Co można zrobić z dziełem sztuki?

Ebook Co można zrobić z dziełem sztuki?

24,20 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja pokonferencyjna przygotowana z okazji 10-lecia działalności Koła Naukowego Law&amp,Art stanowi próbę wskazania aktualnych problemów i współczesnych wyzwań będących domeną niemal wszystkich gałęzi prawa w odniesieniu do kultury i sztuki. Zebrane w tomie artykuły dotyczą między innymi ochrony dziedzictwa, rynku sztuki, działalności kulturalnej, zmian zachodzących w obszarze kultury, zagadnień dotyczących prawa własności intelektualnej, rozwoju nowych technologii, wyzwań związanych z konfliktami zbrojnymi, terroryzmem oraz innym formami przestępczości.

******

What Can Be Done with a Work of Art? The Legal Aspects of Art Culture and Art

This post-conference publication, prepared to mark the 10th anniversary of Law &amp, Art Scientific Circle, attempts to show current problems and contemporary challenges which are the domain of almost all branches of law in relation to culture and art. The articles collected in the volume cover the heritage protection, art market, cultural activities, changes taking place in culture, intellectual property rights issues, the development of new technologies, and challenges related to armed conflicts, terrorism and other forms of crime.

Spis treści ebooka Co można zrobić z dziełem sztuki?

Katarzyna Zalasińska, Słowo wstępne 7

Karolina Miłkowska, Maja Czyż, Wstęp od Koła Naukowego 9

CZĘŚĆ I. NABYĆ, ZBYĆ
Justyna Balisz-Schmelz Kłopotliwy spadek. Czego nie
można zrobić z odziedziczonymi dziełami sztuki w
Polsce? Zarysowanie problemu i przykłady jego
rozwiązań w Niemczech 13
Laura Pomianowska Kolekcja korporacyjna jako forma
art brandingu – ochrona sztuki, promocja sztuki i
promowanie przez sztukę 25
Zofia Sznajder Pokonywanie barier rynku sztuki, czyli
tokenizacja dzieł sztuki 35

CZĘŚĆ II. ZNISZCZYĆ
Magdalena Łągiewska Czy można zniszczyć dzieło
sztuki? Wola artysty i prawo właściciela a dobro
wspólne 45
Olga Grodecka Problematyka prawnoautorska oraz
własnościowa tworzenia i usuwania sztuki ulicznej z
przestrzeni publicznej 55
Julia Sochacka Nielegalny obrót dziełami sztuki jako
sposób finansowania działalności terrorystycznej tzw.
Państwa Islamskiego 65

CZĘŚĆ III. UKRAŚĆ, SFAŁSZOWAĆ
Julia Filbier „What was stolen should be returned”.
Wyzwania zwrotu dzieł sztuki z byłych państw
kolonialnych do państw ich pochodzenia 83
Anna Sendejewicz Kradzież z przymrużeniem oka 97
Emilia Barbara Zakrzewska Restytucja strat wojennych
przez krajową administrację publiczną 107
Karolina Miłkowska Cultural appropriation, czyli jak
(nie) kraść kultury 119
Karolina Wojciechowska Fałszerstwo zdemaskowane a
potem uszlachcone. Rzecz o Hanie van Meegerenie 137

CZĘŚĆ IV. STWORZYĆ, ZAREJESTROWAĆ, OCHRONIĆ
Aleksandra Bar Czy można podyktować obraz? Pomiędzy
ustaleniem a utrwaleniem utworu plastycznego 149
Karolina Pajączek Czy dzieło sztuki może zostać
zarejestrowane jako znak towarowy? 161
Antonina Dębska Ingerencja w proces twórczy – między
dobrami osobistymi a autorskim prawem osobistym 173
Krzysztof Ślaski Ochrona dzieła sztuki jako ochrona
dóbr osobistych jego twórcy 185

CZĘŚĆ V. ZAPOZNAĆ SIĘ
Mateusz Wojcieszak Dostęp do informacji publicznej a
konstytucyjne prawo dostępu do dóbr kultury 197
Martyna Pustoszkin Kryteria dyferencjacji bohaterów
fikcyjnych w świetle amerykańskich standardów
ochrony prawnoautorskiej 209
Martyna Pustoszkin Spór o Sherlocka Holmesa w
kontekście tożsamości postaci ewoluujących w czasie
219
Julia Wróblewska Pewne prawa zastrzeżone. Licencje
Creative Commons a polskie prawo autorskie 231
Łukasz Dubiński Inwestycje w zakresie budowy Muzeum
Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku (zagadnienia wybrane) 251

Szczegóły ebooka Co można zrobić z dziełem sztuki?

Wydawca:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf,mobi,epub
ISBN:
978-83-235-5926-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-235-5918-4
Wydanie:
1
Redakcja:
Katarzyna Zalasińska
EAN:
9788323559269
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
268
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub