Wykłady z anestezjologii

Ebook Wykłady z anestezjologii Waldemar Machała

Waldemar Machała
114,17 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Autor jest wybitnym anestezjologiem i specjalistą medycyny ratunkowej, praktykiem, wykładowcą i nauczycielem akademickim. W swoje książce dzieli się z czytelnikiem często trudną wiedzą w sposób jasny i zrozumiały. To ciekawy przewodnik po specjalności, jaką jest anestezjologia i intensywna terapia. Trudne zagadnienia są opisane w reportażowy sposób, bez podawania zbędnych szczegółów, przeplatane praktycznymi przypadkami klinicznymi. Wielką zaletą książki jest bogaty, unikatowy zbiór fotografii oraz czytelne algorytmy.
Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów lekarskich.

Spis treści ebooka Wykłady z anestezjologii

Zamiast wstępu... 10

Wykłady 11
1 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 11
2 PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO ZNIECZULENIA I OPERACJI 13
Przedoperacyjna wizyta anestezjologiczna 14
Cele wizyty anestezjologicznej 15
Czas złożenia wizyty anestezjologicznej 16
Dokumentacja anestezjologiczna wypełniana w czasie wizyty anestezjologicznej 17
Jak to wygląda w praktyce, tj. jak się faktycznie odbywa przyjęcie do szpitala? 31
Wizyta anestezjologiczna 32
Miejsce 32
Badanie chorego – zbieranie wywiadu 34
Badanie lekarskie 39
Wizyta anestezjologiczna u chorego kwalifikowanego do znieczulenia w trybie natychmiastowym 46
Badania dodatkowe 48
Tryb natychmiastowy 48
Tryby inne niż natychmiastowy 49
Morfologia krwi obwodowej 49
Liczba płytek krwi (PŁT), APTT – współczynnik kaolinowokefalinowy 50
Badania biochemiczne osocza 51
Badanie elektrokardiograficzne 51
Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej 52
Abstynencja płynowa i pokarmowa („głodówka przedoperacyjna”) 52
Informacje ważne dla chorego – czyli jak się przygotować do znieczulenia? 56
Przygotowanie wstępne 56
Premedykacja 57
Premedykacja dorosłych 59
Premedykacja dzieci 60
Wyjątki…, gdzie ich nie ma… 61
Poradnie anestezjologiczne 63

3 SALA OPERACYJNA – STANOWISKO ANESTEZJOLOGICZNE 65
Aparat do znieczulenia 68
Moduł wentylacji (monitor oddechowy i monitor gazów anestetycznych, respirator) 80
Monitorowanie czynności życiowych. Monitor czynności życiowych 81
Urządzenie ssące 97
Kolumna dostarczająca gazy medyczne wraz z próżnią i wyciągiem gazów 98
Automatyczne pompy strzykawkowe i pompy infuzyjne 99
Przepływowe ogrzewacze płynów infuzyjnych 100
Stół operacyjny 101
Wózek ze sprzętem, lekami i płynami infuzyjnymi 104
Sprzęt anestezjologiczny 104
Zestaw do udrożnienia dróg oddechowych i prowadzenia
wentylacji zastępczej 106
Sprzęt do płynoterapii (kaniule, okleiny, aparaty do przetoczenia płynów, kraniki, strzykawki) i płyny infuzyjne 120
Kaniule dożylne 120
Leki 123
Dożylne leki znieczulające (anestetyki dożylne) 124
Barbiturany 125
Propofol 127
Wziewne leki znieczulające (anestetyki wziewne) 130
Współczynnik rozpuszczalności krew/gaz 132
Minimalne stężenie pęcherzykowe 135
Mechanizm działania anestetyków wziewnych 138
Metabolizm anestetyków wziewnych 138
Charakterystyka anestetyków wziewnych 138
Podtlenek azotu 138
Sewofluran 140
Desfluran 142
Izofluran 144
Środki zwiotczające mięśnie 144
Charakterystyka i działanie 146
Przerwanie blokady nerwowomięśniowej (ustąpienie bloku nerwowomięśniowego) 153
Opioidowe leki uśmierzające ból 158
Fentanyl 160
Sufentanyl 162
Remifentanyl 163
Leki znieczulenia przewodowego 166
Płyny infuzyjne 166
Dokumentacja znieczulenia 172

4 DRÓŻNOŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH 175
Intubacja 175
Manewr Sellicka 178
Trudna intubacja 180
Znieczulenie ogólne 183

5 ZNIECZULENIE OGÓLNE 189
Monitorowana opieka anestezjologiczna, znieczulenie ogólne i adekwatna anestezja 190
Znieczulenie krótkotrwałe dożylne 194
Znieczulenie ogólne dotchawicze złożone 195
Metody znieczulenia ogólnego 201
Znieczulenie ogólne złożone 203
Etapy znieczulenia ogólnego 203
Dożylna indukcja znieczulenia 205
Wziewna indukcja znieczulenia 208
Ryzyko aspiracji kwaśnej treści pokarmowej do dolnych dróg oddechowych w czasie indukcji znieczulenia ogólnego 210
Podtrzymanie znieczulenia (kondukcja) 213
Zakończenie znieczulenia (wybudzenie) 215
Znieczulenie ogólne całkowicie dożylne (total intravenous anaesthesia, TIVA) 218
Znieczulenie ogólne całkowicie dożylne (propofol) sterowane ręcznie (TIVAMCI) 220
Znieczulenie ogólne całkowicie dożylne (propofol) sterowane stężeniem leku w surowicy (TIVATCI) 222
Powikłania znieczulenia ogólnego 223

6 ZNIECZULENIE REGIONALNE (PRZEWODOWE) 229
Znieczulenie ogólne a znieczulenie regionalne 229
Rodzaje blokad regionalnych 231
Techniki identyfikacji struktur nerwowych 232
Następstwa podania leku znieczulenia przewodowego 235
Ból 235
Leki znieczulenia przewodowego 238
Minimalne stężenie leku znieczulenia przewodowego 238
Mechanizm działania 239
Objawy toksyczne po podaniu leków znieczulenia przewodowego 241
Opioidowe leki przeciwbólowe w blokadach centralnych 242
Warunki bezpieczeństwa 244
Stanowisko anestezjologiczne 244
Leki anestezjologiczne 245
Zestaw do wykonania znieczulenia regionalnego 245
Techniki znieczulenia regionalnego 248
Znieczulenie powierzchniowe 248
Znieczulenie nasiękowe 251
Znieczulenie odcinkowe dożylne 252
Blokady nerwów obwodowych 254
Znieczulenie doopłucnowe 255
Znieczulenie splotu ramiennego 256
Znieczulenie przykręgowe 262
Blokady centralne 264
Przeciwwskazania do blokad centralnych 265
Ocena poziomu znieczulenia (wysokości) 265
Punkty anatomiczne na grzbiecie ułatwiające wyznaczenie miejsca nakłucia kręgosłupa 267
Blokady centralne 269
Znieczulenie zewnątrzoponowe 269
Ułożenie chorego do blokady zewnątrzoponowej 270
Igły zewnątrzoponowe 271
Sposoby identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej 273
Dawka próbna 276
Blokada z pojedynczego nakłucia a znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe 276
Ułożenie chorego po podaniu LZP do przestrzeni zewnątrzoponowej 277
Leki używane w znieczuleniu zewnątrzoponowym 277
Znieczulenie łączone 279
Znieczulenie podpajęczynówkowe 280
Ułożenie chorego do blokady podpajęczynówkowej 281
Igły podpajęczynówkowe 282
Sposoby identyfikacji przestrzeni podpajęczynówkowej.
Blokada z pojedynczego nakłucia 282
Leki używane w znieczuleniu podpajęczynówkowym 286
Ułożenie chorego po podaniu LZP 286
Znieczulenie podpajęczynówkowe ciągłe 288
Znieczulenie łączone, tzn. zewnątrzoponowe ciągłe z podpajęczynówkowym (CSEA) – technika dwóch igieł 288
Postępowanie po znieczuleniu podpajęczynówkowym. jaka pozycja ciała, kiedy jeść i pić…? 289
Powikłania centralnych blokad regionalnych 290

7 TERAPIA UPORCZYWA 293

8 OPISY PRZYPADKÓW 301
Przypadek I. Trudne drogi oddechowe: intubacja chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa 301
Przypadek II. Trudne drogi oddechowe: intubacja via LMA fastrach u chorego z zespołem freemana–Sheldona 306
Przypadek III. Trudne drogi oddechowe: znieczulenie dziecka z zespołem Pierre’a Robina 311
Przypadek IV. Trudne drogi oddechowe: indukcja znieczulenia u chorej z wolem olbrzymim i tracheotomią 317
Przypadek V. Znieczulenie chorego z perforacją przewodu pokarmowego i urządzeniem wspomagającym pracę lewej komory 323
Przypadek VI. Znieczulenie chorego do abrazji martwiczego naskórka w przebiegu zespołu toksycznej nerkolizy naskórka (zespół Lyella) 328
Przypadek VII. Niezamierzone wybudzenie śródoperacyjne 334
Wybudzenie rodzącej, zatem pacjentki z grupy ryzyka – cięcie cesarskie w znieczuleniu ogólnym 334

WYKAZ SKRÓTÓW 337

Szczegóły ebooka Wykłady z anestezjologii

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5429-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5382-1
Autorzy:
Waldemar Machała
Liczba Stron:
346
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub