• Promocja
Dylematy zarządzania publicznego w działalności Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej w obszarze mieszkalnictwa

Ebook Dylematy zarządzania publicznego w działalności Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej w obszarze mieszkalnictwa

Bogusława Ziółkowska, Paweł Bogdał
10,99 zł 16,10 zł
Najniższa cena z 30 dni: 10,99 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Mieszkalnictwo jest zagadnieniem niezwykle ważnym w życiu indywidualnym i państwowym, gdyż sektor ten silnie oddziałuje na poziom życia obywateli i potencjał rozwoju gospodarczego kraju. Znaczenie mieszkalnictwa w życiu gospodarczym i społecznym wywołuje potrzebę, a nawet konieczność aktywnego zajmowania się tą problematyką zarówno na poziomie lokalnym i krajowym, jak i ponadnarodowym. Problemy mieszkalnictwa pojawiają się w treści dokumentów prawa międzynarodowego, które wskazują na obowiązek moralny państw względem swoich obywateli w zakresie podejmowania kroków dla zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych, jednak rozwiązywanie problemów mieszkalnictwa następuje poprzez kształtowanie polityki mieszkaniowej w poszczególnych państwach. W Polsce założenia polityki mieszkaniowej są wpisane w ogólne założenia zarządzania państwem. Po wprowadzeniu w 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym gminy realizują część swoich zadań w obszarze zarządzania zasobami gminnymi poprzez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, którymi są m.in. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej. Gminy posiadają instrumenty polityki mieszkaniowej, do których należą: tworzenie i utrzymywanie gminnego zasobu mieszkaniowego, rozwój budownictwa społecznego (TBS), prowadzenie inwestycji i różnego rodzaju działań pozainwestycyjnych, prywatyzacja gminnego zasobu mieszkaniowego, wyposażenie terenów w infrastrukturę techniczną, prowadzenie remontów, termomodernizacje itp. Wszystkie te zadania zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego, czyli Zakładom Gospodarki Mieszkaniowej.

Celem prezentowanej monografii było dokonanie przeglądu proponowanych w literaturze przedmiotu podejść możliwych do wykorzystania w zarządzaniu instytucjami w administracji publicznej i samorządowej, a następnie przeprowadzenie analizy stopnia zaawansowania koncepcji Zarządzania Publicznego w wybranych do badań podmiotach administracji samorządowej – Zakładach Gospodarki Mieszkaniowej w województwie śląskim.

Spis treści ebooka Dylematy zarządzania publicznego w działalności Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej w obszarze mieszkalnictwa

Wprowadzenie

Rozdział 1.
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
1.1. Administracja publiczna vs. administracja samorządowa
1.2. Istota i rozwój zarządzania publicznego
1.3. Usługi publiczne jako efekt aktywności sektora publicznego

Rozdział 2.
MIESZKALNICTWO JAKO OBSZAR AKTYWNOŚCI ZAKŁADÓW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
2.1. Mieszkanie i jego elementy składowe
2.2. Mieszkalnictwo i polityka mieszkaniowa
2.3. Charakterystyka sytuacji mieszkaniowej w Polsce
2.4. Zadania ZGM w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców

Rozdział 3.
ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I ICH DZIAŁALNOŚĆ W ROZWIĄZYWANIU
PROBLEMÓW MIESZKANIOWYCH
3.1. Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej w strukturze województw, powiatów i gmin
3.2. Podstawy formalno-prawne tworzenia, likwidacji i przekształcania Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej w Polsce
3.3. Istota i uwarunkowania zarządzania Zakładami Gospodarki Mieszkaniowej
3.4. Zadania Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i procesy ich realizacji

Rozdział 4.
ZAKRES I ZAAWANSOWANIE STOSOWANIA ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W ZGM
4.1. Charakterystyka Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej w województwie śląskim
4.2. Zakres działalności Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej w obszarze mieszkalnictwa
4.3. Współpraca pomiędzy badanymi Zakładami Gospodarki Mieszkaniowej a mieszkańcami i gminą
4.4. Zarządzanie budynkami mieszkalnymi a kwestie finansowe

Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Aneks – kwestionariusz ankiety

Szczegóły ebooka Dylematy zarządzania publicznego w działalności Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej w obszarze mieszkalnictwa

Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-719-3796-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-7193-791-0
Wydanie:
1
Autorzy:
Bogusława Ziółkowska,Paweł Bogdał
Miejsce wydania:
Częstochowa
Liczba Stron:
170
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub