Terapia zajęciowa dzieci

Ebook Terapia zajęciowa dzieci Aleksandra Kulis, Urszula Chrabota, Małgorzata Szmurło, Beata Batorowicz

Aleksandra Kulis, Urszula Chrabota, Małgorzata Szmurło, Beata Batorowicz
87,62 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka w kompleksowy sposób przedstawia problematykę zajęciowości wśród najmłodszych i szeroko omawia zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty pracy terapeuty zajęciowego z osobami w wieku rozwojowym. W podręczniku omówiono niepełnosprawność wieku rozwojowego oraz etapy rozwoju dziecka. Przedstawiono użyteczne w pracy terapeuty zajęciowego narzędzia oceny. Szczególnie szeroko przedstawione zostały obszary interwencji terapeuty zajęciowego m.in.: kontrola motoryczna, umiejętności manualne, I ADL (złożone czynności dnia codziennego), integracja sensoryczna, wzrok, słuch, interakcje społeczne, karmienie, komunikacja, zabawa, umiejętności grafomotoryczne i pisanie, pomoce techniczne. Ważną częścią podręcznika są przykłady interwencji terapeutycznych u dzieci (studia przypadków), które wzmacniają jego wartość merytoryczną. Treści zawarte w książce są zgodne ze standardami szkolenia i pracy terapeuty zajęciowego w krajach Unii Europejskiej

Spis treści ebooka Terapia zajęciowa dzieci

1. Podstawy terapii zajęciowej u dzieci – Urszula Chrabota 1
1.1. Podejście robić-być-stawać się (doing-being-becoming) 2
1.2. Teoria motywacji 2
1.3. Terapia skupiona na dziecku i rodzinie 3
1.4. Zespół terapeutyczny 4
1.5. Proces terapii zajęciowej 5
1.5.1. Proces terapii według AOTA (American Occupational Therapy Intervention) 6
1.5.2. Proces terapii według CAOT (Canadian Association of Occupational Therapy) 7
Polecenia i pytania sprawdzające 9
Piśmiennictwo 9
2. Niepełnosprawność wieku rozwojowego – Małgorzata Szmurło 11
2.1. Niepełnosprawność ruchowa 12
2.2. Niepełnosprawność intelektualna 15
2.2.1. Kryteria diagnostyczne niepełnosprawności intelektualnej 15
2.2.2. Epidemiologia niepełnosprawności intelektualnej 17
2.3. Zaburzenia ze spektrum autyzmu 19
2.4. Niepełnosprawność wzrokowa 20
2.5. Niepełnosprawność słuchowa 21
2.6. Niepełnosprawność sprzężona 22
2.7. Podsumowanie 22
Polecenia i pytania sprawdzające 23
Piśmiennictwo 23
3. Rozwój funkcjonalny dziecka – Małgorzata Szmurło 27
3.1. Teorie i koncepcje rozwojowe 27
3.1.1. Teorie rozwoju poznawczego 28
3.1.2. Teorie rozwoju ruchowego 30
3.1.3. Percepcja i działanie 33
3.1.4. Etapy uczenia motorycznego 34
3.2. Rozwój społeczno-emocjonalny 35
3.2.1. Regulacja emocji 35
3.2.2. Rozwój zajęciowy 35
Polecenia i pytania sprawdzające 37
Piśmiennictwo 37
4. Narzędzia oceny – Aleksandra Kulis 39
4.1. Wywiad 39
4.2. Badanie w zakresie struktury i funkcji organizmu 40
4.2.1. Pomiary liniowe i kątowe 40
4.2.2. Badanie napięcia mięśniowego 41
4.2.3. Klasyfikacja Zancolliego 43
4.2.4. Klasyfikacja House’a 45
4.2.5. Ocena chwytów 45
4.2.6. Ocena czucia 46
4.3. Testy i klasyfikacje funkcjonalne 47
4.3.1. System klasyfikacji funkcji motoryki dużej – rozszerzony i poprawiony 47
4.3.2. Manual Ability Classification System 49
4.3.3. Melbourne Assessment 51
4.3.4. Quality of Upper Extremity Skills Test 51
4.3.5. Kids-Assisting Hand Assessment 53
4.3.6. ABILHAND-Kids 54
4.3.7. ABILOCO-Kids 54
4.4. Ocena poziomu uczestnictwa 55
4.4.1. Canadian Occupational Performance Measure 55
4.4.2. Pediatric Evaluation of Disability Inventory, Pediatric Evaluation of Disability Inventory Computer Adaptive Test 57
4.4.3. Child Occupational Self Assessment 59
4.4.4. Children’s Assessment of Participation and Enjoyment and Preferences for Activities for Children 59
4.4.5. Self-reported Experiences of Activity Settings 60
4.4.6. Measure of Environmental Qualities of Activity Settings 61
4.4.7. Pediatryczny Kwestionariusz Jakości Życia 62
4.4.8. Goal Attainment Scaling 62
4.4.9. Skala Barthel 62
Polecenia i pytania sprawdzające 63
Piśmiennictwo 63
5. O bszary interwencji 67
5.1. Kontrola motoryczna – Aleksandra Kulis 67
5.1.1. Podnoszenie i kontrolowanie głowy 69
5.1.2. Obracanie się 70
5.1.3. Siedzenie 71
5.1.4. Pełzanie i raczkowanie 73
5.1.5. Stanie i chodzenie 73
5.1.6. Bieganie 75
5.1.7. Skakanie 75
Polecenia i pytania sprawdzające 76
Piśmiennictwo 76
5.2. Umiejętności manualne – Aleksandra Kulis 76
Polecenia i pytania sprawdzające 83
Piśmiennictwo 84
5.3. Czynności życia codziennego (Activities of Daily Living – ADL) – Urszula Chrabota 84
5.3.1. Obszary interwencji w zakresie podstawowych czynności życia codziennego 86
5.3.2. Złożone czynności życia codziennego (IADL) 103
5.3.3. Uczestnictwo w życiu społecznym 105
Polecenia i pytania sprawdzające 107
Piśmiennictwo 108
5.4. Wzrok, słuch – Aleksandra Kulis 108
5.4.1. Wzrok 108
5.4.2. Słuch 111
Polecenia i pytania sprawdzające 111
Piśmiennictwo 112
5.5. Integracja sensoryczna – Małgorzata Szmurło 112
5.5.1. Podstawowe wzorce zaburzeń przetwarzania sensorycznego (sensory processing disorder – SPD) 113
5.5.2. Diagnoza zaburzeń przetwarzania sensorycznego 117
5.5.3. Narzędzia diagnostyczne zaburzeń przetwarzania sensorycznego 118
5.5.4. Terapia zaburzeń przetwarzania sensorycznego 119
5.5.5. Fakty oparte na badaniach naukowych dotyczących zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD) 124
Polecenia i pytania sprawdzające 125
Piśmiennictwo 125
5.6. Zabawa i zajęcia w czasie wolnym – Beata Batorowicz 126
5.6.1. Zabawa 126
5.6.2. Zajęcia w czasie wolnym 129
5.6.3. Wpływ niepełnosprawności na zabawę i zajęcia czasu wolnego 130
5.6.4. Rola terapeuty zajęciowego 131
5.6.5. Ocena 133
5.6.6. Interwencja 133
5.6.7. Podsumowanie 135
Polecenia i pytania sprawdzające 137
Piśmiennictwo 137
5.7. Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się w terapii zajęciowej – Beata Batorowicz 138
5.7.1. Komunikacja w życiu dziecka 139
5.7.2. Brak mowy i niepełnosprawność u dzieci 139
5.7.3. Komunikacja wspomagająca i alternatywna (augmentative and alternative communication – AAC) 141
5.7.4. Terminologia i pojęcia kluczowe 143
5.7.5. Grupy dzieci używających AAC 143
5.7.6. Charakterystyka porozumiewania się przy użyciu AAC 144
5.7.7. Kompleksowość 145
5.7.8. Strategie wspomagające interakcje 145
5.7.9. Rola terapeuty zajęciowego 148
5.7.10. Cel i podejście 148
5.7.11. Model i ramy pojęciowe 149
5.7.12. Opis i ocena 149
5.7.13. Rodzaje i przykłady interwencji 156
5.7.14. Ocena wyników 157
Polecenia i pytania sprawdzające 158
Piśmiennictwo 159
5.8. Grafomotoryka i pisanie – Aleksandra Kulis 161
Polecenia i pytania sprawdzające 166
Piśmiennictwo 167
6. Przykłady interwencji terapeutycznych u wybranych dzieci 169
6.1. Studium przypadku – Małgosia – Aleksandra Kulis 169
6.2. Studium przypadku – Bartek – Urszula Chrabota 176
6.2.1. Ocena 177
6.2.2. Interwencja 177
6.3. Studium przypadku – Kasia – Beata Batorowicz 180
6.4. Studium przypadku – Szymek – Aleksandra Kulis 183
Skorowidz 193

Szczegóły ebooka Terapia zajęciowa dzieci

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2019
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5855-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5826-0
Wydanie:
1
Autorzy:
Aleksandra Kulis,Urszula Chrabota,Małgorzata Szmurło,Beata Batorowicz
Liczba Stron:
208
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub