Badanie fizykalne w pielęgniarstwie

Ebook Badanie fizykalne w pielęgniarstwie

118,59 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Ocena stanu pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego to podstawowe kwalifikacje absolwenta kierunku pielęgniarstwo, a jednocześnie pierwszy i kluczowy etap procesu opieki.
W każdym rozdziale publikacji uwzględniono elementarne zagadnienia dotyczące anatomii, zasad i sposobu badania oraz dokumentację wyników w ujęciu tabelarycznym. W dokumentacji wyników badania podmiotowego i przedmiotowego na tle cech prawidłowych uwzględniono objawy chorobowe w obrębie układu czy narządu. Poszczególne techniki badań zostały dokładnie zilustrowane.
Nowe wydanie zostało zaktualizowane i poszerzone o 2 nowe rozdziały: jeden z nich dotyczy odrębności badania podmiotowego i przedmiotowego osoby w wieku geriatrycznym, drugi – jak uzyskane wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego dokumentować i zastosować do oceny sytuacji zdrowotnej pacjenta.
Publikacja niezbędna na każdym etapie kształcenia pielęgniarek i położnych, a także w codziennej praktyce.

Spis treści ebooka Badanie fizykalne w pielęgniarstwie

1. OCENA STANU ZDROWIA – Aleksandra Gutysz-Wojnicka 15
1.1. Uwarunkowania kulturowe i społeczne 15
1.2. Uwarunkowania spowodowane płcią, rasą i wiekiem badanego 20
2. BADANIE PODMIOTOWE – Danuta Dyk, Edyta K. Cudak 23
2.1. Zasady przeprowadzania badania podmiotowego 23
2.2. Sposób badania 26
2.3. Wywiad dotyczący aktualnego stanu zdrowia 28
2.4. Wywiad dotyczący dolegliwości ze strony narządów i układów 30
2.5. Wywiad rodzinny i środowiskowy 32
3. PODSTAWY BADANIA PRZEDMIOTOWEGO – Danuta Dyk 35
3.1. Podstawy anatomii topograficznej 35
3.2. Metody i ogólne zasady badania przedmiotowego 40
3.3. Badanie przedmiotowe ogólne i dokumentowanie wyników 44
3.3.1. Wygląd zewnętrzny – pierwsze wrażenie 44
3.3.2. Budowa i proporcje ciała, wzrost i stan odżywienia 45
3.3.3. Podstawowe parametry życiowe (oddech, tętno, ciśnienie tętnicze krwi, temperatura ciała) 48
4. BADANIE SKÓRY, PRZYDATKÓW SKÓRY I WĘZŁÓW CHŁONNYCH – Danuta Dyk 57
4.1. Badanie skóry i dokumentowanie wyników 57
4.1.1. Badanie włosów i dokumentowanie wyników 62
4.1.2. Badanie paznokci i dokumentowanie wyników 63
4.2. Badanie węzłów chłonnych i dokumentowanie wyników 66
5. BADANIE GŁOWY I SZYI – Edyta K. Cudak 73
5.1. Badanie głowy 74
5.1.1. Badanie narządu wzroku 75
5.1.2. Badanie ucha 83
5.1.3. Badanie nosa i zatok 86
5.1.4. Badanie jamy ustnej i gardła 90
5.1.5. Badanie ślinianki przyusznej 94
5.2. Badanie struktur szyi 94
5.2.1. Badanie gruczołu tarczowego 95
5.2.2. Badanie tchawicy 98
6. OCENA KLATKI PIERSIOWEJ I GRUCZOŁÓW PIERSIOWYCH – Danuta Dyk 99
6.1. Struktury anatomiczne klatki piersiowej, linie topograficzne 99
6.2. Kształt i symetria klatki piersiowej 103
6.3. Badanie gruczołów piersiowych i dokumentowanie wyników badania 106
7. OCENA CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ – Danuta Dyk 113
7.1. Wprowadzenie 113
7.2. Badanie przedmiotowe klatki piersiowej 115
7.2.1. Oglądanie 115
7.2.2. Badanie palpacyjne 116
7.2.3. Opukiwanie 119
7.2.4. Osłuchiwanie 121
7.3. Dokumentowanie wyników 124
8. BADANIE UKŁADU KRĄŻENIA – Danuta Dyk 129
8.1. Badanie serca 130
8.2. Ocena krążenia tętniczego 137
8.2.1. Badanie tętna tętniczego 137
8.2.2. Ocena ukrwienia tętniczego ręki (test Allena) 142
8.2.3. Badanie krążenia włośniczkowego – nawrót kapilarny 143
8.3. Ocena krążenia żylnego 143
8.3.1. Ciśnienie i tętnienie w żyłach szyjnych 143
9. BADANIE BRZUCHA – Danuta Dyk 151
9.1. Wprowadzenie 151
9.2. Badanie przedmiotowe brzucha 152
9.2.1. Oglądanie 153
9.2.2. Osłuchiwanie 154
9.2.3. Opukiwanie 155
9.2.4. Badanie palpacyjne 157
9.3. Badanie odbytu 163
9.4. Dokumentacja wyników badania 165
10. BADANIE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH – Aleksandra Gaworska-Krzemińska 167
10.1. Budowa żeńskiego układu płciowego 167
10.2. Ocena dojrzałości płciowej 170
10.3. Prowadzenie badania 173
10.4. Dokumentacja wyników badania 179
11. BADANIE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH – Aleksandra Gaworska-Krzemińska 183
11.1. Budowa męskiego układu płciowego 183
11.2. Ocena dojrzałości płciowej 185
11.3. Badanie okolicy pachwinowej, prącia, moszny, jądra i powrózka nasiennego 187
11.4. Badanie palpacyjne okolicy okołoodbytniczej i gruczołu krokowego 189
11.5. Dokumentacja wyników badania 191
12. BADANIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO – Aleksandra Gaworska‑Krzemińska, Marek Krzemiński 197
12.1. Schemat badania 197
12.1.1. Ogólny stan układu narządu ruchu 197
12.1.2. Odcinkowy stan układu narządu ruchu 200
12.1.3. Miejscowy stan układu narządu ruchu 201
12.2. Badanie poszczególnych elementów układu mięśniowo-szkieletowego 205
12.2.1. Badanie stawu skroniowo-żuchwowego 206
12.2.2. Badanie kręgosłupa 207
12.2.3. Badanie kończyny górnej 213
12.2.4. Badanie miednicy 221
12.2.5. Badanie kończyny dolnej 223
12.3. Dokumentacja wyników badania 230
13. ELEMENTY BADANIA NEUROLOGICZNEGO – Aleksandra Gutysz-Wojnicka 237
13.1. Wprowadzenie i cel 237
13.2. Zasady i sposoby dokumentowania wyników badania 238
13.3. Ocena stanu psychicznego 239
13.4. Ocena nerwów czaszkowych 247
13.4.1. I nerw czaszkowy (nerw węchowy) 247
13.4.2. II nerw czaszkowy (nerw wzrokowy) 248
13.4.3. III nerw czaszkowy (nerw okoruchowy), IV nerw czaszkowy (nerw bloczkowy), VI nerw czaszkowy (nerw odwodzący) 248
13.4.4. V nerw czaszkowy (nerw trójdzielny) 249
13.4.5. VII nerw czaszkowy (nerw twarzowy) 251
13.4.6. VIII nerw czaszkowy (nerw przedsionkowo-ślimakowy) 252
13.4.7. IX nerw czaszkowy (nerw językowo-gardłowy) i X nerw czaszkowy (nerw błędny) 252
13.4.8. XI nerw czaszkowy (rdzeniowy) (nerw dodatkowy) 253
13.4.9. XII nerw czaszkowy (nerw podjęzykowy) 254
13.5. Badanie układu ruchu 257
13.6. Badanie czucia 262
13.6.1. Czucie głębokie 266
13.6.2. Czucie powierzchowne 267
13.6.3. Interpretacja bodźców czuciowych – funkcja płata ciemieniowego 268
13.7. Ocena równowagi i koordynacji ruchowej (zborności) 270
13.8. Badanie odruchów 272
13.9. Badanie objawów oponowych 280
14. BADANIE DZIECKA Z UWZGLĘDNIENIEM ODRĘBNOŚCI FIZYCZNYCH I PSYCHOMOTORYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z WIEKIEM – Edyta K. Cudak 283
14.1. Badanie podmiotowe 283
14.2. Badanie przedmiotowe 284
14.2.1. Ocena ogólnego stanu zdrowia 284
14.2.2. Badanie skóry i jej przydatków 287
14.2.3. Badanie węzłów chłonnych 289
14.2.4. Badanie układu kostno-stawowego 290
14.2.5. Badanie głowy i szyi 292
14.2.6. Badanie narządów zmysłów oraz jamy ustnej i gardła 293
14.2.7. Badanie układu oddechowego 297
14.2.8. Badanie układu krążenia 300
14.2.9. Badanie jamy brzusznej 304
14.2.10. Badanie narządów moczowo-płciowych 306
14.2.11. Badanie układu nerwowego 307
15. ODRĘBNOŚCI W BADANIU PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM OSOBY W WIEKU GERIATRYCZNYM – Bożena Nowaczyk 311
15.1. Badanie podmiotowe 312
15.2. Badanie przedmiotowe 317
16. OCENA STANU ZDROWIA PACJENTA NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA PODMIOTOWEGO I PRZEDMIOTOWEGO – Danuta Zarzycka 331
16.1. Dokumentowanie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego 332
16.1.1. Zasady dokumentowania opieki pielęgniarskiej 332
16.1.2. Schemat opisu stanu zdrowia pacjenta – SOAP 333
16.1.3. Wybrane skale klinimetryczne do oceny stanu pacjenta 336
16.2. Analiza wyników badania podmiotowego i przedmiotowego na potrzeby oceny stanu zdrowia 352
PYTANIA SPRAWDZAJĄCE 363
ODPOWIEDZI DO PYTAŃ SPRAWDZAJĄCYCH 367
PYTANIA TESTOWE 383
ODPOWIEDZI DO PYTAŃ TESTOWYCH 397
SKOROWIDZ 399

Szczegóły ebooka Badanie fizykalne w pielęgniarstwie

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-6114-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6007-2
Wydanie:
2
Redakcja:
Danuta Dyk
Liczba Stron:
405
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub