Błąd medyczny i nieskuteczna zgoda na leczenie

Ebook Błąd medyczny i nieskuteczna zgoda na leczenie Anna Borysewicz

Anna Borysewicz
74,34 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja „Błąd medyczny i nieskuteczna zgoda na leczenie. Odpowiedzialność indywidualna i w spółce partnerskiej. Wzory pism” zawiera liczne przykłady sytuacji, w jakich może znaleźć się lekarz czy podmiot leczniczy. Jest to przewodnik po wycinku prawa, dzięki któremu każdy świadczący usługi lecznicze będzie wiedział, jak się ubezpieczyć, jakie ma prawa i obowiązki.
W książce poruszono zagadnienia dotyczące między innymi odpowiedzialności lekarza na gruncie prawa cywilnego i karnego, odpowiedzialności zawodowej, ubezpieczeń od odpowiedzialności za błąd medyczny, Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, a także odpowiedzialności za błąd medyczny w spółce partnerskiej.
Opracowanie Pani Anny Borysewicz ma charakter poradnika adresowanego do lekarzy. Praca jest sporządzona przystępnym językiem, którego odbiór nie powinien nastręczać trudności czytelnikowi. (…) Zawiera liczne przykłady ilustrujące prezentowane rozwiązania prawne oraz jest wzbogacone o wzory pism procesowych, które mogą być przydane w ewentualnym sporze sądowym. Książka posiada istotne walory praktyczne, zwłaszcza dla osób, które nie zajmują się profesjonalnie prawem.
Fragment z recenzji dr. hab. Rafała Kubiaka, prof. UŁ
Przez pojęcie „błąd medyczny” należy rozumieć odstępstwo od przyjętych standardów postępowania lekarskiego, wytyczonych aktualną wiedzą i doświadczeniem medycznym, które prowadzi do negatywnych skutków dla zdrowia lub życia osoby poddanej zabiegowi medycznemu. Przy czym obejmuje nie tylko błąd terapeutyczny (tj. w leczeniu, w tym błąd operacyjny), ale także błąd diagnostyczny (czyli błąd rozpoznania).
Ofiara błędu medycznego może zaś w przyszłości domagać się zapłaty od lekarza (szpitala bądź jego ubezpieczyciela) odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, a także ustalenia odpowiedzialności pozwanej strony za skutki błędu.
Obowiązki lekarza ponadto nie kończą się z chwilą dokonania zabiegu, ponieważ pacjent powinien być objęty nadzorem pooperacyjnym, zwłaszcza gdy w jego przebiegu doszło do powikłań.

Spis treści ebooka Błąd medyczny i nieskuteczna zgoda na leczenie

Wykaz skrótów 7
1. Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny
9
1.1. Na gruncie prawa cywilnego 9
1.2. Na gruncie prawa karnego 12

2. Przeprowadzenie zabiegu operacyjnego bez zgody pacjenta 19
2.1. Informacja dotycząca zabiegu operacyjnego 19
2.2. Zgoda na wykonanie zabiegu operacyjnego 22

3. Ubezpieczenie lekarza od odpowiedzialności za błąd medyczny 35

4. Odpowiedzialność zawodowa lekarza 45

4.1. Podstawy odpowiedzialności 45
4.2. Postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej 45
4.2.1. Etapy postępowania 45
4.2.2. Strony postępowania 46
4.2.3. Przebieg postępowania 46
4.3. Katalog kar 51
4.4. Przedawnienie przewinienia zawodowego 56

5. Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 59
5.1. Defi nicja zdarzenia medycznego 59
5.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego 62
5.3. Termin złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego 65
5.4. Zasady postępowania przed komisją 71

6. Odpowiedzialność za błąd medyczny w spółce partnerskiej lekarzy 81

7. Wzory pism 99

Część A. Wzory wybranych pism w postępowaniu cywilnym 99
Część B. Wzory wybranych pism w postępowaniu karnym 119
Część C. Wzory wybranych pism w postępowaniu egzekucyjnym 129

Szczegóły ebooka Błąd medyczny i nieskuteczna zgoda na leczenie

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5529-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5439-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Anna Borysewicz
Liczba Stron:
134
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub