Dostępy naczyniowe do dializ. Tom 1

Ebook Dostępy naczyniowe do dializ. Tom 1

291,17 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Autorzy monografii to wybitni specjaliści różnych dziedzin medycyny z olbrzymim doświadczeniem problematyki dostępów dializacyjnych, co odzwierciedla wielospecjalistyczny, lekarsko-pielęgniarski zespół, zajmujący się chorym z przetoką lub cewnikiem dializacyjnym.

W książce przedstawiono aktualne i wyczerpujące, całościowe podejście do problemu dostępu naczyniowego z uwzględnieniem aktualnych zaleceń europejskich i amerykańskich towarzystw naukowych (European Society for Vascular Surgery z 2018 oraz National Kidney Foundation z 2019 roku). Omówiono między innymi: podstawy dializoterapii, badania przedoperacyjne, technikę znieczulenia oraz techniki poszczególnych zabiegów klasycznych i wewnątrznaczyniowych. Ponadto zasady: kontroli i monitorowania po zabiegach dostępów dializacyjnych, korzystania z przetok i cewników dializacyjnych, rozpoznawania i leczenia występujących powikłań, a także strategie dostępu naczyniowego, współczesne sposoby oceny wyników leczenia oraz przyszłość dostępów dializacyjnych.

Książka będzie źródłem wszechstronnej i wielospecjalistycznej wiedzy dla wszystkich członków zespołu zajmującego się pacjentami dializowanymi: chirurgów, nefrologów, anestezjologów, radiologów, pielęgniarek oraz lekarzy innych specjalności.

Spis treści ebooka Dostępy naczyniowe do dializ. Tom 1

1. Historia i rozwój dostępu dializacyjnego (Krzysztof Bojakowski, Zbylut J. Twardowski) 1
1.1. Wczesne dostępy do tętnic i żył 1
1.2. Cewniki wprowadzane do tętnic i żył, zewnętrzne przetoki tętniczo-żylne 3
1.3. Przetoki tętniczo-żylne 5
1.4. Kaniulacje dużych żył jako dostęp naczyniowy 6
1.5. Cewniki projektowane w celu zmniejszenia powikłań 9
1.6. Obiecujące projekty, które trafiły do muzeum techniki 10
1.7. Uwagi końcowe 10
2. Epidemiologia niewydolności nerek i podstawy dializoterapii (Ryszard Gellert) 13
2.1. Budowa i funkcja nerek 13
2.2. Przewlekła choroba nerek 14
2.3. Metody dializ i ważne parametry 19
2.4. Zasady kwalifikowania chorego do dializoterapii 24
2.5. Kwalifikacja chorego do różnych rodzajów leczenia nerkozastępczego 25
3. Oczekiwania nefrologa dotyczące dostępu dializacyjnego, idealny dostęp dializacyjny (Krzysztof Letachowicz) 29
3.1. Postępy w zakresie leczenia nerkozastępczego i dostępów naczyniowych 29
3.2. Idealny dostęp naczyniowy 31
3.3. Oczekiwania nefrologa a strategia wytwarzania dostępu naczyniowego 31
3.4. Dostęp naczyniowy w typowych sytuacjach klinicznych 32
3.5. Przetoka tętniczo-żylna z własnych naczyń chorego 35
3.6. Przetoka dializacyjna wytworzona z wykorzystaniem protezy naczyniowej z tworzywa sztucznego 37
3.7. Cewnik tunelowany 38
3.8. Optymalizacja opieki nad dostępem naczyniowym 39
3.9. Podsumowanie 40
4. Anatomia dostępu naczyniowego do dializ (Rafał Kamiński) 43
4.1. Anatomia okolicy tabakierki anatomicznej 43
4.2. Anatomia dołu łokciowego i przedramienia w części dystalnej 44
4.3. Anatomia ramienia 49
4.4. Najważniejsze nerwy ruchowe i czuciowe kończyny górnej 51
4.5. Spływ żyły głównej górnej 54
4.6. Spływ żyły głównej dolnej 59
5. Badania wykorzystywane w czasie kwalifikacji do wytworzenia przetoki dializacyjnej (Michał Toborek, Krzysztof Bojakowski) 61
5.1. Informacje ogólne 61
5.2. Badanie kliniczne 62
5.3. Diagnostyka ultrasonograficzna 64
5.4. Angiografia klasyczna 68
5.5. Tomografia komputerowa 72
5.6. Rezonans magnetyczny 76
5.7 Podsumowanie 78
6. Znieczulenie do zabiegu wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej (Paweł Andruszkiewicz) 81
6.1. O cena przedoperacyjna 81
6.2. Badania przedoperacyjne 82
6.3. Wybór metody znieczulenia 83
6.4. Okres śródoperacyjny 89
6.5. Okres pooperacyjny 89
7. Podstawy techniki operacyjnej, narzędzia. Zasady wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej do celów dializoterapii (Krzysztof Bojakowski) 93
7.1. Przygotowanie chorego do operacji 93
7.2. Narzędzia, pole operacyjne, ułożenie chorego, rozmieszczenie zespołu operującego 94
7.3. Przebieg operacji 97
7.4. Trening i symulatory 106
8. Podstawy technik wewnątrznaczyniowych i wykorzystywane instrumentarium, podstawowe umiejętności i techniki zabiegowe, bezpieczeństwo radiologiczne (Radosław Pietura) 107
8.1. Wstępne przygotowanie lekarza 107
8.2. Przygotowanie chorego do zabiegu 108
8.3. Sprzęt, ułożenie i obłożenie chorego, instrumentarium i zespół wykonujący zabieg 109
8.4. Technika zabiegu 115
8.5. Bezpieczeństwo radiologiczne 130
9. Operacja wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej (Krzysztof Bojakowski) 133
9.1. Przetoka promieniowo-odpromieniowa w tabakierce anatomicznej, obwodowej i bliższej części przedramienia 133
9.2. Przetoka ramienno-odpromieniowa 138
9.3. Przetoka ramienno-odłokciowa 140
9.4. Przetoka na ramieniu z wykorzystaniem protezy naczyniowej z tworzywa sztucznego 145
9.5. Nietypowe przetoki dializacyjne z naczyń własnych na kończynie górnej 146
9.6. Nietypowe przetoki wytworzone z wykorzystaniem PTFE na kończynie górnej 151
9.7. Przetoki dializacyjne wytworzone na kończynie dolnej 153
9.8. Wewnątrznaczyniowe wytwarzanie przetok dializacyjnych 157
9.9. Niestandardowe przetoki na tułowiu i szyi 160
9.10. HeRO 162
9.11. Alternatywne materiały wykorzystywane do wytwarzania przetoki 163
9.12. Dostępy dializacyjne tętniczo-tętnicze 164
10. Naturalna historia i patofizjologia dostępu dializacyjnego (Krzysztof Bojakowski, Ryszard Gellert, Grzegorz Styczyński) 167
10.1. Hemodynamika i przebudowa ściany przetoki dializacyjnej. Prawidłowe dojrzewanie przetoki dializacyjnej 167
10.2. Patofizjologia dostępów dializacyjnych 171
11. Monitorowanie przetok tętniczo-żylnych wytworzonych do celów dializ (Krzysztof Letachowicz, Michał Toborek, Krzysztof Bojakowski) 185
11.1. Informacje ogólne: ocena pacjenta i funkcjonowania przetoki 185
11.2. Techniki kliniczne 187
11.3. Metody kliniczne 188
11.4. Testy kliniczne działania przetoki dializacyjnej 191
11.5. Monitorowanie w stacji dializ 194
11.6. Metody obrazowe 200
11.7. Podsumowanie 211
12. Problemy z przetokami dializacyjnymi (Krzysztof Bojakowski, Radosław Pietura, Michał Toborek) 213
12.1. Powikłania wczesne 214
12.2. Powikłania późne 233
13. Korzystanie z przetok tętniczo-żylnych i opieka nad chorym z przetoką tętniczo-żylną (Anna Kliś, Krzysztof Letachowicz) 295
13.1. Planowanie, wytworzenie i przygotowanie przetoki tętniczo-żylnej 295
13.2. Trening przetoki tętniczo-żylnej 296
13.3. Dializa 297
13.4. Zalecenia dotyczące opieki nad dostępem naczyniowym 305
13.5. Powikłania związane z nakłuwaniem 307
13.6. Wykorzystanie ultrasonografii w stacji dializ 307
13.7. Podsumowanie 308

Szczegóły ebooka Dostępy naczyniowe do dializ. Tom 1

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-6583-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6526-8
Wydanie:
1
Redakcja:
Krzysztof Bojakowski
Liczba Stron:
530
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub