Choroby zakaźne i pasożytnicze. T. 2

Ebook Choroby zakaźne i pasożytnicze. T. 2

140,72 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Dwutomowa publikacja Choroby zakaźne i pasożytnicze została przygotowana przez zespół wybitnych specjalistów pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Anny Boroń-Kaczmarskiej i prof. dr hab. n. med. Alicji Wiercińskiej-Drapało.
Monografia w sposób szczegółowy uwzględnia aktualne problemy dotyczące chorób zakaźnych i pasożytniczych. Tom pierwszy obejmuje część ogólną (epidemiologię chorób zakaźnych, szczepienia, antybiotyki, chemioterapeutyki, zasady racjonalnej antybiotykoterapii, terapię przeciwwirusową i metody diagnostyczne stosowane w chorobach zakaźnych, a także diagnostykę i sposoby leczenia chorób pasożytniczych) oraz część szczegółową (choroby infekcyjne układów: nerwowego, krążenia, pokarmowego, moczowo-płciowego). W tomie drugim poruszono kwestię infekcyjnych chorób: skóry i tkanki podskórnej, kości i stawów, ogólnoustrojowych oraz wektorowych. Opisano również choroby pasożytnicze występujące w Polsce, szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne oraz choroby zakaźne i pasożytnicze przywlekane z innych stref klimatycznych. Istotnym jest rozdział poświęcony broni biologicznej. Całość dopełnia profilaktyka w chorobach zakaźnych (biernej, czynnej, swoistej i nieswoistej).

Książka adresowana jest do studentów medycyny i innych kierunków medycznych oraz lekarzy wszystkich specjalności, w tym lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrów, specjalistów medycyny pracy czy lekarzy rodzinnych.

Spis treści ebooka Choroby zakaźne i pasożytnicze. T. 2

18. Infekcyjne choroby skóry i tkanki podskórnej Marek Kawecki, Justyna Glik 589
18.1. Czynniki etiologiczne zakażeń skóry i tkanek miękkich 590
18.2. Etapy rozwoju zakażenia skóry i tkanek miękkich 591
18.3. Diagnostyka zakażeń skóry i tkanek miękkich 593
18.4. Procedury dodatkowe w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich 596
18.4.1. Hiperbaria tlenowa 596
18.4.2. Miejscowa terapia podciśnieniem 597
18.4.3. Procedura hydrochirurgiczna (aparat Versajet) 597
18.5. Róża 597
18.5.1. Definicja 597
18.5.2. Epidemiologia 598
18.5.3. Etiologia i patogeneza 598
18.5.4. Obraz kliniczny 598
18.5.5. Diagnostyka i rozpoznanie 599
18.5.6. Leczenie 600
18.5.7. Rokowanie 601
18.6. Zapalenie mieszków włosowych 602
18.6.1. Definicja 602
18.6.2. Epidemiologia 602
18.6.3. Etiologia i patogeneza 602
18.6.4. Obraz kliniczny 603
18.6.5. Diagnostyka i rozpoznanie 604
18.6.6. Leczenie 604
18.6.7. Rokowanie 605
18.7. Gronkowcowe zapalenie skóry – czyrak, czyraczność i czyrak gromadny 605
18.7.1. Definicja 605
18.7.2. Epidemiologia 606
18.7.3. Etiologia i patogeneza 606
18.7.4. Obraz kliniczny 606
18.7.5. Diagnostyka i rozpoznanie 606
18.7.6. Leczenie 607
18.7.7. Rokowanie 608
18.8. Zapalenie sutka 609
18.8.1. Definicja 609
18.8.2. Epidemiologia 609
18.8.3. Etiologia i patogeneza 609
18.8.4. Obraz kliniczny 609
18.8.5. Diagnostyka i różnicowanie 610
18.8.6. Leczenie 610
18.8.7. Rokowanie 610
18.9. Martwicze zapalenie skóry i tkanek miękkich 611
18.9.1. Definicja 611
18.9.2. Epidemiologia 611
18.9.3. Etiologia i patogeneza 612
18.9.4. Obraz kliniczny 612
18.9.5. Diagnostyka i różnicowanie 613
18.9.6. Leczenie 613
18.9.7. Rokowanie 616
18.9.8. Gronkowcowy zespół oparzonej skóry 616
18.9.9. Martwicze zapalenie powięzi 616
18.10. Martwicze zapalenie mięśni 619
18.10.1. Definicja 619
18.10.2. Epidemiologia 619
18.10.3. Etiologia i patogeneza 619
18.10.4. Obraz kliniczny 620
18.10.5. Diagnostyka i rozpoznanie 620
18.10.6. Leczenie 620
18.10.7. Rokowanie 622
19. Wybrane choroby ze zmianami na skórze i błonach śluzowych, zapalenie przyusznic oraz COVID-19 u dzieci Leszek Szenborn 625
19.1. Odra 628
19.1.1. Definicja 628
19.1.2. Epidemiologia 628
19.1.3. Etiologia i patogeneza 628
19.1.4. Obraz kliniczny 629
19.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie 632
19.1.6. Leczenie 632
19.1.7. Rokowanie 633
19.2. Ospa wietrzna i półpasiec 633
19.2.1. Definicja 633
19.2.2. Epidemiologia 634
19.2.3. Etiologia i patogeneza 634
19.2.4. Obraz kliniczny 635
19.2.5. Diagnostyka i rozpoznanie 641
19.2.6. Leczenie 642
19.2.7. Rokowanie 642
19.3. Różyczka 643
19.3.1. Definicja 643
19.3.2. Epidemiologia 643
19.3.3. Etiologia i patogeneza 644
19.3.4. Obraz kliniczny 644
19.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie 646
19.3.6. Leczenie 646
19.3.7. Rokowanie 647
19.4. Rumień nagły 647
19.4.1. Definicja 647
19.4.2. Epidemiologia 647
19.4.3. Etiologia i patogeneza 647
19.4.4. Obraz kliniczny 648
19.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie 649
19.4.6. Leczenie 649
19.4.7. Rokowanie 649
19.5. Rumień zakaźny 650
19.5.1. Definicja 650
19.5.2. Epidemiologia 650
19.5.3. Etiologia i patogeneza 650
19.5.4. Obraz kliniczny 650
19.5.5. Diagnostyka i rozpoznanie 652
19.5.6. Leczenie 652
19.5.7. Rokowanie 653
19.6. Zakażenia enterowirusowe 653
19.6.1. Definicja 653
19.6.2. Epidemiologia 653
19.6.3. Etiologia i patogeneza 654
19.6.4. Obraz kliniczny 654
19.6.5. Diagnostyka i rozpoznanie 659
19.6.6. Leczenie 659
19.6.7. Rokowanie 660
19.7. Zakażenia wywołane wirusami opryszczki pospolitej 660
19.7.1. Definicja 660
19.7.2. Epidemiologia 660
19.7.3. Etiologia i patogeneza 660
19.7.4. Obraz kliniczny 661
19.7.5. Diagnostyka i rozpoznanie 663
19.7.6. Różnicowanie 664
16.7.7. Leczenie 664
16.7.8. Rokowanie 664
19.7.9. Profilaktyka 668
19.8. Wysypki w przebiegu różnych ustępujących samoistnie zakażeń wirusowych o charakterystycznym obrazie klinicznym i dobrym rokowaniu 668
19.8.1. Zespół Gianottiego-Crostiego 668i
19.8.2. Jednostronna osutka bocznej powierzchni klatki piersiowej 669
19.8.3. Zespół rękawiczek i skarpetek 670
19.9. Płonica (szkarlatyna) 672
19.9.1. Definicja 672
19.9.2. Epidemiologia 672
19.9.3. Etiologia i patogeneza 672
19.9.4. Obraz kliniczny 673
19.9.5. Diagnostyka i rozpoznanie 674
19.9.6. Leczenie 677
19.9.7. Rokowanie 677
19.10. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) 678
19.10.1. Definicja 678
19.10.2. Epidemiologia 678
19.10.3. Etiologia i patogeneza 678
19.10.4. Obraz kliniczny 679
19.10.5. Diagnostyka i rozpoznanie 681
19.10.6. Leczenie 681
19.10.7. Rokowanie 682
19.11. Zakażenia SARS-CoV-2/COVID-19 u dzieci 682
19.11.1. Definicja 682
19.11.2. Epidemiologia 683
19.11.3. Etiologia i patogeneza 684
19.11.4. Obraz kliniczny 684
19.11.5. Diagnostyka i rozpoznanie 685
19.11.6. Leczenie 685
19.11.7. Rokowanie 688
20. Choroby infekcyjne kości i stawów Iwona Mozer-Lisewska, Anna Olewicz-Gawlik, Arleta Kowala-Piaskowska 689
20.1. Gorączka reumatyczna 689
20.1.1. Definicja 689
20.1.2. Epidemiologia 689
20.1.3. Etiologia i patogeneza 690
20.1.4. Obraz kliniczny 690
20.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie 691
20.1.6. Leczenie 692
20.1.7. Rokowanie 693
20.2. Infekcyjne zapalenie stawów 693
20.2.1. Definicja 693
20.2.2. Epidemiologia 693
20.2.3. Etiologia i patogeneza 694
20.2.4. Obraz kliniczny 696
20.2.5. Diagnostyka i rozpoznanie 696
20.2.6. Leczenie 697
20.2.7. Rokowanie 698
20.3. Zapalenie kości i szpiku kostnego 698
20.3.1. Definicja 698
20.3.2. Epidemiologia 698
20.3.3. Etiologia i patogeneza 699
20.3.4. Obraz kliniczny 700
20.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie 700
20.3.6. Leczenie 701
20.3.7. Rokowanie 702
20.4. Reaktywne zapalenie stawów 702
20.4.1. Definicja 702
20.4.2. Epidemiologia 702
20.4.3. Etiologia i patogeneza 702
20.4.4. Obraz kliniczny 703
20.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie 704
20.4.6. Leczenie 705
20.4.7. Rokowanie 706
21. Choroby wywołane przez neurotoksyny bakteryjne Aleksander Garlicki 709
21.1. Tężec 709
21.1.1. Definicja 709
21.1.2. Epidemiologia 709
21.1.3. Etiologia i patogeneza 710
21.1.4. Obraz kliniczny 712
21.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie 714
21.1.6. Leczenie 715
21.1.7. Rokowanie 716
21.1.8. Profilaktyka nieswoista i swoista tężca 717
21.1.9. Zapobieganie po ekspozycji 718
21.2. Zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm) 719
21.2.1. Definicja 719
21.2.2. Epidemiologia 719
21.2.3. Etiologia i patogeneza 719
21.2.4. Obraz kliniczny 720
21.2.5. Diagnostyka i rozpoznanie 722
21.2.6. Leczenie 723
21.2.7. Rokowanie 724
21.3. Błonica 725
21.3.1. Definicja 725
21.3.2. Epidemiologia 725
21.3.3. Etiologia i patogeneza 726
21.3.4. Obraz kliniczny 727
21.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie 729
21.3.6. Leczenie 730
21.3.7. Profilaktyka 731
21.3.8. Rokowanie 731
21.4. Zgorzel gazowa 732
21.4.1. Definicja 732
21.4.2. Epidemiologia 732
21.4.3. Etiologia i patogeneza 732
21.4.4. Obraz kliniczny 733
21.4.5. Diagnostyka laboratoryjna 734
21.4.6. Leczenie 735
21.4.7. Rokowanie 735
21.4.8. Profilaktyka 735
22. Wybrane infekcyjne choroby ogólnoustrojowe 737
22.1. Sepsa i wstrząs septyczny Tomasz Mikuła, Dagny Krankowska 737
22.1.1. Definicja 737
22.1.2. Epidemiologia 738
22.1.3. Etiologia i patogeneza 739
22.1.4. Obraz kliniczny 741
22.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie 742
22.1.6. Leczenie 745
22.1.7. Rokowanie 749
22.2. Zakażenie HIV i AIDS Brygida Knysz, Anna Boroń-Kaczmarska 750
22.2.1. Definicja 750
22.2.2. Epidemiologia 750
22.2.3. Etiologia i patogeneza 751
22.2.4. Klasyfikacja stadiów zakażenia HIV 753
22.2.5. Zakażenia skojarzone HIV/HBV i HIV/HCV 758
22.2.6. Starzenie się populacji osób zakażonych HIV 759
22.2.7. Leczenie osób zakażonych HIV 759
22.3. Zakażenia grzybicze Małgorzata Inglot 767
22.3.1. Kandydoza 768
22.3.2. Aspergiloza 771
22.3.3. Pneumocystoza 774
22.3.4. Kryptokokoza 776
22.3.5. Inne zakażenia grzybicze 780
23. Choroby wektorowe Sławomir Pancewicz 785
23.1. Borelioza 793
23.1.1. Definicja 793
23.1.2. Etiologia 793
23.1.3. Epidemiologia 793
23.1.4. Obraz kliniczny 794
23.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie 799
23.1.6. Leczenie 802
23.1.7. Rokowanie 802
23.2. Erlichioza monocytarna 803
23.3. Ludzka anaplazmoza granulocytarna (HGA) 804
23.3.1. Definicja 804
23.3.2. Epidemiologia 804
23.3.3. Etiologia i patogeneza 804
23.3.4. Obraz kliniczny 805
23.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie 806
23.3.6. Leczenie 808
23.3.7. Rokowanie 808
23.4. Riketsjozy przenoszone przez kleszcze 808
23.4.1. TIBOLA (DEBONEL) 810
23.4.2. Gorączka śródziemnomorska 810
23.4.3. Zakażenia wywołane przez R. helvetica (gorączka bezwysypkowa) 812
23.4.4. Północnoazjatycka gorączka kleszczowa 812
23.4.5. Gorączka plamista Gór Skalistych 813
23.4.6. Afrykańska gorączka odkleszczowa 813
23.5. Tularemia 814
23.5.1. Definicja 814
23.5.2. Epidemiologia 814
23.5.3. Etiologia i patogeneza 816
23.5.4. Obraz kliniczny 816
23.5.5. Diagnostyka i rozpoznanie 818
23.5.6. Leczenie 819
23.5.7. Rokowanie 820
24. Choroby pasożytnicze naturalnie występujące w Polsce 823
24.1. Giardioza (lamblioza) Lucjan Kępa 823
24.1.1. Definicja 823
24.1.2. Epidemiologia 824
24.1.3. Etiologia i patogeneza 824
24.1.4. Obraz kliniczny 825
24.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie 826
24.1.6. Leczenie 826
24.1.7. Rokowanie 827
24.2. Glistnica Lucjan Kępa 827
24.2.1. Definicja 827
24.2.2. Epidemiologia 828
24.2.3. Etiologia i patogeneza 828
24.2.4. Obraz kliniczny 828
24.2.5. Diagnostyka i rozpoznanie 829
24.2.6. Leczenie 830
24.2.7. Rokowanie 830
24.3. Owsica Barbara Oczko-Grzesik 830
24.3.1. Definicja 830
24.3.2. Epidemiologia 831
24.3.3. Etiologia i patogeneza 831
24.3.4. Obraz kliniczny 832
24.3.5. Diagnostyka i różnicowanie 832
24.3.6. Leczenie 833
24.3.7. Rokowanie 834
24.4. Węgorczyca Barbara Oczko-Grzesik 834
24.4.1. Definicja 834
24.4.2. Epidemiologia 834
24.4.3. Etiologia i patogeneza 834
24.4.4. Obraz kliniczny 835
24.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie 836
24.4.6. Leczenie 837
24.4.7. Rokowanie 837
24.5. Włosogłówczyca Lucjan Kępa 838
24.5.1. Definicja 838
24.5.2. Epidemiologia 838
24.5.3. Etiologia i patogeneza 838
24.5.4. Obraz kliniczny 839
24.5.5. Diagnostyka i rozpoznanie 839
24.5.6. Leczenie 839
24.5.7. Rokowanie 840
24.6. Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego Lucjan Kępa 840
24.6.1. Definicja 840
24.6.2. Epidemiologia 840
24.6.3. Etiologia i patogeneza 840
24.6.4. Obraz kliniczny 841
24.6.5. Diagnostyka i rozpoznanie 841
24.6.6. Leczenie 841
24.6.7. Rokowanie 842
24.7. Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego i wągrzycam Lucjan Kępa 842
24.7.1. Definicja 842
24.7.2. Epidemiologia 842
24.7.3. Etiologia i patogeneza 842
24.7.4. Obraz kliniczny 843
24.7.5. Diagnostyka i rozpoznanie 844
24.7.6. Leczenie 844
24.7.7. Rokowanie 845
24.8. Difylobotrioza Lucjan Kępa 845
24.8.1. Definicja 845
24.8.2. Epidemiologia 846
24.8.3. Etiologia i patogeneza 846
24.8.4. Obraz kliniczny 846
24.8.5. Diagnostyka i rozpoznanie 846
24.8.6. Leczenie 846
24.8.7. Rokowanie 846
24.9. Zarażenie tasiemcem karłowatym Lucjan Kępa 847
24.9.1. Definicja 847
24.9.2. Epidemiologia 847
24.9.3. Etiologia i patogeneza 847
24.9.4. Obraz kliniczny 847
24.9.5. Diagnostyka i rozpoznanie 847
24.9.6. Leczenie 848
24.9.7. Rokowanie 848
24.10. Bąblowica jednojamowa Barbara Oczko-Grzesik 848
24.10.1. Definicja 848
24.10.2. Epidemiologia 848
24.10.3. Etiologia i patogeneza 848
24.10.4. Obraz kliniczny 849
24.10.5. Diagnostyka i rozpoznanie 850
24.10.6. Leczenie 851
24.10.7. Rokowanie 851
24.11. Bąblowica wielojamowa Barbara Oczko-Grzesik 852
24.11.1. Definicja 852
24.11.2. Epidemiologia 852
24.11.3. Etiologia i patogeneza 852
24.11.4. Obraz kliniczny 853
24.11.5. Diagnostyka i rozpoznanie 854
24.11.6. Leczenie 855
24.11.7. Rokowanie 856
24.12. Toksoplazmoza Barbara Oczko-Grzesik 856
24.12.1. Definicja 856
24.12.2. Epidemiologia 856
24.12.3. Etiologia i patogeneza 857
24.12.4. Obraz kliniczny 859
24.12.5. Diagnostyka i rozpoznanie 862
24.12.6. Leczenie 866
24.12.7. Rokowanie 870
24.13. Włośnica Lucjan Kępa 871
24.13.1. Definicja 871
24.13.2. Epidemiologia 871
24.13.3. Etiologia i patogeneza 871
24.13.4. Obraz kliniczny 872
24.13.5. Diagnostyka i rozpoznanie 873
24.13.6. Leczenie 873
24.13.7. Rokowanie 875
24.14. Toksokaroza Barbara Oczko-Grzesik 875
24.14.1. Definicja 875
24.14.2. Epidemiologia 875
24.14.3. Etiologia i patogeneza 876
24.14.4. Obraz kliniczny 876
24.14.5. Diagnostyka i rozpoznanie 878
24.14.6. Leczenie 879
24.14.7. Rokowanie 880
25. Szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne 883
25.1. Wybrane akty prawne dotyczące chorób zakaźnych u ludzi Barbara Oczko-Grzesik 884
25.2. Gorączka ebola Barbara Oczko-Grzesik 887
25.2.1. Definicja 887
25.2.2. Epidemiologia 887
25.2.3. Etiologia i patogeneza 888
25.2.4. Obraz kliniczny 889
25.2.5. Diagnostyka i różnicowanie 889
25.2.6. Leczenie 890
25.2.7. Rokowanie 892
25.3. Zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) Barbara Oczko-Grzesik 892
25.3.1. Definicja 892
25.3.2. Epidemiologia 892
25.3.3. Etiologia i patogeneza 893
25.3.4. Obraz kliniczny 894
25.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie 894
25.3.6. Leczenie 895
25.3.7. Rokowanie 895
25.4. Bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS) Barbara Oczko-Grzesik . 896
25.4.1. Definicja 896
25.4.2. Epidemiologia 896
25.4.3. Etiologia i patogeneza 897
25.4.4. Obraz kliniczny 898
25.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie 899
25.4.6. Leczenie 901
25.4.7. Rokowanie 903
25.5. COVID-19 Monika Bociąga-Jasik 904
25.5.1. Definicja 904
25.5.2. Epidemiologia 904
25.5.3. Etiologia i patogeneza 904
25.5.4. Obraz kliniczny 906
25.5.5. Diagnostyka i rozpoznanie 910
25.5.6. Leczenie 910
25.5.7. Profilaktyka 912
25.6. Rekomendacje postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej Barbara Oczko-Grzesik 912
25.6.1. Lista zagrażających chorób zakaźnych WHO 912
25.6.2. Rekomendacje wg Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 913
26. Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze przywlekane z innych stref klimatycznych 917
26.1. Biegunki podróżnych Maria Olszyńska-Krowicka 917
26.1.1. Definicja 917
26.1.2. Epidemiologia 918
26.1.3. Etiologia i patogeneza 919
26.1.4. Obraz kliniczny 921
26.1.5. Diagnostyka i rozpoznanie 921
26.1.6. Leczenie 921
26.1.7. Rokowanie 927
26.2. Malaria Anna Kuna 927
26.2.1. Definicja 927
26.2.2. Epidemiologia 928
26.2.3. Etiologia i patogeneza 929
26.2.4. Obraz kliniczny 930
26.2.5. Diagnostyka i rozpoznanie 932
26.2.6. Leczenie 934
26.2.7. Rokowanie 939
26.3. Zakażenie wirusem Zika Anna Kuna 939
26.3.1. Definicja 939
26.3.2. Epidemiologia 940
26.3.3. Etiologia i patogeneza 941
26.3.4. Obraz kliniczny 941
26.3.5. Diagnostyka i rozpoznanie 943
26.3.6. Leczenie 943
26.3.7. Rokowanie 945
26.4. Leiszmanioza skórna i skórno-śluzówkowa Anna Kuna 945
26.4.1. Definicja 945
26.4.2. Epidemiologia 945
26.4.3. Etiologia i patogeneza 947
26.4.4. Obraz kliniczny 950
26.4.5. Diagnostyka i rozpoznanie 952
26.4.6. Leczenie 954
26.4.7. Rokowanie 955
26.5. Denga Anna Kuna 955
26.5.1. Definicja 955
26.5.2. Epidemiologia 956
26.5.3. Etiologia i patogeneza 957
26.5.4. Obraz kliniczny 958
26.5.5. Diagnostyka i rozpoznanie 961
26.5.6. Leczenie 963
26.5.7. Rokowanie 965
26.6. Wirusowe gorączki krwotoczne Andrzej Załęski 965
26.6.1. Definicja 965
26.6.2. Epidemiologia 966
26.6.3. Etiologia i patogeneza 966
26.6.4. Obraz kliniczny 969
26.6.5. Diagnostyka i rozpoznanie 969
26.6.6. Leczenie 970
26.6.7. Rokowanie 970
26.7. Filariozy Ewa Siwak 971
26.7.1. Definicja 971
26.7.2. Epidemiologia 971
26.7.3. Etiologia 973
26.7.4. Cykl rozwojowy 973
26.7.5. Filariozy limfatyczne 974
26.7.6. Onchocerkoza 977
26.7.7. Loaoza 979
26.7.8. Zarażenia nicieniami z rodzaju Mansonella 980
26.7.9. Podsumowanie 982
26.8. Ameboza (pełzakowica) Joanna Kozłowska 983
26.8.1. Definicja 983
26.8.2. Rezerwuar i droga przenoszenia 983
26.8.3. Epidemiologia 983
26.8.4. Etiologia i patogeneza 983
26.8.5. Obraz kliniczny 984
26.8.6. Diagnostyka i rozpoznanie 986
26.8.7. Leczenie 986
26.8.8. Rokowanie 987
26.9. Schistosomatoza Joanna Kozłowska 987
26.9.1. Definicja 987
26.9.2. Droga przenoszenia 987
26.9.3. Epidemiologia 987
26.9.4. Cykl życiowy 988
26.9.5. Etiologia i patogeneza 989
26.9.6. Obraz kliniczny 989
26.9.7. Diagnostyka i rozpoznanie 990
26.9.8. Leczenie 991
26.9.9. Rokowanie 991
27. Zapobieganie chorobom zakaźnym – profilaktyka bierna, czynna, swoista i nieswoista 995
27.1. Zapobieganie rozwojowi chorób zakaźnych Brygida Adamek 995
27.1.1. Profilaktyka indywidualna i systemowa 995
27.1.2. Odporność wrodzona 997
27.1.3. Odporność nabyta 998
27.1.4. Profilaktyka bierna 999
27.1.5. Profilaktyka czynna 1000
27.2. Profilaktyka poekspozycyjna po narażeniu na materiał biologiczny Anita Olczak 1006
27.2.1. Postępowanie po ekspozycji na materiał biologiczny zawierający HIV 1006
27.2.2. Postępowanie po ekspozycji na materiał biologiczny zawierający HBV 1008
27.3. Profilaktyka przedekspozycyjna zakażenia HIV Bartosz Szetela 1009
27.3.1. Uzasadnienie epidemiologiczne dla prowadzenia profilaktyki przedekspozycyjnej 1009
27.3.2. Skuteczność profilaktyki przedekspozycyjnej 1010
27.3.3. Wskazania do profilaktyki przedekspozycyjnej 1011
27.3.4. Zasady stosowania profilaktyki przedekspozycyjnej 1012
27.4. Profilaktyka czynno-bierna wścieklizny i tężca Mariusz Sapuła, Magdalena Suchacz 1013
27.4.1. Profilaktyka wścieklizny 1013
27.4.2. Profilaktyka tężca 1018
28. Broń biologiczna Sławomir Pancewicz 1023
28.1. Wstęp 1023
28.2. Wąglik 1030
28.2.1. Postać skórna wąglika 1032
28.2.2. Wąglik płucny (inhalacyjny) 1033
28.2.3. Postać żołądkowo-jelitowa wąglika 1034
28.2.4. Postać iniekcyjna wąglika 1034
28.2.5. Diagnostyka 1035
28.2.6. Leczenie 1036
28.3. Dżuma 1038
28.4. Tularemia 1039
28.5. Ospa prawdziwa 1040
28.6. Zatrucie jadem kiełbasianym 1042
28.7. Gorączka Q 1044
28.8. Bruceloza 1045
28.9. Podsumowanie 1045
Skorowidz – tom II XXVII

Szczegóły ebooka Choroby zakaźne i pasożytnicze. T. 2

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2022
Typ publikacji:
Ebook
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-01-22566-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-22555-1
Wydanie:
2
Redakcja:
Anna Boroń-Kaczmarska,Alicja Wiercińska-Drapało
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
508
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub