• Promocja
Dzieła zebrane, tom II

Ebook Dzieła zebrane, tom II Adam Heydel

Adam Heydel
23,06 zł 28,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,06 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

„O ponadprzeciętności Adama Heydla jako teoretyka ekonomii decyduje jego konsekwentna, bezpardonowa obrona mechanizmu rynkowego, uważał, że najlepiej sprzyja on rozwojowi gospodarczemu wszystkich społeczeństw. w dobie naporu różnych form gospodarowania i natężenia procesów regulowania gospodarki przez państwo, aż do gospodarki dyrektywnie planowanej, postawa A. Heydla była dowodem głębokiego, opartego na naukowej analizie przekonania, które głosił z dużą odwagą. Można więc sądzić, że jego osiągnięcia badawcze byłyby znacznie większe, gdyby nie został zamordowany przez okupanta w wieku zaledwie 48 lat. Nauka polska przedwcześnie utraciła dużego formatu uczonego i nie mniejszego formatu człowieka”.

Józef Nowicki, Luminarze polskiej myśli ekonomicznej

„Heydel był ortodoksyjnym liberałem [klasycznym] pur sang. Wierzył, że liberalizm to nie tylko obrona warstw mieszczańskich czy ziemiańskich, ale to obrona interesów całego narodu, a przede wszystkim obrona wolności, pokoju, kultury i postępu. Wolność, a ściśle mówiąc, wolność gospodarcza była dla niego magiczną formułką na wszystkie bolączki życia.

Trzeba zaznaczyć, że Heydel w liberalizmie widział przede wszystkim te zasady, które mogą zachować i rozwijać kulturę narodu, a wartości kulturalne miały w jego skali wartościowania miejsce pierwsze i naczelne.

Czy Heydel był konserwatywnym liberałem? Był nim w ekonomii. Innej ekonomii, poza ekonomiką liberalną, nie uznawał. (...) w stawianiu kwestii bardzo zbliżył się do ekonomisty austriackiego Mises'a, którego wysoko cenił”.

Ferdynand Zweig, Adam Heydel (...) [org.]

„Prof. Heydel jest dobrze znany naszym Czytelnikom (...). Nie potrzebujemy przypominać ani jego ciętego myślenia, ani wyjątkowych zalet stylisty, ani skrzącego się w jego pracach dowcipu. Heydel łączy w sobie — a jest to rzecz rzadka — wielką wiedzę i zdolności teoretyczne z niezwykle przystępną i jasną formą, lekką, przyjemną, przejrzystą. Cechuje go pociąg do teoretycznych rozważań, on spopularyzował w Polsce najprzód szkołę austrjacką, Mieses'a, Hayek'a, obecnie zaś uprzystępnia nam dzieła najnowszych angielskich teoretyków ekonomji(...). Jego teoretyczne zamiłowania nie przeszkadzają mu jednak wstępować w szranki aktualności i walczyć piórem w rozprawach i artykułach w obronie polityki zdrowego rozsądku, dobrej sprawy, liczne są zwłaszcza jego celne ataki na etatyzm oraz na przeciążenie podatkowe.

(...) Jest on znawcą malarstwa, autorem pięknej książki o Jacku Malczewskim. To połączenie tak różnorodnych zainteresowań jest jedną z przyczyn, które czynią jego sylwetkę tak ciekawą i dość w naszych warunkach wyjątkową. a w każdym razie fakt, że ekonomista może się również znać na sztuce, powinien przyczynić się do rozwiązania mitu, że ekonomja jest a dismal science „posępną nauką", a ekonomiści patentowanymi «wątrobiarzami»”.

"Polityka gospodarcza", nr 53-53, 1937 r. [org.]

„Pamiętam jak 14 marca 1941 r. w obozowej izbie chorych siedziałem na łóżku ciężko chorego profesora UJ Adama Heydla, wielkiego ekonomisty i historyka kultury, i słuchałem, jak mówił z pamięci wiersze Norwida. I w tym momencie przyszli esesmani, zabrali go, ledwie zdążyłem odskoczyć. Po kilku godzinach zginął razem z innymi od salwy plutonu egzekucyjnego w żwirowni koło drutów, tuż za terenem obozu Auschwitz. Dla młodego człowieka śmierć tak zasłużonego profesora, w tak spektakularnej formie, była wtedy wielkim wstrząsem”.

Fragment wstępu do Pism wybranych, tom 1, 1942–1957 Władysława Bartoszewskiego

Spis treści ebooka Dzieła zebrane, tom II

Część II. Ekonomia: felietony i analizy
Robotnicy a udział w zyskach 3
Eksport drzewa 7
Jubileusz gospodarki bolszewickiej 11
Program naprawy skarbu 41
Stronnicy inflacji 52
Brak kapitału obiegowego 58
Własność prywatna w nowych konstytucjach 61
Wysoki czy niski kurs złotego? 75
Lata tłuste i lata chude 78
O programie gospodarczym Polski 81
Zagadnienia gospodarcze i socjalne w Rosji 91
Przewrót agrarny w Europie 100
Kapitalizm i socjalizm wobec etyki 111
Refleksje o wystawie poznańskiej 138
Dążności etatystyczne w Polsce 156
Czy i jak wprowadzić liberalizm ekonomiczny? 170
Cel komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych 192
Siedem krów tłustych i siedem krów chudych 201
Len czy bawełna? 204
Kryzys, interwencja i etatyzm 227
Teoria ekonomii i etyka 241
Przeciwko nowym ciężarom 243
Skargi na brak inicjatywy prywatnej 247
Rozwój ekonomiczny Polski a cudzoziemcy 250
Blaski i nędze życia Ekonomii 256
Przednówek 1918 i 1921 roku 259
[Wywiad.] Kontyngenty są bronią obosieczną 263
Czy zmierzch kapitalizmu? 265
Kapitalizm a syndykalizm 273
Odpowiedzialność za kryzys gospodarczy 276
Wytyczne gospodarki wojennej 279
O swobodę dyskusji ekonomicznej 283
Spółdzielczość wobec kapitalizmu. (Artykuł dyskusyjny) 286
Część III. Ekonomia: polemiki i recenzje
Czy pomoc państwa potrzebna? 291
[Recenzja.] Ludwik Mises, Liberalismus 295
Polska piatiletka? 303
Dochód społeczny to możność zaspokojenia potrzeb 306
Ależ, ależ kochany Kaziu! 308
Literatura wyzwolona z odpowiedzialności 311
Liberalizm wobec polityki i sprawy społecznej 318
Kryzys światowy kryzysem teorii Saya? 326
Statystyka wobec inflacji 335
[Recenzja.] Bohdan Łączkowski,
Możliwości polityki zbożowej 338
Rolnictwo i przemysł. (Dyskusja) 342
„Tak chmurne niebo nie wyjaśnia się bez burzy”.
(Polemika) 344
Profesor Edward Lipiński o Etatyzmie w Polsce.
Polemika 347
W sprawie karteli 351
[Recenzja.] Wiktor Ormicki, Życie gospodarcze
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej 353
[Recenzja.] Stanisław Wyrobisz, Etatyzm czy liberalizm 356
[Polemika.] Edward Taylor, Odpowiedź prof. A. Heydlowi
z powodu jego artykułu pt. „Czy kryzys światowy jest
kryzysem teorii Saya”. Replika autora 358
[Recenzja.] Jan Lutosławski, Wahania myśli rolniczej 361
[Przedmowa.] Lionel Robbins,
Wielkie przesilenie gospodarcze 363
[Recenzja.] Ferdynand Zweig, System ekonomii i skarbowości
Juliana Dunajewskiego 365
Część IV. Sprawy publiczne
Polityka a etyka 371
Świadomość narodowa i przyszłość narodu polskiego 376
Mowa na wiecu akademickim 2 listopada 1918 roku 391
Nacjonalizm nowoczesny a polska polityka wschodnia 394
Organizacja Pracy Związku Narodów 405
Straszne dzieci 411
Drzewa na Rynku krakowskim 416
„W osaczonej reducie” 419
Sto lat temu 422
Szkoła morza 425
Kwiatki z niwy etatyzmu 427
Psychologia lokajska 429
Więźniowie brzescy nie chcą kandydować? 430
Etatyzacja sumień 431
Etatyzm a wykształcenie 433
Camera obscura 436
Prawdziwa demokracja 441
Część V. Kultura i społeczeństwo
Międzynarodowe gusła 451
Tradycja i moda 453
Myśli o kulturze 456
Kultura wiejska. (Referat na Akademii 75-lecia „Gazety
Rolniczej”, 10 czerwca 1938) 505
Nowy styl życia 516
Część VI. Sztuki piękne
Moja droga do sztuki 543
Jacek Malczewski (wrażenia i refleksje) 546
Ze wspomnień o Jacku Malczewskim 551
Z wierszy Jacka Malczewskiego 562
Stanisław Szukalski – sylwetka artysty 575
Wystawa malarstwa polskiego w Wiedniu 587
Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”
w Krakowskim Pałacu Sztuki 592
Wystawa Starego Portretu w Krakowie 595
Wystawa Styków 601
Wystawa szukalszczyków w Katowicach 604
Ziemiańskość i sztuka polska 607
Serwis do gry w l’hombre’a z saskiej porcelany
z początku XIX wieku 634
Wyspiański 638
Wesele w Moskwie – garść wrażeń 642
Część VII. Podróże
Listy z Moskwy 647
Listy z jasnego brzegu 652
Notatki z podróży 666
Wrażenia z Ameryki 679
Dawność i nowość w Stanach Zjednoczonych 683
Część VIII. Sylwetki
Władysław Grabski 689
Ze wspomnień o Stanisławie Larysz-Niedzielskim 693
Zgon Władysława Leopolda Jaworskiego 696
Śp. Kazimierz Wyszyński 698
Śp. Jan Kostanecki. [Dwa wspomnienia] 701
Dmowski z wosku 704
Gustaw Cassel. Próba sylwetki 710
Filozofia Forda 718
Aforyzmy Forda 764
Nota biograficzna 769
Indeks osobowy 777
Indeks rzeczowy 793

Szczegóły ebooka Dzieła zebrane, tom II

Wydawca:
Instytut Ludwiga von Misesa
Rok wydania:
2012
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf,mobi,epub
ISBN:
978-83-63250-06-5
Numer tomu:
2
Liczba tomów:
2
Autorzy:
Adam Heydel
Liczba Stron:
808
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub