2.4. Ryzyko a cykl realizacji inwestycji budowlanej 103
2.5. Miejsce i rola menedżera ryzyka w przedsiębiorstwie wykonawstwa budowlanego 112
2.6. Zarządzanie ryzykiem w działalności budowlano-montażowej – podstawowe pojęcia, założenia oraz wybrane koncepcje 117
Rozdział 3
IDENTYFIKACJA ORAZ JAKOŚCIOWA I ILOŚCIOWA ANALIZA RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNO-BUDOWLANEJ 124
3.1. Identyfikacja ryzyka jako wstępny etap zarządzania ryzykiem 124
3.1.1. Problematyka identyfikacji zagrożeń – źródła ryzyka w działalności inwestycyjno-budowlanej 124
3.1.2. Metody identyfikacji ryzyka w działalności wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych 128
3.1.3. Identyfikacja czynników ryzyka za pomocą diagramu przyczynowo-skutkowego 132
3.1.4. Technika listy kontrolnej jako narzędzie identyfikacji ryzyka w działalności wykonawcy budowlanego 133
3.2. Podejście jakościowe i ilościowe w analizie ryzyka w działalności inwestycyjno-budowlanej 137
3.2.1. Jakościowa analiza ryzyka w budownictwie 137
3.2.2. Problemy metodyczne klasyfikacji metod ilościowych 141
Rozdział 4
PRZECIWDZIAŁANIE RYZYKU PRZEZ WYKONAWCÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH 153
4.1. Reakcja na ryzyko – sposoby zachowań wykonawców budowlanych w sytuacjach ryzykownych oraz metody przeciwdziałania ryzyku 153
4.2. Przeciwdziałanie ryzyku w wykonawstwie inwestycyjnym poprzez transfer ryzyka 165
4.2.1. Alokacja ryzyka w umowach budowlanych 165
4.2.2. Ubezpieczenia budowlano-montażowe jako instrument skutecznego ograniczania ryzyka wykonawcy budowlanego 174
4.3. Unikanie, łagodzenie i akceptacja jako formy reagowania na ryzyko w działalności inwestycyjno-budowlanej 178
4.4. Schemat postępowania w sytuacjach ryzykownych w przedsiębiorstwie wykonawstwa budowlanego – propozycja metodyczna 183
ZAŁĄCZNIK 1. Wzór listy kontrolnej 189
ZAŁĄCZNIK 2. Wybrane sposoby przeciwdziałania ryzyku w przedsiębiorstwie budowlanym 195
BIBLIOGRAFIA 199
SPIS RYSUNKÓW 221
SPIS TABEL 223

Szczegóły ebooka Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2010
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7246-500-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-7246-500-9
Wydanie:
1
Autorzy:
Piotr Tworek
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
224
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub