• Promocja
System pomiaru i oceny dokonań szpitala

Ebook System pomiaru i oceny dokonań szpitala Maria Hass-Symotiuk

Maria Hass-Symotiuk
39,71 zł 45,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,71 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Prezentowana publikacja, przygotowana przez zespół pracowników naukowych Katedry Rachunku Kosztów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. Marii Hass-Symotiuk, stanowi kompendium wiedzy o zintegrowanym systemie pomiaru i oceny dokonań szpitali. Ukazane w niej zostały zasadnicze problemy związane z budową tego systemu, a wynikające ze specyfiki działalności szpitali oraz wielorakości realizowanych przez nie celów [medycznych, społecznych i finansowych). Zaproponowana koncepcja uwzględnia pięć obszarów: pacjenta, procesy wewnętrzne, rozwój, finanse i interesariuszy. Dla każdego z nich dobrano adekwatne wskaźniki, odzwierciedlające dokonania szpitala.Książka jest przeznaczona dla kierownictwa szpitali zarówno publicznych, jak i niepublicznych, przedstawicieli rad społecznych i nadzorczych, głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych i statystyki medycznej oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych szpitali.Opracowanie może stanowić także cenną pomoc dla organów założycielskich szpitali w sprawowaniu funkcji kontroli i nadzoru, agend wojewody i Ministerstwa Zdrowia dokonujących kontroli ich działalności oraz płatników (w tym Narodowego Funduszu Zdrowia). Ponadto może być wykorzystane przez słuchaczy studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia czy studentów studiów ekonomicznych, a także okazać się przydatne podczas projektowania i wdrażania rachunkowości zarządczej oraz stosowania nowoczesnych metod zarządzania w szpitalach.

Spis treści ebooka System pomiaru i oceny dokonań szpitala

Wstęp
str. 7

Rozdział 1. Szpital jako podmiot oceny przez różnych interesariuszy
str. 11

1.1. Istota i cechy szpitala
str. 11

1.2. Typologia szpitali
str. 20

1.3. Interesariusze szpitala, ich cele i oczekiwania
str. 27

1.4. Organy założycielskie szpitali i ich rola w ocenie dokonań
str. 33

1.5. Nadzór i kontrola nad działalnością szpitali
str. 50

Rozdział 2. Specyfika systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali
str. 63

2.1. Dokonania jako baza pomiaru i oceny
str. 63

2.2. Istota i elementy systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali
str. 75

2.3. Zasady opracowania i wdrożenia systemu pomiaru i oceny dokonań
str. 86

2.4. Funkcje systemu pomiaru i oceny dokonań w szpitalach
str. 95

2.5. Mierniki pomiaru i oceny dokonań i ich typologia
str. 105

Rozdział 3. Rachunkowość jako podstawa systemu oceny dokonań szpitali
str. 117

3.1. Wykorzystanie rachunkowości finansowej do oceny dokonań szpitali
str. 117

3.2. Pomiar dokonań w rachunkowości zarządczej
str. 132

3.3. Instrumenty pomiaru dokonań w rachunkowości zarządczej
str. 137

3.3.1. Narzędzia doskonalące pomiar dokonań finansowych
str. 138

3.3.2. Pomiar dokonań wykorzystujący informacje ze sprawozdawczości finansowej
str. 153

3.3.3. Wielokryterialne narzędzia pomiaru dokonań
str. 156

3.4. Komunikacja informacji o dokonaniach różnym odbiorcom
str. 162

Rozdział 4. Zbilansowana karta wyników jako podstawa systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali
str. 166

4.1. Założenia modelu systemu pomiaru i oceny dokonań szpitali
str. 166

4.2. Ogólna charakterystyka zbilansowanej karty wyników w szpitalach
str. 170

4.3. Płaszczyzny pomiaru i oceny dokonań w szpitalach
str. 177

4.3.1. Perspektywy według klasycznej koncepcji Kaplana i Nortona
str. 178

4.3.2. Perspektywy według niemieckich rozwiązań Friedaga i Schmidta
str. 183

4.3.3. Propozycja perspektyw pomiaru i oceny dokonań szpitala
str. 185

4.4. Mierniki i wskaźniki proponowane do pomiaru i oceny dokonań szpitali i ich prezentacja
str. 190

4.4.1. Mierniki i wskaźniki w perspektywie finansowej
str. 192

4.4.2. Mierniki i wskaźniki w perspektywie klienta
str. 193

4.4.3. Mierniki i wskaźniki w perspektywie procesów wewnętrznych
str. 194

4.4.4. Mierniki i wskaźniki w perspektywie rozwoju
str. 195

4.4.5. Proponowane mierniki i wskaźniki dla szpitala
str. 198

4.4.6. Projekt modelu zbilansowanej karty wyników
str. 202

4.5. Warunki implementacji zbilansowanej karty wyników w polskich szpitalach
str. 206

Spis tabel i rysunków
str. 211

Wykaz aktów prawnych
str. 213

Literatura
str. 215

Szczegóły ebooka System pomiaru i oceny dokonań szpitala

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2011
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-264-2119-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-264-1337-7
Autorzy:
Maria Hass-Symotiuk
EAN:
9788326421198
Liczba Stron:
220
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub