• Promocja
Uniwersalizm rewolucyjny

Ebook Uniwersalizm rewolucyjny Dariusz Mańka,

Dariusz Mańka
36,00 zł 40,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja stanowi próbę rekonstrukcji i analizy koncepcji struktur ponadpaństwowych we francuskiej myśli polityczno-prawnej w okresie od Oświecenia do czasów współczesnych. Autor stawia tezę, że kluczowe nowożytne koncepcje zastępowania bądź ograniczania suwerenności państwowej na rzecz struktur władztwa ponadpaństwowego i ponadnarodowego wywodzą się przede wszystkim z Oświecenia i rewolucji 1789 roku. Odwołując się do bogatej literatury przedmiotu, dowodzi, że we Francji, tradycyjnie kojarzonej z etatyzmem i afirmacją suwerenności narodowej, funkcjonuje bogactwo nurtów skrajnie odmiennych. Kraj ten bowiem można uznać za swoisty „matecznik” idei uniwersalizmu rewolucyjnego, z którego czerpią bezpośrednio bądź pośrednio liczni radykałowie bez względu na narodowość.

******

The Revolutionary Universalism. Criticism of the National State in French Political and Legal Thought from the Enlightenment to the European Union

The publication attempts to reconstruct and analyse the concepts of transnational structures in French political and legal thought from the Enlightenment to modern times. The author argues that key modern concepts of substituting or limiting state sovereignty towards transnational power structures originate in the Enlightenment and 1789 French Revolution. Referring to the extensive subject literature, he demonstrates that in France, traditionally associated with statism and the affirmation of national sovereignty, there is a wealth of entirely different trends. France can be considered a kind of “bastion” of revolutionary universalism, from which many radicals, regardless of their nationality, derive directly or indirectly.

Spis treści ebooka Uniwersalizm rewolucyjny

Wstęp 11
Wprowadzenie 16

CZĘŚĆ 1. Od „Wielkiego Narodu” do „narodu europejskiego”
1.1. Suwerenność ludu 25
1.2. Prawo jako forma narodu 41
1.3. Tożsamość republikańska 69
1.4. Ku „narodowi” europejskiemu 87

CZĘŚĆ 2. Globalne struktury polityczne i prawne
2.1. Państwo światowe 105
2.2. Metamorfozy państwa uniwersalistycznego 115
2.3. Nurty pacyfistyczne 133
2.4. Główne koncepcje integracji europejskiej na
współczesnej francuskiej scenie politycznej 149

CZĘŚĆ 3. Radykalny antyetatyzm
3.1. Antynomie państwa i rewolucji 175
3.2. Koncepcje „władzy społecznej” 192
3.3. Municypalizm 204
3.4. Globalny federalizm 218
3.5. Integracja europejska w optyce antyetatystycznej
228

Zakończenie 244
Bibliografia 255
Indeks nazwisk 288

Szczegóły ebooka Uniwersalizm rewolucyjny

Wydawca:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf,mobi,epub
ISBN:
978-83-235-5783-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-235-5775-3
Wydanie:
1
Autorzy:
Dariusz Mańka
EAN:
9788323557838
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
302
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub