• Promocja
Ekonomia jest piękna?

Ebook Ekonomia jest piękna?

Łukasz Hardt, Dominika Milczarek-Andrzejewska
32,12 zł 42,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 32,12 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Autorzy zebranych tu tekstów poruszają szeroko dyskutowane problemy z dziedziny metodologii i filozofii ekonomii, podejmują też analizę relacji między państwem, sferą społeczną i gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i rozwoju wsi. Nie zabrakło tu więc rozważań o granicach ekonomii i jej problemach jako nauki, o roli państwa w gospodarce, nierównościach społecznych, jakości rządzenia, o lasach państwowych, drobnych gospodarstwach rolnych czy o wielofunkcyjności wsi. To tylko wybrane przykłady zaczerpnięte z tej wielowątkowej książki, podążającej śladem naukowych zainteresowań prof. Jerzego Wilkina.


Misja profesora uniwersytetu jest bardzo szczególna. Musi on przede wszystkim być badaczem, ale jednocześnie niezbędny jest mu talent dydaktyczny, by ze zgromadzoną wiedzą mógł trafić do uczniów. Profesor bywa też potrzebny jako organizator życia naukowego, kierujący zespołami i administrujący instytucjami badawczymi. Niemniej jego misja sięga też poza mury uczelni czy nawet szeroko rozumiany obszar nauki. Profesor uniwersytetu to także popularyzator wiedzy, doradca kształtujący poglądy społeczeństwa czy jego elit rządzących.
W praktyce jednak większość naukowców dokonuje wyboru obszaru szczególnej aktywności, siłą rzeczy pozostawiając na marginesie inne. Rzadko zdarzają się kariery w pełni harmonijne, w których byłoby miejsce na wszystkie wspomniane formy aktywności w pełnym wymiarze. Obserwując dorobek 45 lat pracy zawodowej prof. Jerzego Wilkina, można uznać, że w Jego przypadku mamy do czynienia z taką właśnie, naznaczoną sukcesami, w pełni harmonijną karierą naukowca, nauczyciela, eksperta i organizatora życia naukowego.
Ze wstępu prof. dr hab. Marka Bednarskiego

Spis treści ebooka Ekonomia jest piękna?

Od redaktorów 9

Profesor Jerzy Wilkin – badacz i nauczyciel 19
Marek Bednarski

Część 1. Filozoficznie i metodologicznie o ekonomii
Człowiek i ekonomia w świetle katolickiej nauki społecznej 27
Marta Błąd

O granicach ekonomii 45
Łukasz Hardt

Czy ekonomiści umieją współpracować – krótki esej o złożonych związkach
między konkurencją a kooperacją 58
Beata Łopaciuk-Gonczaryk

Aksjologiczny wymiar ekonomii 74
Aneta Kargol-Wasiluk, Marian Zalesko

Aksjologiczne niedostatki współczesnej ekonomii 88
Elżbieta Mączyńska

Piękno ekonomii w działaniu, czyli o pożytkach dla ekonomii
z badania prawa przez ekonomistów 102
Katarzyna Metelska-Szaniawska

Ekonomia instytucjonalna a kierunki zmian w ekonomii jako nauce 115
Marek Ratajczak

Nowe nurty ekonomii a osądy moralne 126
Karolina Safarzyńska

Część 2. Państwo, społeczeństwo i gospodarka
Czas pracy w polskiej gospodarce. Ewolucja, jej przyczyny
i konsekwencje zmian 139
Marek Bednarski

Jaki kapitalizm? Jakie państwo? Schumpeterowska teoria wzrostu gospodarczego
a koncepcja inteligentnego państwa (smart state) 153
Michał Brzeziński
Kultura – gospodarka – rozwój 169
Jerzy Hausner

Amerykańskie marzenie a stereotyp wolnej gospodarki 180
Andrzej Kondratowicz

Istota regulowania rynku pracy 196
Jacek Lewkowicz

Porozumienie Transatlantyckie: nadzieja ekonomiczna starej Europy? 209
Jan Jakub Michałek

Jakie nierówności Polacy akceptują jako sprawiedliwe? 225
Witold Morawski

Państwo prawa a gospodarowanie 235
Jacek Raciborski

Jakość sfery publicznej i rządzenia w Polsce: kilka refleksji o ich publicznych
i prywatnych barierach 247
Andrzej Rychard

Jakość edukacji a polityka oświatowa państwa – zarys literatury 255
Joanna Siwińska-Gorzelak

Wpływ kryzysu finansowego na wzmocnienie pozycji krajów
na średnim poziomie rozwoju w gospodarce światowej 267
Andrzej Wojtyna

Czy można sprywatyzować Lasy Państwowe? 279
Tomasz Żylicz

Część 3. Rolnictwo i rozwój wsi
Polska wieś w Unii Europejskiej: pytanie o „Wielką Narrację” 293
Izabella Bukraba-Rylska

Przestrzenny wymiar wielofunkcyjności wsi. Typologia gmin według form
użytkowania ziemi 305
Adam Czarnecki, Marek Kłodziński, Monika Stanny

Kwestia rolna w pracach Aleksandra Czajanowa
i jej współczesne uwarunkowania 319
Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk

Zrównoważona intensyfikacja – mit czy realna szansa? 336
Mirosław Drygas, Iwona Nurzyńska
Wpływ przyspieszenia przemian własnościowych w rolnictwie na zmiany
w strukturze prawno-własnościowej i obszarowej gospodarstw rolnych
w Polsce 351
Włodzimierz Dzun

Polityka rozwoju obszarów wiejskich – w poszukiwaniu prostych recept
na poprawę skuteczności podejmowanych działań 369
Jan Fałkowski

O rzeczywistych i pozornych funkcjach drobnych gospodarstw
(raz jeszcze) 383
Maria Halamska

Uwarunkowania rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich
w ujęciu historycznym i współcześnie 395
Bogdan Klepacki

Konflikty wokół ziemi – czy Wspólna Polityka Rolna może je łagodzić? 407
Dominika Milczarek-Andrzejewska, Katarzyna Zawalińska

Możliwości trwałego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa –
refleksje na tle Deklaracji Warszawskiej 423
Walenty Poczta

Zagadnienia społecznej odpowiedzialności w agrobiznesie 439
Andrzej Piotr Wiatrak

Esej o kwestii agrarnej 455
Józef Stanisław Zegar

Czy ekonomia może być piękna?
Przedruk artykułu Profesora Jerzego Wilkina z Ekonomisty 3/2009
Czy ekonomia może być piękna?
Rozważania o przedmiocie i metodzie ekonomii 473
Jerzy Wilkin

Bibliografia prac Profesora Jerzego Wilkina do 2014 r. 490

Noty biograficzne autorów 504

Indeks nazwisk 510

Szczegóły ebooka Ekonomia jest piękna?

Wydawca:
Scholar
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7383-754-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-7383-754-6
Wydanie:
1
Autorzy:
Łukasz Hardt,Dominika Milczarek-Andrzejewska
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
524
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub