Choroby wirusowe w praktyce klinicznej

Ebook Choroby wirusowe w praktyce klinicznej

149,57 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Wirusy pozostają wciąż jednym z najważniejszych czynników chorobotwórczych człowieka. Problem zakażeń wirusowych jest szczególnie istotny w obecnych czasach, gdyż łatwe przekraczanie granic i masowe migracje powodują przenoszenie wirusów poza naturalne granice występowania. Zwiększyły się również możliwości przeniesienia czynnika zakaźnego ze zwierzęcia na człowieka , co powoduje cyrkulację patogenów w obrębie populacji ludzkiej.

W książce przedstawiono praktyczne zagadnienia infekcji wirusowych u różnych grup pacjentów z punktu widzenia klinicysty. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki ryzyka, objawy kliniczne, diagnostykę różnicową i laboratoryjną, leczenie i profilaktykę.
Publikacja przygotowana przez znanych i cenionych specjalistów i klinicystów z tej dziedziny.
Książka adresowana do lekarzy różnych specjalności – szczególnie chorób wewnętrznych, hematologii, pulmonologii, neurologii, pediatrii, dermatologii, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej oraz mikrobiologii. Będzie również doskonałym źródłem wiedzy w czasie kształcenia zawodowego.
Tematyka publikacji:

Budowa i ogólne właściwości wirusów
Mechanizmy odporności w zakażeniach wirusowych
Epidemiologia zakażeń i chorób wirusowych
Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych
Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
Zakażenia układu sercowo-naczyniowego
Zakażenia skóry
Zakażenia układu pokarmowego
Zakażenia układu moczowo-płciowego
Zakażenia okołoporodowe
Zakażenia wieku dziecięcego
Zakażenia po przeszczepieniu narządów unaczynionych
Zakażenia w hematologii
Objawy chorób wirusowych w jamie ustnej
Zakażenia oka
Zakażenie HIV
Wirusowe zapalenia wątroby
Wirusowe gorączki krwotoczne
Zakażenia podróżnych i nowe zakażenia wirusowe
Bioterroryzm

Spis treści ebooka Choroby wirusowe w praktyce klinicznej

Przedmowa VII

1. Budowa i ogólne właściwości wirusów – Tomasz Dzieciątkowski 1
1.1. Wstęp 1
1.2. Struktura wirusów 1
1.3. Klasyfikacja i taksonomia wirusów 5
1.4. Charakterystyka przebiegu zakażeń wirusowych 8

2. Mechanizmy odporności w zakażeniach wirusowych – Małgorzata Gieryńska 11
2.1. Wstęp 11
2.2. Podstawy odporności nieswoistej i swoistej 11
2.3. Odpowiedź immunologiczna w zakażeniu wirusowym 18
2.4. Mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej przez wirusy 25
2.5. Niekorzystne efekty przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej 28

3. Epidemiologia zakażeń i chorób wirusowych – Marta Wróblewska, Małgorzata Bulanda 31
3.1. Wstęp 31
3.2. Terminologia i wskaźniki epidemiologiczne 33
3.3. Drogi szerzenia się zakażeń wirusowych 34
3.4. Czynniki wpływające na epidemiologię chorób wirusowych 39
3.5. Podstawy prawne zgłaszania chorób zakaźnych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej 43

4. Zakażenia dróg oddechowych – Maciej Przybylski, Rafał Krenke 45
4.1. Wstęp 45
4.2. Etiologia 45
4.3. Patogeneza 49
4.4. Epidemiologia 52
4.5. Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa 53
4.6. Diagnostyka laboratoryjna 56
4.7. Leczenie 58
4.8. Zapobieganie 59

5. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego – Maciej Przybylski, Izabela Domitrz 63
5.1. Wstęp 63
5.2. Etiologia 63
5.3. Patogeneza 73
5.4. Epidemiologia 77
5.5. Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa 82
5.6. Diagnostyka laboratoryjna 86
5.7. Leczenie 90
5.8. Zapobieganie 90

6. Zakażenia układu sercowo-naczyniowego – Maciej Przybylski, Agnieszka Pawlak 92
6.1. Wstęp 92
6.2. Etiologia 92
6.3. Patogeneza 97
6.4. Epidemiologia 99
6.5. Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa 100
6.6. Diagnostyka laboratoryjna 105
6.7. Leczenie 106
6.8. Zapobieganie 109
6.9. Zapalenie naczyń o etiologii wirusowej 109

7. Zakażenia skóry – Anna Majewska, Sławomir Majewski 113
7.1. Wstęp 113
7.2. Opryszczka 113
7.3. Ospa wietrzna i półpasiec 118
7.4. Mięczak zakaźny 122
7.5. Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej 124
7.6. Rumień zakaźny i zespół rękawiczek i skarpetek 126
7.7. Mięsak Kaposiego 127
7.8. Brodawki skórne 130
7.9. Nabłonkowa dysplazja brodawkowata 132
7.10. Inne wirusowe choroby skóry 134

8. Zakażenia układu pokarmowego – Tomasz Dzieciątkowski, Marta Wróblewska 136
8.1. Wstęp 136
8.2. Etiologia 136
8.3. Patogeneza 138
8.4. Epidemiologia 140
8.5. Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa 144
8.6. Diagnostyka laboratoryjna 146
8.7. Leczenie 146
8.8. Zapobieganie 147

9. Zakażenia układu moczowo-płciowego – Sławomir Majewski, Anna Majewska 150
9.1. Wstęp 150
9.2. Kłykciny kończyste, brodawki płciowe 150
9.3. Zmiany przednowotworowe okolic zewnętrznych narządów płciowych 155
9.4. Opryszczka narządów płciowych 160
9.5. Zakażenia układu moczowego 165

10. Zakażenia okołoporodowe – Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Anna Majewska 168
10.1. Wstęp 168
10.2. Zakażenia wywołane przez wirus cytomegalii i zespół cytomegalii wrodzonej 170
10.3. Zespół ospy wietrznej wrodzonej i ospa wietrzna u noworodka 175
10.4. Opryszczkowe zakażenie płodu i noworodka 178
10.5. Zespół różyczki wrodzonej 182
10.6. Zakażenie wywołane przez parwowirus B19 184
10.7. Okołoporodowe zapalenie wątroby typu B 186
10.8. Okołoporodowe zapalenie wątroby typu C 188
10.9. Okołoporodowe zakażenie HIV 189
10.10. Inne choroby wirusowe nabywane okołoporodowo 192

11. Zakażenia wieku dziecięcego – Ernest Kuchar, Monika Wanke-Rytt 195
11.1. Wstęp 195
11.2. Odra 195
11.3. Różyczka 198
11.4. Świnka 202
11.5. Ospa wietrzna 204
11.6. Mononukleoza zakaźna 207
11.7. Zakażenia wywołane przez enterowirusy 211
11.8. Nagminne porażenie dziecięce 219
11.9. Zakażenia wywołane przez adenowirusy 223

12. Zakażenia po przeszczepieniu narządów unaczynionych – Tomasz Dzieciątkowski, Agnieszka Tomaszewska 231
12.1. Wstęp 231
12.2. Zakażenia wywołane przez herpeswirusy 232
12.3. Zakażenia wywołane przez adenowirusy 242
12.4. Zakażenia wywołane przez poliomawirusy 244
12.5. Zakażenia wywołane przez wirusy brodawczaka 246
12.6. Zakażenia wywołane przez parwowirus B19 246
12.7. Zakażenia wywołane przez wirusy grypy 247
12.8. Zakażenia wywołane przez wirusy parainfluenzy 249
12.9. Zakażenia wywołane przez syncytialny wirus oddechowy 250
12.10. Zakażenia wywołane przez wirusy hepatotropowe 250
12.11. Zakażenia wywołane przez inne wirusy 251

13. Zakażenia w hematologii – Kazimierz Hałaburda, Marta Wróblewska 253
13.1. Wstęp 253
13.2. Zakażenia u biorców alogenicznych komórek krwiotwórczych 255
13.3. Zakażenia u chorych leczonych chemioterapią i biorców autologicznych komórek krwiotwórczych 265

14. Objawy chorób wirusowych w jamie ustnej – Maciej Nowak, Renata Górska 269
14.1. Wstęp 269
14.2. Zakażenia wywołane przez alfaherpeswirusy (HHV-1, HHV-2 oraz HHV-3) 270
14.3. Grupa zmian w jamie ustnej wywołanych przez wirus Epsteina-Barr (EBV, HHV-4) 272
14.4. Cytomegalia 273
14.5. Choroby wywołane przez inne herpeswirusy 274
14.6. Choroby wywołane przez inne wirusy DNA 274
14.7. Choroby wywołane przez wirusy Coxsackie 276
14.8. Różyczka 277
14.9. Choroby wywołane przez paramyksowirusy 277
14.10. Zespół nabytego niedoboru odporności 278
14.11. Rzadko występujące choroby wirusowe jamy ustnej 278
14.12. Diagnostyka różnicowa zmian wywołanych w jamie ustnej przez infekcje wirusowe 280
14.13. Leczenie zmian wywołanych w jamie ustnej przez infekcje wirusowe 280

15. Zakażenia oka – Jacek P. Szaflik, Marta Wróblewska 283
15.1. Wstęp 283
15.2. Etiologia, patogeneza, epidemiologia i obraz kliniczny 285
15.3. Zakażenia oka u noworodków 294
15.4. Diagnostyka kliniczna i różnicowa 295
15.5. Diagnostyka laboratoryjna 296
15.6. Leczenie 296
15.7. Zapobieganie 297
15.8. Priony 298

16. Zakażenie HIV – Alicja Wiercińska-Drapało 300
16.1. Wstęp 300
16.2. Etiologia 300
16.3. Patogeneza 301
16.4. Epidemiologia 301
16.5. Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa 302
16.6. Diagnostyka laboratoryjna 305
16.7. Leczenie 306
16.8. Zapobieganie 308

17. Wirusowe zapalenia wątroby – Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk 310
17.1. Wstęp – Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk 310
17.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu A – Janusz Cianciara 311
17.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu E – Jacek Juszczyk 313
17.4. Wirusowe zapalenie wątroby typu B – Janusz Cianciara 320
17.5. Wirusowe zapalenie wątroby typu D – Janusz Cianciara 330
17.6. Wirusowe zapalenie wątroby typu C – Jacek Juszczyk 332
17.7. Diagnostyka różnicowa wirusowych zapaleń wątroby – Janusz Cianciara, Jacek Juszczyk 343

18. Wirusowe gorączki krwotoczne – Marta Wróblewska 346
18.1. Wstęp 346
18.2. Żółta gorączka 347
18.3. Gorączka dengi 349
18.4. Gorączka doliny Rift 352
18.5. Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna 354
18.6. Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym 357
18.7. Gorączka Lassa 360
18.8. Choroba wywołana przez wirus Ebola 363
18.9. Inne wirusowe gorączki krwotoczne 366

19. Zakażenia podróżnych i nowe zakażenia wirusowe – Marta Wróblewska 369
19.1. Wstęp 369
19.2. Gorączka 370
19.3. Biegunka i inne zakażenia układu pokarmowego 371
19.4. Zakażenia układu oddechowego 372
19.5. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego 373
19.6. Choroby przenoszone drogą płciową 374
19.7. Szczególne zagrożenia u osób podróżujących i nowe wirusy 374

20. Bioterroryzm – Krzysztof Chomiczewski 385
20.1. Wstęp 385
20.2. Charakterystyka broni biologicznej 386
20.3. Skutki użycia broni biologicznej w zamachach terrorystycznych 388
20.4. Zasady postępowania w przypadku użycia broni biologicznej 390
20.5. Wirusy jako czynniki rażenia broni biologicznej 391

Skorowidz 398

Szczegóły ebooka Choroby wirusowe w praktyce klinicznej

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5454-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5419-4
Wydanie:
1
Redakcja:
Marta Wróblewska,Tomasz Dzieciątkowski
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
406
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub