Systemy wspomagania organizacji SWO'15

Ebook Systemy wspomagania organizacji SWO'15

25,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W monografii przedstawiono 17 artykułów, które poruszają różne aspekty wspomagania organizacji. Przedstawiono zarówno teoretyczne podstawy systemów wspomagania organizacji, propozycje nowych rozwiązań, jak również praktyczne realizacje systemów wspomagania organizacji, w tym także w środowisku internetowym.
W publikacji szczególna uwaga została skoncentrowana na wspomnieniu o Śp. Profesorze Henryku Sroce, założycielu konferencji SWO, byłemu wieloletniemu kierowniku Katedry Informatyki w Uni-wersytecie Ekonomicznym w Katowicach, autorze niezliczonych prac naukowych, projektów badaw-czych, napisanych i zredagowanych książek, monografii i innych publikacji naukowych, promotorze i recenzencie licznego grona profesorów, doktorów, magistrów, inżynierów i licencjatów, społeczniku i działaczu w wielu stowarzyszeniach, a przede wszystkimi człowieku życzliwym, zawsze uśmiechnię-tym, prowadzącym sportowy tryb życia, kibicu, koneserze kultury i sztuki, podróżniku wrażliwym na piękno otaczającego świata, pasjonacie fotografii i motoryzacji, zafascynowanym nowoczesnymi technologiami informatycznymi.

Teresa Porębska-Miąc, Fragment wstępu

Spis treści ebooka Systemy wspomagania organizacji SWO'15

WSTĘP 7
WSPOMNIENIE O PROFESORZE HENRYKU SROCE 9
Agnieszka Baklarz, Paweł Sroczyński: PROJEKTOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI SIECIOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI Z BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ 15
Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes: METODA WYZNACZANIA REPREZENTACJI ZBIORU OBIEKTÓW W MODULE WIZUALNEJ OCENY JAKOŚCI W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZARZĄDZANIA 26
Małgorzata Choromańska: PROBLEMY REALIZACJI PROJEKTU TYPU ROLL-OUT I SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA 38
Grzegorz Ciesielski, Michał Jaworski, Antoni Kamiński, Jacek Leja, Bernadetta Maleszka, Maciej Skarbowski, Konrad Werbliński: SYSTEM WIELOAGENTOWY WSPOMAGAJĄCY PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKACH WYMIANY WALUT 49
Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański: CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ZACHOWANIE INTERNAUTÓW W OBSZARZE E-ZDROWIA NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Z LAT 2013-2015 63
Mariusz Grabowski, Adam Sagan: MODEL TAM W OCENIE PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MOODLE 79
Marcin Hernes, Anna Chojnacka-Komorowska, Kamal Matouk: ANALIZA DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH W WIELOAGENTOWYM ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZĄDZANIA 92
Stanisław Koza, Maciej Korpalski, Łukasz Ptak, Arkadiusz Rasz, Krzysztof Retych, Joanna Sieradzka, Marcin Hernes: INTEGRACJA WIEDZY W SYSTEMIE WIELOAGENTOWYM WSPOMAGAJĄCYM PODEJMOWANIE DECYZJI NA GIEŁDACH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 107
Elżbieta Lewańska: ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII SEMANTYCZNYCH NA POTRZEBY IDENTYFIKACJI I ANALIZY RELACJI POMIĘDZY PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI 121
Włodzimierz Lewoniewski, Krzysztof Węcel, Witold Abramowicz: ANALIZA PORÓWNAWCZA MODELI JAKOŚCI INFORMACJI W NARODOWYCH WERSJACH WIKIPEDII 133
Maria Mach-Król: TEMPORALNY MODEL DOJRZAŁOŚCI DO BIG DATA 155
Artur Machura: EFEKTYWNE INICJOWANIE ROZWOJU MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWEGO W OPARCIU O E-BIZNES 166
Jadwiga Mercik, Oskar Tołkacz, Joanna Wojciechowska, Marcin Maleszka: WYKORZYSTANIE INTEGRACJI WIEDZY DO ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI PROGNOZOWANIA W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI 186
Małgorzata Nycz, Zdzisław Pólkowski: BIG DATA A BUSINESS INTELLIGENCE 196
Tomasz Parys: BARIERY WDROŻENIOWE CLOUD COMPUTING ORAZ ICH ISTOTNOŚĆ DLA ORGANIZACJI W OCENIE UŻYTKOWNIKÓW 206
Dariusz Put: PROBLEMY I METODY INTEGRACJI ZASOBÓW INFORMACYJNYCH ORGANIZACJI 219
Janusz Stańczak, Janusz Zawiła-Niedźwiecki: CZYNNIKI SUKCESU PROJEKTU WDRAŻANIA SYSTEMU SAP W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ 229
INFORMACJA O AUTORACH 243

Szczegóły ebooka Systemy wspomagania organizacji SWO'15

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-270-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-270-7
Wydanie:
1
Redakcja:
Teresa Porębska-Miąc
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
247
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub