• Promocja
Środowisko przyrodnicze miast i gmin powiatu słupskiego w dokumentach oraz opiniach mieszkańców

Ebook Środowisko przyrodnicze miast i gmin powiatu słupskiego w dokumentach oraz opiniach mieszkańców Agnieszka Flis, Ryszard J. Klimko, Anna Wiśniewska,

Agnieszka Flis, Ryszard J. Klimko, Anna Wiśniewska
32,42 zł 36,75 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,56 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Podstawą do zebrania opinii były pilotażowe badania ankietowe przeprowadzone w latach 2011-2012. Próbę losową stanowili stali mieszkańcy miast i gmin powiatu słupskiego. Anonimowa ankieta zawierała 46 grup rozbudowanych pytań dotyczących ukształtowania powierzchni terenu (formy antropogeniczne), powietrza atmosferycznego, hałasu, wód powierzchniowych i podziemnych, innych czynników negatywnie oddziałujących na środowisko, przyrody ożywionej. Pytano także o formy ochrony, działalność władz samorządowych na rzecz ochrony środowiska oraz edukację ekologiczną w szkołach. Średnia wielkość próby wyniosła 100, przy rozpiętości liczbowej 80-210 respondentów.
Rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów na styku społeczeństwo–środowisko uzależnione zostaje od wielu czynników. Jednak nie ulega wątpliwości, iż w szczególności postęp ten jest warunkowany transferem wyników badań naukowych na poziom edukacji społeczeństwa i poziomy decyzyjne. Wspólne uświadomienie zagrożeń i konieczność ich eliminacji, na tyle, na ile pozwala najnowsza wiedza i możliwości techniczno-finansowe, powinny pozostać na trwałe w polu widzenia społeczności lokalnych i samorządów w celu odbudowy „świadomości zależności”. Emerson R. (1950) twierdził, że „poglądy społeczeństwa na przyrodę mają decydujący wpływ na jego instytucje” (Ze Wstępu).

Spis treści ebooka Środowisko przyrodnicze miast i gmin powiatu słupskiego w dokumentach oraz opiniach mieszkańców

Wprowadzenie 7
Introduction

Agnieszka Flis, Ryszard J. Klimko, Anna Wiśniewska
I. POWIAT SŁUPSKI I JEGO JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE 9
ADMINISTRATIVE DIVISION OF SŁUPSK COUNTY
Gmina Damnica 15
Gmina Dębnica Kaszubska 17
Gmina Główczyce 19
Gmina Kępice 21
Gmina Kobylnica 22
Gmina Potęgowo 25
Gmina Słupsk 27
Miasto Słupsk 29
Gmina Smołdzino 31
Gmina i miasto Ustka 34

Agnieszka Flis
II. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POWIATU SŁUPSKIEGO W ŚWIETLE AKTUALNYCH BADAŃ 39
NATURAL ENVIRONMENT OF SŁUPSK COUNTY IN THE LIGHT OF RECENT RESEARCH
Ukształtowanie terenu i gleby 40
Lasy 42
Wody powierzchniowe i podziemne 45
Powietrze atmosferyczne 51
Syntetyczna ocena stanu środowiska przyrodniczego powiatu słupskiego 53

Anna Wiśniewska
III. SAMORZĄDY LOKALNE NA RZECZ POPRAWY STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W WYBRANYCH DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH 57
LOCAL AUTHORITIES ACTIVITY IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT IN THE LIGHT OF SELECTED STRATEGIC DOCUMENTS
Agnieszka Flis, Ryszard J. Klimko, Anna Wiśniewska
IV. OPINIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM POWIATU SŁUPSKIEGO 73
LOCAL COMMUNITIES’ OPINIONS ON THE ENVIRONMENT OF SŁUPSK COUNTY
Gmina Damnica 74
Gmina Dębnica Kaszubska 81
Gmina Główczyce 88
Gmina Kępice 93
Gmina Kobylnica 99
Gmina Potęgowo 106
Gmina Słupsk 115
Gmina Smołdzino 121
Gmina Ustka 126
Miasto Ustka 130
Miasto Słupsk 135
Agnieszka Flis, Anna Wiśniewska

V. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POWIATU SŁUPSKIEGO W ŚWIETLE ANKIETYZACJI 145
NATURAL ENVIRONMENT OF SŁUPSK COUNTY IN THE LIGHT OF THE QUESTIONNAIRES OPINION ON THE SŁUPSK COUNTY ENVIRONMENT – SYNTHESIS 153

VI. WYKAZ MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
Literatura naukowa 159
Materiały dokumentacyjne 160
Ankiety 161
Internetowe bazy danych 162

VII. ANEKS 163

Szczegóły ebooka Środowisko przyrodnicze miast i gmin powiatu słupskiego w dokumentach oraz opiniach mieszkańców

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2014
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-227-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-227-6
Autorzy:
Agnieszka Flis,Ryszard J. Klimko,Anna Wiśniewska
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
178
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub