Dostępy naczyniowe do dializ. Tom 2

Ebook Dostępy naczyniowe do dializ. Tom 2

202,67 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Autorzy monografii to wybitni specjaliści różnych dziedzin medycyny z olbrzymim doświadczeniem problematyki dostępów dializacyjnych, co odzwierciedla wielospecjalistyczny, lekarsko-pielęgniarski zespół, zajmujący się chorym z przetoką lub cewnikiem dializacyjnym.

W książce przedstawiono aktualne i wyczerpujące, całościowe podejście do problemu dostępu naczyniowego z uwzględnieniem aktualnych zaleceń europejskich i amerykańskich towarzystw naukowych (European Society for Vascular Surgery z 2018 oraz National Kidney Foundation z 2019 roku). Omówiono między innymi: podstawy dializoterapii, badania przedoperacyjne, technikę znieczulenia oraz techniki poszczególnych zabiegów klasycznych i wewnątrznaczyniowych. Ponadto zasady: kontroli i monitorowania po zabiegach dostępów dializacyjnych, korzystania z przetok i cewników dializacyjnych, rozpoznawania i leczenia występujących powikłań, a także strategie dostępu naczyniowego, współczesne sposoby oceny wyników leczenia oraz przyszłość dostępów dializacyjnych.

Książka będzie źródłem wszechstronnej i wielospecjalistycznej wiedzy dla wszystkich członków zespołu zajmującego się pacjentami dializowanymi: chirurgów, nefrologów, anestezjologów, radiologów, pielęgniarek oraz lekarzy innych specjalności.

Spis treści ebooka Dostępy naczyniowe do dializ. Tom 2

14. Cewniki dializacyjne (Tomasz Hryszko) 311
14.1. Czasowe (ostre) cewniki hemodializacyjne 311
14.2. Tunelizowane cewniki hemodializacyjne 313
15. Badania wykorzystywane w czasie kwalifikacji do wszczepienia cewnika dializacyjnego (Michał Toborek, Krzysztof Bojakowski) 319
15.1. Badanie kliniczne 319
15.2. Badania obrazowe 321
15.3. Podsumowanie 327
16. Wszczepianie cewników dializacyjnych (Szymon Brzósko) 329
16.1. Wstępna charakterystyka centralnych cewników dializacyjnych 329
16.2. Uwagi ogólne 330
16.3. Profilaktyka okołooperacyjna zakażenia 334
16.4. Miejsce nakłucia żył 335
15.5. Technika założenia CVC dializacyjnego 336
16.6. Uwagi dodatkowe 343
16.7. Wymiana cewnika ostrego (NT-CVC) na tunelizowany (T-CVC) 344
16.8. Zakładanie cewnika dializacyjnego u chorych po wyczerpaniu standardowych opcji 345
16.9. Wprowadzenie cewnika dializacyjnego metodą operacyjną 345
17. Korzystanie z cewników dializacyjnych (Szymon Brzósko) 347
17.1. Zmiana opatrunku 348
17.2. Podłączanie i odłączanie cewnika dializacyjnego do aparatu hemodializy 349
17.3. Forsowne przepłukanie oraz wypełnienie kanałów cewnika dializacyjnego 350
17.4. Zapobieganie zakażeniom cewnika dializacyjnego 351
18. Powikłania cewników dializacyjnych i ich leczenie, zabiegi wewnątrznaczyniowe, chirurgiczne, leczenie zachowawcze (Radosław Pietura, Szymon Brzósko, Krzysztof Bojakowski) 353
18.1. Powikłania śródoperacyjne i wczesne 354
18.2. Powikłania późne 370
19. Dostęp naczyniowy do dializ u dzieci (Dariusz Polnik) 399
19.1. Epidemiologia 399
19.2. Odmienności dostępów dializacyjnych u dzieci 400
19.3. Wszczepienie cewnika 401
20. Strategia operacji wytworzenia dostępu naczyniowego do dializ (Krzysztof Bojakowski, Radosław Pietura) 411
20.1. Ogólna charakterystyka strategii 411
20.2. Ocalenie żył i tętnic 412
20.3. Wczesne zgłoszenie się do nefrologa i chirurga, szybka ścieżka diagnostyczna 414
20.4. Życiowy plan dostępu naczyniowego do dializ 416
20.5. Optymalny pierwotny dostęp naczyniowy do dializ, kolejne wybory pierwotnego dostępu 416
20.6. Czynniki mogące modyfikować strategię dostępu dializacyjnego 419
20.7. Strategia po wytworzeniu pierwotnego dostępu naczyniowego do dializ 428
20.8. Strategia budowy zespołu zajmującego się chorym dializowanym 433
21. Współczesne metody oceny wyników operacji wytworzenia i utrzymania dostępu naczyniowego do hemodializy (Krzysztof Letachowicz) 435
21.1. Zasady przedstawiania wyników operacji wytworzenia i utrzymania dostępu naczyniowego do hemodializy 436
21.2. Metody statystyczne i planowanie badań 441
21.3. Działania ukierunkowane na jakość w opiece nefrologicznej nad dostępem naczyniowym 442
21.4. Podsumowanie 443
22. Organizacja zespołu do spraw dostępu naczyniowego (Krzysztof Bojakowski, Szymon Brzósko) 445
22.1. Ogólne zasady organizacji 445
22.2. Skład zespołu i rola jego poszczególnych członków 447
22.3. Cele zespołu zajmującego się chorym dializowanym 451
22.4. Problemy ograniczające efektywność zespołu do spraw dostępu naczyniowego 453
23. Przyszłość dostępu naczyniowego do dializ (Ulf Hedin, Anton Razuvajev, Guriy Popov) 455
23.1. Wielodyscyplinarny serwis dostępu dializacyjnego 456
23.2. Współczesne planowanie dostępu dializacyjnego 458
23.3. Techniczny postęp w terapii nerkozastępczej i monitorowaniu dostępu dializacyjnego 459
23.4. Nowe strategie wytwarzania dostępu dializacyjnego 460
23.5. Innowacje protezy wykorzystywane do wytwarzania przetoki 461
23.6. Rozwój technik wewnątrznaczyniowych w leczeniu zaburzeń działania przetoki dializacyjnej 464
23.7. Niedrożności żył centralnych 465
23.8. Dalsze strategie poprawy drożności dostępów dializacyjnych 465
23.9. Podsumowanie 467
Skorowidz 469

Szczegóły ebooka Dostępy naczyniowe do dializ. Tom 2

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-6582-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6545-9
Wydanie:
1
Redakcja:
Krzysztof Bojakowski
Liczba Stron:
530
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub