• Promocja
Zarządzanie wiedzą marketingową w strukturach sieciowych sektora produktów informatycznych

Ebook Zarządzanie wiedzą marketingową w strukturach sieciowych sektora produktów informatycznych Izabela Sztangret

Izabela Sztangret
28,24 zł 32,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,24 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter czysto teoretyczny i obejmuje definicję oraz charakterystykę wiedzy i wiedzy marketingowej, modele sieci wartości ujęte przez pryzmat zarządzania wiedzą oraz koncepcje budowy wiedzy marketingowej przez przedsiębiorstwa w relacjach z partnerem i klientem. Rozdział drugi poświęcono systemowi i narzędziom zarządzania wiedzą marketingową. W rozdziale trzecim scharakteryzowano kategorię struktury sieciowej i zdiagnozowano motywy relacji sieciowych w świetle systemowych wartości produktu informatycznego. Zidentyfikowano podmioty relacji sieciowych powołanych do tworzenia informatycznych produktów systemowych. Określono zasady współpracy opartej na dyfuzji wiedzy w sieci partnerów IT. Rozdział czwarty obejmuje charakterystykę metasegmentów docelowych sektora IT w Polsce w ujęciu ilościowym i jakościowym. W rozdziale piątym zaprezentowano elementy modelu zrealizowanych badań, charakteryzując szczegółowo cele, założenia i metody badawcze. Przedstawiono również charakterystykę próby badawczej.

Spis treści ebooka Zarządzanie wiedzą marketingową w strukturach sieciowych sektora produktów informatycznych

Wstęp 9
Rozdział I
Zarządzanie wiedzą marketingową w organizacji sieciowej – aspekty teoretyczne 21
1. Koncepcje wiedzy i zarządzania wiedzą w organizacji 21
1.1. Podejście japońskie 31
1.2. Podejście procesowe 35
1.3. Podejście zasobowe 41
1.4. Podejście integralne/holistyczne 48
2. Modele sieci wartości a wiedza marketingowa 52
3. Koncepcje zarządzania wiedzą marketingową 58
3.1. Procesowe ujęcie zarządzania wiedzą marketingową 61
3.2. Strukturalne ujęcie zarządzania wiedzą marketingową 65
4. Wiedza marketingowa w strukturach sieciowych 69
4.1. Wiedza, umiejętności i kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa i jego partnerów 70
4.2. Wiedza marketingowa jako przedmiot relacji z klientem 76
Rozdział II
Systemy i narzędzia zarządzania wiedzą marketingową 83
1. Zespoły wiedzy, podmioty i ich relacje 83
1.1. Praktycy, konstruktorzy, dowódcy wiedzy w systemach zarządzania wiedzą marketingową. Domeny uczestników wspólnoty jako determinanta pozycji w sieci wiedzy 88
1.2. Community of Practice jako forma wspólnoty praktyków wiedzy marketingowej 91
2. Wiedza marketingowa jako determinanta pozycji negocjacyjnej partnerów sieci 98
3. Praktyki służące rozwijaniu wiedzy i ich narzędzia (na przykładzie sektora IT) 108
3.1. Narzędzia wspólnot wiedzy oparte na technologiach informatycznych 109
3.2. Marketing relacyjny i komunikacja marketingowa jako formy kreowania i dyfuzji wiedzy 118
3.3. Stan B+R w sektorze IT jako wyraz zarządzania wiedzą marketingową 124
3.4. Dostawcy usług badawczych dla sektora IT w Polsce 127
3.5. Zewnętrzne wsparcie dla zarządzania wiedzą 129
Rozdział III
Związki sieciowe firm w procesach kształtowania, komunikacji i wymiany systemowych produktów informatycznych 140
1. Struktury sieciowe i ich produkty – identyfikacja kategorii badawczej 140
2. Motywy rozwoju relacji sieciowych w świetle systemowych korzyści produktów informatycznych 145
3. Systemowe produkty informatyczne i ich modele 149
3.1. Pojęcie i atrybuty produktów informatycznych 149
3.2. Modele teoretyczne systemowych produktów informatycznych 155
4. Międzysektorowy i subsektorowy ekosystem biznesu informatycznego a podmioty relacji sieciowych na wybranym przykładzie subsieci 161
5. Charakter relacji i zasady współpracy w sektorze IT 172
5.1. Centra kompetencyjne jako podmioty dyfuzji wiedzy 172
5.2. System kooperacji kwalifikowanej w sektorze IT 175
5.3. Efekty dyfuzji i interuprocesowienia wiedzy w relacjach podmiotów sektora produktów IT i partnerów sfery handlu 190
Rozdział IV
Klient w sieci wiedzy przedsiębiorstw sektora produktów informatycznych 194
1. Metasegmenty docelowe sektora IT w Polsce 194
2. Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla segmentów biznesowych w Polsce − ujęcie ilościowe i jakościowe 197
3. Sposoby i narzędzia współkreowania produktu systemowego w relacjach opartych na wiedzy, przedsiębiorstwo – klient finalny/użytkownik 207
3.1. Praktyki kreowania rynków i współpracy z klientem w firmie Intel 207
3.2. Klienckie wspólnoty wiedzy w firmie Microsoft 209
3.3. Centra klienckiego kreowania produktu w firmie HP 212
3.4. Sposoby usieciowienia wiedzy w firmie Apple 214
3.5. Praktyki kreowania wiedzy w firmie IBM 216
3.6. Sposoby kreowania wiedzy we wspólnotach podmiotów poszerzonego rdzenia sieci i kręgu sieci 219
Rozdział V
Model procesu i struktury zarządzania wiedzą marketingową w organizacjach sieciowych systemowych produktów IT 227
1. Organizacja i model badawczy, metody, narzędzia i próba badawcza 227
2. Holistyczny model zarządzania wiedzą marketingową przedsiębiorstw sektora IT 236
3. Profil relacji sieciowych podmiotów multisektora IT 240
4. Model budowy kompetencji marketingowych na przykładzie wybranej sieci 243
5. Profil kooperanckich i klienckich wspólnot wiedzy w grupie promotorów, podmiotów poszerzonego rdzenia sieci i kręgu sieci 244
Zakończenie 249
Załącznik 253
Bibliografia 255
Spis rysunków 279
Spis tabel 281

Szczegóły ebooka Zarządzanie wiedzą marketingową w strukturach sieciowych sektora produktów informatycznych

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-296-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-296-7
Autorzy:
Izabela Sztangret
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
283
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub