• Promocja
Teksty narracyjne uczniów z ASD

Ebook Teksty narracyjne uczniów z ASD Helena Balcerek

Helena Balcerek
23,62 zł 27,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,62 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Prezentowana monografia podejmuje bardzo słabo opracowane, a niezwykle ważne zagadnienie dzisiejszej dydaktyki polonistycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przeprowadzone i zaprezentowane badania szczegółowo analizują problemy pogłębiania przez uczniów z ASD kompetencji komunikacyjnej i tekstotwórczej oraz metodykę wspierania tych uczniów w procesie nabywania sprawności tworzenia pisanego tekstu narracyjnego.

*********

Narrative Texts of ASD Students (a Short Story and a Diary Sheet)

The monograph explores a very little researched but extremely important issue of teaching Polish to students with special educational needs. The presented research analyses in detail the problems faced by ASD students who want to develop their communication and text-producing competence as well as the methodology of supporting these students in the process of acquiring the ability to create written narrative texts.

Spis treści ebooka Teksty narracyjne uczniów z ASD

Wstęp 9
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 10
Nauczanie form wypowiedzi – edukacja tekstotwórcza
w kształceniu językowym 13
Opis i struktura pracy 18

Rozdział 1. ASD – różne znaczenia i definicje autyzmu 21
1.1. Definiowanie zaburzenia ASD w psychiatrii,
neurologii i psychologii 21
1.2. Pojęcie ASD w pedagogice 26

Rozdział 2. Opowiadanie i kartka z pamiętnika jako przykłady pisanych form narracyjnych (perspektywa lingwodydaktyczna) 30
2.1. Tekst (pisany) w ujęciu polonistycznym 31
2.2. Tekst uczniowski w dydaktyce i w programach
nauczania 39
2.3. Opowiadanie i kartka z pamiętnika – formy
narracyjne szkolnej wypowiedzi pisemnej 42
2.3.1. Opowiadanie 44
2.3.2. Kartka z pamiętnika 48

Rozdział 3. Kształcenie umiejętności tekstotwórczych
uczniów z ASD – wprowadzenie do analizy prac 50

3.1. Metodologia badań 52
3.2. Opis grupy badawczej 54
3.3. Twórcze pisanie czy realizacja formy? 68

Rozdział 4. Analiza tekstów uczniowskich w formie opowiadania 73
4.1. Poziom umiejętności na początku klasy czwartej
74
4.2. Komponenty formalne 80
4.3. Spójność i poprawność językowa 105
4.4. Oryginalność narracji 116
4.5. Ortografia i interpunkcja 138

Rozdział 5. Analiza tekstów uczniowskich w formie kartki z pamiętnika 143
5.1. Poziom umiejętności na początku klasy czwartej
143
5.2. Komponenty formalne 145
5.3. Spójność i poprawność językowa 166
5.4. Oryginalność narracji 180
5.5. Ortografia i interpunkcja 193

Zakończenie (wnioski i rekomendacje) 197
Bibliografia 201
Spis ilustracji, schematów i tabel 206

Aneks 208
1. Zestawienie tematów analizowanych prac pisemnych
uczniów w poszczególnych klasach 208
2. Teksty lektur do wypowiedzi pisemnych 210

Indeks rzeczowy 216

Szczegóły ebooka Teksty narracyjne uczniów z ASD

Wydawca:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf,epub,mobi
ISBN:
978-83-235-5862-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-235-5854-5
Wydanie:
1
Autorzy:
Helena Balcerek
EAN:
9788323558620
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
222
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub