Sprawność funkcjonalna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym

Ebook Sprawność funkcjonalna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym Agata Michalska

Agata Michalska
10,07 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Monografia poświęcona jest problematyce sprawności funkcjonalnej osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, która oznacza zdolność do wykonywania podstawowych czynności życia codziennego i niezależność od innych w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych. Analizie poddano trzy składowe: samoobsługę, mobilność (umiejętność transferów) oraz funkcjonowanie społeczne (zaangażowanie w życie rodzinne i aktywność społeczną). Koncepcyjnie praca została mocno osadzona na modelu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, czego implikacją jest szeroki obszar badań, obejmujący zarówno czynniki osobnicze, jak i środowiskowe. Publikacja wskazuje granice samodzielności dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym w zakresie realizacji szeroko pojętych czynności życiowych, wyznacza jej najistotniejsze predyktory. Informacje te mogą być punktem wyjścia optymalnego ukierunkowania procesów terapeutyczno-pomocowych. Mogą również znaleźć praktyczne zastosowanie na etapie oceny wstępnej ewaluacji postępowania usprawniającego.
Publikacja zainteresuje czytelników zarówno środowiska medycznego, studentów kierunków medycznych, jak również osoby spoza tego kręgu.

Szczegóły ebooka Sprawność funkcjonalna dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym

Wydawca:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-65850-32-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-65850-32-4
Autorzy:
Agata Michalska
Liczba Stron:
167
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub