Stany zagrożenia życia w chorobach układu krążenia

Ebook Stany zagrożenia życia w chorobach układu krążenia Adam Stępka

Adam Stępka
83,19 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Obecnie na rynku wydawniczym nie ma książki z kardiologii, która byłaby poświęcona ratownikom medycznym. Celem publikacji jest wypełnienie tej luki.
Autor – krok po kroku – prowadzi czytelnika przez większość stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego w chorobach układu krążenia.
Najważniejsze zalety książki:
• Treść dostosowana do poziomu ratowników medycznych.
• Książka uwzględnia kwalifikacje zawodowe ratowników medycznych i aktualne regulacje prawne dotyczące ich kompetencji zawodowych.
• Treść oparta na aktualnych wytycznych i zaleceniach międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiej Rady Resuscytacji.
• Diagnostyka elektrokardiograficzna oparta wyłącznie na „Zaleceniach dotyczących stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych” Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
• Książka zawiera algorytmy diagnostyczne przydatne przy ocenie zapisów elektrokardiograficznych.
• Zasady udzielania medycznych czynności ratunkowych są oparte na wytycznych i zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
• Medyczne czynności ratunkowe omówione krok po kroku.
• Przykłady kliniczne wraz z omówieniem.
Książka może być materiałem pomocniczym do wykładów z ratownictwa medycznego i stanów zagrożenia życia w kardiologii.

Lektura przeznaczona dla studentów ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa, ratowników medycznych i pielęgniarek ratunkowych.

Spis treści ebooka Stany zagrożenia życia w chorobach układu krążenia

Wstęp 9
1. Ocena stanu pacjenta 11
Badanie podmiotowe 11
Jak rozmawiać z pacjentem? 12
O czym rozmawiać z pacjentem? 14
Najczęstsze objawy podmiotowe 21
Badanie przedmiotowe 32
A (airway) – drożność dróg oddechowych 32
B (breathing) – oddychanie 34
C (circulation) – krążenie 44
D (disability) – ubytki neurologiczne 50
E (exposure) – ekspozycja pacjenta 61
Badania dodatkowe 64
Elektrokardiografia 64
Kapnometria i kapnografia 74
Podstawy ultrasonografii 75
2. Ostre zespoły wieńcowe 79
Definicja i klasyfikacja 79
Epidemiologia 80
Patofizjologia 80
Objawy 83
Badanie podmiotowe 83
Badanie przedmiotowe 84
Badania dodatkowe 85
Postępowanie 91
Postępowanie niefarmakologiczne 91
Postępowanie farmakologiczne 92
Postępowanie w sytuacjach szczególnych 98
3. Ostra niewydolność serca 107
Definicja i klasyfikacja 107
Epidemiologia 108
Etiologia i patofizjologia 108
Objawy 109
Badanie podmiotowe 109
Badanie przedmiotowe 109
Badania dodatkowe 112
Postępowanie 112
Identyfikacja przyczyn lub czynników nasilających dekompensację 112
Postępowanie farmakologiczne w fazie przedszpitalnej 113
Postępowanie we wstrząsie kardiogennym 115
4. Ostre zespoły aortalne 121
Definicja 121
Epidemiologia 122
Patofizjologia 122
Objawy 123
Badanie podmiotowe 123
Badanie przedmiotowe 124
Rozpoznanie 125
Postępowanie 125
5. Ostra zatorowość płucna 129
Definicja 129
Epidemiologia 129
Patofizjologia 130
Objawy 132
Badanie podmiotowe 133
Badanie przedmiotowe 134
Badania dodatkowe 135
Ocena ryzyka wystąpienia ostrej zatorowości płucnej 135
Postępowanie 137
Ocena ryzyka wystąpienia zatorowości płucnej i decyzja o transporcie 137
Leczenie wstrząsu i hipotensji 137
Leczenie hipoksemii 138
Leczenie przeciwkrzepliwe 140
6. Stany nagłe i pilne w nadciśnieniu tętniczym 143
Definicja 143
Epidemiologia 144
Patofizjologia 144
Objawy 147
Badanie podmiotowe 147
Badanie przedmiotowe 149
Postępowanie 151
Charakterystyka środków farmakologicznych 151
Schemat postępowania 155
7. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia 161
BRADYKARDIA 161
Definicja 161
Patofizjologia 161
Rozpoznanie 163
Objawy podmiotowe 163
Elektrokardiografia 163
Postępowanie 166
Stymulacja farmakologiczna 167
Stymulacja mechaniczna serca 169
Czasowa przezskórna stymulacja elektryczna serca 170
TACHYKARDIA 173
Definicja 173
Patofizjologia 174
Rozpoznanie 176
Postępowanie 177
Pacjent niestabilny hemodynamicznie 177
Pacjent stabilny hemodynamicznie 183
Migotanie przedsionków 186
Skorowidz 195

Szczegóły ebooka Stany zagrożenia życia w chorobach układu krążenia

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2019
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5827-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5824-6
Wydanie:
1
Autorzy:
Adam Stępka
Liczba Stron:
220
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub