Chemsex

Ebook Chemsex

123,02 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Chemsex. Ujęcie wielodyscyplinarne
Książka została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół autorów, wybitnych specjalistów i praktyków. Treści są zbudowane wokół złożonego terminu, jakim jest „chemsex”.
David Stuart, twórca określenia, podkreśla, że chemsex nie jest definiowany wyłącznie poprzez używanie narkotyków do aktywności seksualnej. Łączenie środków psychoaktywnych z seksem ma długą historię, odbywa się w wielu różnych populacjach, lecz nie zawsze będzie się mieściło w ramach tego pojęcia.
W publikacji ciekawie opisano takie zagadnienia jak: definicja i historia zjawiska, rodzaje uzależnień, zdrowie psychiczne i seksualne użytkowników chemsexu, konsekwencje neuropsychologiczne, psychoterapia i farmakoterapia osób uzależnionych, chemsex w różnych populacjach, elementy zdrowia publicznego, redukcja szkód u osób uzależnionych, zakażenie HIV i choroby przenoszone drogą płciową, stany zagrożenia życia i zdrowia oraz postępowanie w objawach ostrej intoksykacji substancjami psychoaktywnymi, aspekty prawne.
W publikacji zostały również przedstawione wnioski z badania „Psychospołeczne uwarunkowania chemsexu” i „Badania nad chemsexem w Polsce”.
Książka z pewnością zainteresuje seksuologów, psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, specjalistów chorób zakaźnych, zdrowia publicznego, a także osoby zajmujące się profilaktyką uzależnień i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Spis treści ebooka Chemsex

Przedmowa – David Stuart 1
Wstęp – Robert Kowalczyk, Agata Stola 7
1. Pojęcie chemsexu – wprowadzenie do analizy zjawiska – Maria Brodzikowska 9
Rys historyczny zjawiska i pochodzenie terminu „chemsex” 9
Ustalenia definicyjne 10
Czynniki chemsexu w populacji MSM 12
2. Osoby heteroseksualne spoza populacji MSM a zjawisko chemsexu – Agata Loewe-Kurilla, Patrycja Wonatowska 17
3. Zdrowie psychiczne użytkowników chemsexu – Robert Kowalczyk, Wojciech Merk, Michał Lew-Starowicz 23
Problemy zdrowia psychicznego MSM/LGB 23
Rozpowszechnienie zjawiska chemsexu w grupie MSM 24
Jaka jest motywacja do podejmowania chemsexu? Jaką rolę odgrywają aplikacje mobilne? 25
Czy praktykowaniu chemsexu sprzyja wcześniejsze występowanie problemów zdrowia psychicznego? 27
Jakie konsekwencje zdrowotne powoduje chemsex? 28
Częstość występowania zmian stanu psychicznego po chemseksie 29
Profilaktyka i poradnictwo dla osób praktykujących chemsex 31
Implikacje terapeutyczne 32
4. Zdrowie seksualne (seksualność) użytkowników chemsexu – Robert Kowalczyk, Wojciech Merk, Jacek Kurpisz, Krzysztof Nowosielski 37
Seksualność i zdrowie seksualne – wprowadzenie 37
Chemsex – od patologii do fizjologii przyjemności seksualnej 38
Model podwójnej kontroli odpowiedzi seksualnej (DCM) a ryzykowne zachowania seksualne MSM 40
Zaburzenia seksualne u użytkowników chemsexu 43
Postępowanie 46
5. Psychologiczne aspekty angażowania się w chemsex wśród społeczności mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami oraz kobiet uprawiających seks z kobietami – Katarzyna Obarska, Karol Szymczak, Mateusz Gola 53
Charakterystyka zjawiska chemsexu i jego rozpowszechnienie 53
Związek chemsexu z geolokalizacyjnymi aplikacjami randkowymi 54
Cecha poszukiwania doznań seksualnych a zaburzenie o charakterze kompulsywnych zachowań seksualnych i chemsex 55
Motywacja i powody angażowania się w chemsex 56
Psychospołeczne następstwa chemsexu 57
Stosowanie substancji psychoaktywnych w celach seksualnych wśród kobiet uprawiających seks z kobietami 58
Rozpowszechnienie zaburzenia o charakterze kompulsywnych zachowań seksualnych w populacji kobiet i mężczyzn 59
Chemsex – wypadkowa zaburzenia o charakterze kompulsywnych zachowań seksualnych i uzależnienia od substancji psychoaktywnych? 60
6. Chemsex – używanie, nadużywanie i uzależnienie – Agata Stola, Maja Pustelnik-Radosz, Marek Krzystanek 67
Chemsex a zdrowie 68
Rodzaje chemsexu 70
7. Chemsex – konsekwencje neuropsychologiczne – Jacek Kurpisz, Monika Mak 79
Krótko- i długoterminowy wpływ substancji zażywanych podczas chemsexu na funkcjonowanie mózgu 80
Używanie wielu substancji a funkcje poznawcze 87
Diagnoza neuropsychologiczna osób angażujących się w chemsex 88
Jak neuropsychologia może pomóc? Wskazówki do pracy terapeutycznej 90
Kontakt z pacjentem 91
8. Terapia chemsexu: psychoterapia – Bogna Szymańska-Kotwica 97
Psychospołeczne podłoże zjawiska 98
Psychoterapia uzależnienia 100
Inne formy oddziaływań pomocowych osobom uzależnionym 109
Dodatkowe zagadnienia ważne w procesie psychoterapii uzależnienia 111
9. Chemsex a zdrowie publiczne: prewencja, profilaktyka – Magdalena Ankiersztejn-Bartczak 115
Czym jest zdrowie publiczne 115
Profilaktyka i prewencja 116
Substancje psychoaktywne i ich wpływ na zachowania seksualne 117
Status serologiczny i czynniki warunkujące skuteczną skojarzoną profilaktykę 119
10. Chemsex – redukcja szkód – Agata Stola 123
11. Zakażenie HIV i inne infekcje/choroby przenoszone drogą płciową a zjawisko chemsexu – Andrzej Katafias, Wojciech Merk 129
STD (choroby przenoszone drogą płciową) 129
STI w populacji MSM praktykujących chemsex 130
Poradnictwo seksualne u lekarza praktyka 148
12. Stany zagrożenia życia i zdrowia wynikające z praktykowania chemsexu – Remigiusz Jarosław Tritt, Rafał Król 155
Działanie substancji psychoaktywnych i ich wpływ na zdrowie somatyczne 155
Nagłe i długoterminowe konsekwencje chemsexu w kontekście stanów psychiatrycznych 162
Doraźne postępowanie ratunkowe i toksykologiczne po użyciu substancji narkotycznych stosowanych w chemseksie 168
13. Chemsex – postępowanie w wybranych objawach ostrej intoksykacji substancjami psychoaktywnymi (tabela) – Daniel Kuczyński 179
14. Chemsex a prawo – Katarzyna Julia Kowalska 183
Wprowadzenie do tytułowej problematyki 183
Nieodpłatne poradnictwo prawne 185
Poradnictwo z zakresu praw pacjenta 188
Poradnictwo z zakresu profilaktyki zdrowotnej 190
15. Chemsex a nowe technologie – rola „hookup apps” w społeczności MSM – Remigiusz Ryziński 195
RAPORTY 207
Chemsex Polska 2019 – raport z badania jakościowego – Robert Kowalczyk, Agata Stola, Joanna Skonieczna 207
Badania nad chemsexem w Polsce: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Magdalena Rosińska, Karolina Zakrzewska 213
Wykaz ważniejszych skrótów 223
Skorowidz 229

Szczegóły ebooka Chemsex

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6591-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6579-4
Wydanie:
1
Redakcja:
Robert Kowalczyk,Agata Stola
Liczba Stron:
224
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub