• Promocja
Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz

Ebook Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz Krzysztof Baran, Wojciech Bigaj, Joanna Jasiewicz, Magdalena Rycak, Monika Tomaszewska,

Krzysztof Baran, Wojciech Bigaj, Joanna Jasiewicz, Magdalena Rycak, Monika Tomaszewska
134,12 zł 152,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 134,12 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Prezentowany komentarz stanowi uniwersalne źródło wiedzy na temat mechanizmów prawnych regulujących czas pracy kierowców. Zawiera nie tylko wykładnię obowiązujących przepisów, lecz także dorobek judykatury oraz nauki prawa pracy z tej dziedziny.

Autorzy uwzględnili zmiany wynikające z przyjętego na poziomie Unii Europejskiej tzw. pakietu mobilności, który wszedł w życie 2.02.2022 r.

Składają się nań:• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z 15.07.2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów,• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15.07.2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.Pakiet ten wpłynął zasadniczo na zwiększenie poziomu ochrony warunków pracy kierowców, zakładając jednolite minimalne warunki obowiązujące w każdym państwie członkowskim UE.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla prawników zajmujących się transportem drogowym oraz menedżerów transportu, funkcjonariuszy zajmujących się jego kontrolą i działaczy związkowych.

Spis treści ebooka Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz

O ,Autorach , , str. , , 5
Wykaz skrótów ,  , ,, str. , , 11
Słowo wstępne ,  , ,, str. , , 17
Ustawa z ,16 kwietnia 2004 ,r. o ,czasie pracy kierowców ,(Dz.U. z ,2022 ,r. poz. ,1473) ,  , ,, str. , , 21
Rozdział 1. Przepisy ogólne ,  , ,, str. , , 23
Art. 1. , , [Zakres przedmiotowy ustawy]  , ,, str. , , 23
Art. 2. , , [Definicje] ,  , ,, str. , , 33
Art. 3. , , [Przepisy ustawy a ,rozporządzenie unijne i ,Umowa ,AETR] ,  , ,, str. , , 46
Art. 4. , , [Uzupełniające stosowanie przepisów Kodeksu ,pracy] ,  , ,, str. , , , 47
Art. 4a. , , [Stosowanie przepisów do motorniczych ,tramwajów] ,  , ,, str. , , 48
Rozdział 2. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie ,stosunku pracy ,  , ,, str. , , 49
Art. 5. , , [Zakres podmiotowy ustawy] ,  , ,, str. , , 49
Art. 6. , , [Definicja czasu pracy kierowcy] ,  , ,, str. ,  ,53
Art. 7. , , [Okresy niewliczane do czasu pracy kierowcy] ,  , ,, str. , , 61
Art. 8. , , [Indywidualny rozkład czasu pracy] ,  , ,, str. , , 69
Art. 9. , , [Czas dyżuru] ,  , ,
Art. 10. , , [Okresy pozostawania do dyspozycji] ,  , ,, str. , , 75
Art. 11. , , [Wymiar czasu pracy] ,  , ,, str. , , 78
Art. 12. , , [Wymiar tygodniowego czasu pracy] ,  , ,, str. , , 82
Art. 13. , , [Przerwa na odpoczynek] ,  , ,, str. , , 84
Art. 14. , , [Prawo do nieprzerwanego odpoczynku] ,  , ,, str. , , 89
Art. 15. , , [System równoważnego czasu pracy] ,  , ,, str. , , 97
Art. 16. , , [System przerywanego czasu pracy] ,  , ,, str. , ,100
Art. 17. , , [Zadaniowy czas pracy] ,  , ,, str. , , 110
Art. 18. , , [Ustalenie systemu i ,rozkładu czasu pracy] ,  , ,, str. , , 113
Art. 19. , , [Dopuszczenie stosowania przerywanego czasu ,pracy] ,  , ,, str. , , 121
Art. 20. , , [Praca w ,godzinach nadliczbowych]  , ,, str. , , 123
Art. 21. , , [Praca w ,porze nocnej] ,  , ,, str. , ,129
Art. 21a. , , [Pokrycie kosztów związanych z ,podróżą ,służbową] ,  , ,, str. , , 132
Art. 21b. , , [Niedopuszczalność wykonywania zadań ,służbowych w ,międzynarodowych przewozach ,drogowych w ,formie podróży służbowej] ,  , ,, str. , , 133
Art. 22. , , [Wyłączenie zastosowania przepisów] ,  , ,, str. , , 141
Art. 23. , , [Ustalenie w ,układzie zbiorowym pracy innych ,norm czasu pracy i ,przerw na odpoczynek]  , ,, str. , , 142
Rozdział 3. Obowiązki pracodawcy ,  , ,, str. , , 145
Art. 24. , , [Katalog obowiązków pracodawcy] ,  , ,, str. , , 145
Art. 25. , , [Ewidencja czasu pracy kierowców] ,  , ,, str. , ,149
Art. 26. , , [Warunki wynagradzania] ,  , ,, str. , , 152
Rozdział 3a. Czas pracy kierowców niepozostających w ,stosunku ,pracy  , ,, str. , , 156
Art. 26a. , , [Zakres stosowania przepisów]  , ,, str. , ,  ,156
Art. 26b. , , [Definicja czasu pracy]  , ,, str. , , 161
Art. 26c. , , [Wymiar tygodniowego czasu pracy]  , ,, str. , ,  ,167
Art. 26d. , , [Prowadzenie ewidencji czasu pracy] ,  , ,, str. , , 173
Art. 26e. , , [Przechowywanie ewidencji czasu pracy, wydanie ,kopii ewidencji czasu pracy] ,  , ,, str. , ,175 ,
Rozdział 4. Zasady stosowania norm dotyczących okresów ,prowadzenia , pojazdów, obowiązkowych przerw w ,prowadzeniu ,i ,gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych ,rozporządzeniem (WE) nr ,561/2006 oraz Umową AETR ,  , ,, str. , , 176
Art. 27. , , [Zasady stosowania norm rozporządzenia i ,Umowy ,AETR] ,  , ,, str. , , 176
Art. 28. , , (uchylony)  , ,, str. , , 181
Art. 29. , , [Wyłączenie stosowania przepisów ,rozporządzenia] ,  , ,, str. , , 181
Art. 30. , , [Wyjątki i ,tymczasowe odstępstwa od stosowania ,przepisów rozporządzenia] ,  , ,, str. , , 192
Art. 31. , , [Zaświadczenie wystawiane kierowcy] ,  , ,, str. , , 194
Rozdział 4a. Okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe ,przerwy , w ,prowadzeniu i ,gwarantowane okresy odpoczynku ,kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa ,nie ,przekracza 50 km ,  , ,, str. , , 201
Art. 31a. , , [Dzienny i ,tygodniowy czas prowadzenia pojazdu] , , , ,, str. , , , 201
Art. 31b. , , [Przerwa na odpoczynek] , . , ,, str. , , 205
Art. 31c. , , [Odpoczynek dzienny i ,tygodniowy] ,  , ,, str. , ,207
Art. 31d. , , [Przerwy w ,przewozach regularnych] ,  , ,, str. , ,210
Art. 31e. , , [Rozkład czasu pracy] ,  , ,, str. , , 212
Rozdział 5. Przepisy końcowe ,  , ,, str. , , 217
Art. 32. , , [Przepis derogacyjny] ,  , ,, str. , , 217
Art. 33. , , [Wejście w ,życie ustawy] ,  , ,, str. , , 217
 ,
Bibliografia ,  , ,, str. , ,. , 219
Indeks rzeczowy ,  , ,, str. , , 221

Szczegóły ebooka Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-881-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-696-9
Autorzy:
Krzysztof Baran,Wojciech Bigaj,Joanna Jasiewicz,Magdalena Rycak,Monika Tomaszewska
EAN:
9788383288819
Liczba Stron:
224
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub