Dzieci Abrahama

Ebook Dzieci Abrahama Sylwia Górzna,

Sylwia Górzna
21,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Niniejszą pracę zatytułowałam Dzieci Abrahama, ponieważ postać Abrahama występuje w trzech religiach monoteistycznych – w chrześcijaństwie, islamie i judaizmie. Wyznawcy tych religii są duchowymi spadkobiercami
Abrahama. Jan Paweł II wskazywał wielokrotnie postać patriarchy, który łączy te trzy religie, wprowadził termin „religie Abrahamowe”. Mam nadzieję, że dzieci Abrahama staną się autentycznymi świadkami jedynego Boga, kierując się papieskim nauczaniem.
Opiszę dialog Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce w czasie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005). Omówię najpierw dialog z islamem, a następnie z judaizmem, ponieważ islam jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się tradycji religijnych na świecie. Według prognoz statystycznych w Europie będzie mieszkać w 2025 r. 40-50 mln muzułmanów.
Skoncentruję się na dialogu międzyreligijnym w okresie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005). Nie sposób jednak nie wykroczyć poza ramy czasowe tego pontyfikatu, ponieważ zasadniczy przełom w postawie Kościoła katolickiego wobec innych religii nastąpił za czasów sprawowania urzędu przez błogosławionego Jana XXIII13 i otwartego przez niego
SWD (1962-1965), a także za papieży Pawła VI i Benedykta XVI (2005-2013). Dialog międzyreligijny jest kontynuowany przez obecnego papieża Franciszka. (Fragment Wstępu)

Spis treści ebooka Dzieci Abrahama

S p i s t r e ś c i

Wstęp 5
Rozdział I
Dialog jako kategoria religijna, społeczna i polityczna 14
1. Pojęcie dialogu 14
2. Rodzaje dialogu i jego cele 19
2.1. Dialog wewnątrzkościelny 19
2.2. Dialog ekumeniczny 20
2.3. Dialog międzyreligijny 27
2.4. Dialog z niewierzącymi 52
2.5. Dialog ze współczesnością 54
3. Partnerzy i metoda dialogu 55

Rozdział II
Jana Pawła II dialog międzyreligijny 58
1. Dialog w nauczaniu papieskim 58
2. Stosunek do islamu 76
3. Papież wobec judaizmu 82

Rozdział III
Problematyka społeczno-polityczna dialogu z islamem i judaizmem
podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski 89
1. Pielgrzymki dialogiczne Jana Pawła II do Polski 89
2. Obóz Zagłady Auschwitz-Birkenau – pierwsza wizyta papieska w 1979 roku 93
3. Spotkanie z przedstawicielami wspólnot żydowskich i muzułmańskich – Warszawa 17.06.1983 roku 95
4. Przemówienie do przedstawicieli Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego podczas trzeciej pielgrzymki do Polski – Warszawa 14.06.1987 roku 98
5. Orędzie dialogu międzyreligijnego podczas papieskiej pielgrzymki w 1991 roku 101
6. Ekumeniczny sens pielgrzymki w 1997 roku 105
7. Drohiczyn i modlitwa na Umschlagplatzu – pielgrzymka w 1999 roku 106
8. Pielgrzymka miłosierdzia w 2002 roku 110

Rozdział IV
Instytucjonalizacja dialogu międzyreligijnego 113
1. Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego 113
1.1. Komitet ds. Dialogu z Judaizmem 115
1.2. Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi 117
2. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów 118
3. Polska Rada Chrześcijan i Żydów 122

Rozdział V
Międzyreligijne inicjatywy dialogu 126
1. Muzułmańskie 126
2. Żydowskie 137
3. Przykłady trialogu chrześcijańsko-muzułmańsko-żydowskiego 156
Zakończenie 162
Bibliografia 165
Indeks osób 196

Szczegóły ebooka Dzieci Abrahama

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2013
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-211-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-211-5
Autorzy:
Sylwia Górzna
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
204
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub