• Promocja
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk

Ebook Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk

27,80 zł 31,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 27,06 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Historia uzdrowisk pod wieloma względami jest odwzorowaniem dziejów samej turystyki. Uzdrowiska, podobnie jak praktyki turystyczne, mają wielowiekową historię, w niektórych przypadkach sięgającą nawet tysiącleci. Przetrwały one wiele rozmaitych okoliczności, choć przyjmowały różne formy. Już od dawna uzdrowiska i leczenie uzdrowiskowe dostarczały ludziom „naturalnego lekarstwa”, pozwalającego na regenerację sił. Nie inaczej jest dzisiaj. Polskie uzdrowiska, obdarowane przez naturę doskonałymi surowcami leczniczymi, odwiedzane są przez tysiące ludzi z kraju i zagranicy, którzy pragnąc podratować zdrowie, doświadczają spokoju oraz wytchnienia.
Aktualnie, obok tradycyjnego modelu lecznictwa uzdrowiskowego, dynamicznie rozwija się turystyka uzdrowiskowa, a w jej obrębie wiele form uzupełniających, takich jak wellness, spa, beauty, fitness. U podstaw tych zmian leżą wielopłaszczyznowe zjawiska cywilizacyjne, między innymi dążenie do możliwie najdłuższego zachowania młodości, zdrowia i dobrego samopoczucia. Dużą rolę odgrywa też wzrost świadomości i wysoki poziom edukacji prozdrowotnej społeczeństwa oraz potrzeba dbałości o zdrowie, kondycję fizyczną i wygląd. Wymienione kierunki terapii nie są dla siebie konkurencyjne. Odpowiednio dobrane, stanowią usługę komplementarną, która zdaniem J. Szymańczyka1 leży u podstaw procesu budowy nowoczesnego modelu lecznictwa uzdrowiskowego. Połączenie tradycji leczenia uzdrowiskowego z nowoczesnymi formami terapii zdrowotnej sprzyjać może rozwojowi uzdrowisk na konkurencyjnym rynku krajowym i zagranicznym.
Do tej idei nawiązuje monografia Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk. Zagadnienie rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego nabiera coraz większego znaczenia wobec zmieniających się warunków życia i unkcjonowania człowieka oraz wysokiej dynamiki rozwoju współczesnej cywilizacji. Aktualnie środowisko stwarza wiele czynników agresywnych, utrzymujących człowieka w stanie napięcia, co powoduje potrzebę ucieczki i kompensacji stresu, zaspokajaną przez turystykę zdrowotną. (Fragment Wstępu)

Spis treści ebooka Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk

Wprowadzenie (EUGENIUSZ RYDZ) 5

DETERMINANTY WPŁYWAJĄCE NA FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ POLSKICH UZDROWISK 11

AGNIESZKA SAWIŃSKA
Kierunki zmian na rynku turystyki zdrowotnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego 13
Trends in the health tourism market. The case of West Pomerania, Poland

STEFANIA ŚRODA-MURAWSKA
Miasta uzdrowiskowe w Polsce w ujęciu wielkości i struktury bazy obiektów zbiorowego zakwaterowania 21
Spa towns in Poland in the aspect of size and structure of collective tourist accommodation establishments’ base

ANDRZEJ HADZIK, DIANA DRYGLAS
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw uzdrowiskowych 31
Economic aspects of spa enterprises functioning

ZBIGNIEW DŁUGOSZ, SZYMON BIAŁY
Sytuacja demograficzna w polskich uzdrowiskach w okresie transformacji 41
Demographic situation in Polish spas in the period of transformation


TURYSTYKA UZDROWISKOWA W GOSPODARCE GMIN I POWIATÓW ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKICH UZDROWISK 57

ROMAN MALARZ
Lecznicze i turystyczne funkcje uzdrowisk w Beskidzie Niskim 59
Therapeutic and tourist functions of health resorts in Beskid Niski

MARIA TKOCZ
Funkcja uzdrowiskowa jako podstawa rozwoju turystyki wsi Bystra w Beskidzie Śląskim 67
The spa function as the basis of tourism development in the village of Bystra in Beskid Śląski

EUGENIUSZ RYDZ
Świnoujście jako centrum lecznictwa uzdrowiskowego w regionie zachodniopomorskim 83
Świnoujście as a health resort in the region of Western Pomerania

IWONA JAŻEWICZ
Dąbki – nowe uzdrowisko nadmorskie 109
Dąbki – new seaside spa

DANUTA WALKIEWICZ, ANITA KULAWIAK
Uniejów jako potencjalne uzdrowisko w regionie łódzkim 119
Uniejów as a potential spa in the Łódź region

MARIUSZ MIEDZIŃSKI
Kołobrzeg głównym uzdrowiskiem Polski i jednym z centrów turystycznych kraju 139
Kołobrzeg the leading spa resort in Poland and one of the tourist centers of the country

PRZEMIANY FUNKCJONALNE I PRZESTRZENNE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH 151

ELEONORA GONDA-SOROCZYŃSKA
Rodzaj powiązań przestrzennych założenia uzdrowiskowego z ośrodkiem osadnictwa stałego na przykładzie Szczawna-Zdroju 153
The spatial relations between a spa facility and a settlement – the case of Szczawno-Zdrój

ANDRZEJ MATCZAK
Funkcja uzdrowiskowa w przestrzeni Inowrocławia 167
Health-resort function in the city Inowrocław space

AGNIESZKA KWIATEK-SOŁTYS
Małe miasta uzdrowiskowe w dobie przekształceń własnościowych 183
Small spa towns in time of privatisation

RENATA RETTINGER
Uzdrowisko Truskawiec w dobie przekształceń ustrojowych 195
Truskavets spa in time of systemic transition period

WIOLETTA SZYMAŃSKA
Miasto Ustka jako uzdrowisko – rozwój przestrzenny i funkcjonalny 209
The city of Ustka as a health resort – spatial and functional development

Szczegóły ebooka Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2012
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-186-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-186-6
Redakcja:
Eugeniusz Rydz
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
242
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub