Elektrokardiologia

Ebook Elektrokardiologia

149,57 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

„Elektrokardiologia” to nowoczesny przewodnik po meandrach elektrostymulacji, który porusza różne aspekty elektroterapii, od wskazań do implantacji urządzeń wszczepialnych serca, wskazując na skuteczność różnych metod elektroterapii, poprzez analizę jej powikłań po zagadnienia dotyczące kontroli stymulatorów i monitorowania odległego pacjentów z wszczepionymi urządzeniami. Publikacja zawiera aktualną wiedzę z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Znajdują się w niej zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii, co jest znamienne w kontekście niedługo przypadającej setnej rocznicy przyznania Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny Willemowi Einthowenowi za badania rytmu serca człowieka oraz pierwsze rejestracje elektrokardiograficzne. Książka ma przede wszystkim walor praktyczny, jest bogato ilustrowana, zawiera algorytmy i odniesienia do najnowszych pozycji literatury. Z pewnością będzie stanowiła odpowiedź na wszelkie pytania, które rodzą się nagle, często w nocy, na dyżurze.

Spis treści ebooka Elektrokardiologia

1. Wskazania do wszczepienia stymulatora Diana Paskudzka, Agnieszka Kołodzińska 1
Definicje 1
Przyczyny bradyarytmii 4
Odwracalne przyczyny bradykardii oraz zaburzeń przewodzenia 4
Objawy bradyarytmii 5
Algorytm postępowania diagnostycznego w podejrzeniu bradykardii i zaburzeń przewodzenia 5
Farmakoterapia w bradyarytmii 7
Elektrostymulacja czasowa 8
Elektrostymulacja w leczeniu bradyarytmii 8
Wskazania do stymulacji w szczególnych przypadkach 13
2. Wskazania do zastosowania kardiowertera-defibrylatora Jakub K. Rokicki, Renata Głńska 19
Wskazania 19
Prewencja pierwotna 20
Prewencja wtórna 22
Szczególne postacie kardiomiopatii 24
Rodzaje stosowanych kardiowerterów-defibrylatorów 37
3. Wskazania do terapii resynchronizującej Krzysztof Ozierański, Marcin Grabowski 45
4. Hospitalizacja w celu wszczepienia układu stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora serca Aleksandra Czepiel, Ewa Makowska 53
Układ stymulatora/kardiowertera-defibrylatora 53
Przed zabiegiem 58
Zabieg 62
Po zabiegu 68
5. Nowoczesne techniki w elektrostymulacji Marcin Michalak 85
Stymulacja serca 85
Kardiowertery-defibrylatory 91
Terapia resynchronizująca 93
6. Podskórny kardiowerter-defibrylator serca Maciej Kempa 103
Budowa i działanie S-ICD 103
Implantacja S-ICD 106
Podsumowanie 109
7. EKG w stymulacji – podstawy analizy Łukasz Januszkiewicz, Ewa Szczerba 111
Zasady programowania stymulatorów serca 116
8. Wczesne powikłania elektrostymulacji serca Anna Rydlewska 133
Wstęp 133
Odma 134
Krwawienie 137
Perforacja 138
Nieprawidłowe położenie elektrod – dyslokacja elektrod, stymulacja „lewego serca”, stymulacja przepony 141
Infekcja 145
Niedrożność żylna 149
Nieprawidłowe parametry pracy stymulatora: zaburzenia stymulacji i/lub zaburzenia sterowania stymulatora 153
Niedomykalność zastawki trójdzielnej 154
Podsumowanie 155
9. źne powikłania elektrostymulacji serca Janusz Romanek, Marcin Chlebuś, Andrzej Przybylski 161
Zaburzenia stymulacji i sterowania 161
Burza elektryczna 167
Infekcje miejscowe 171
Niedrożności żylne 173
Niewydolność serca 175
10. Odelektrodowe infekcyjne zapalenie wsierdzia – czynniki ryzyka, epidemiologia, diagnostyka, procedura usunięcia układu oraz postępowanie pooperacyjne Anna Polewczyk, Agnieszka Kołodzińska, Wojciech Jacheć, Andrzej Kutarski 179
Wstęp 179
Definicja, podział, częstość występowania 180
Czynniki ryzyka odelektrodowego zapalenia wsierdzia 183
Etiopatogeneza odelektrodowego zapalenia wsierdzia 184
Podsumowanie 191
Objawy kliniczne i diagnostyka odelektrodowego zapalenia wsierdzia 191
Komentarz autorów dotyczący rozpoznawania LRIE 196
Postępowanie z chorymi z odelektrodowym zapaleniem wsierdzia 198
Podsumowanie 205
11. Uszkodzenia elektrod Agnieszka Kołodzińska, Andrzej Kutarski 209
Dyslokacja elektrod 209
Uszkodzenie izolacji elektrod 211
Złamania elektrod 215
12. Usuwanie elektrod Przemysław Mitkowski 217
Postępowanie przed zabiegiem usuwania elektrod 219
Postępowanie w trakcie zabiegu usuwania elektrod 221
Postępowanie po zabiegu usuwania elektrod 222
13. Diagnostyka obrazowa u pacjentów ze wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca Krystyna Guzek, Ewa Świerżyńska, Maciej Sterliński 225
Wprowadzenie 225
Znaczenie badań diagnostycznych w kwalifikacji
do zastosowania urządzeń 225
Rentgenogram klatki piersiowej 226
Echokardiografia 229
Tomografia komputerowa 232
Rezonans magnetyczny 234
Pozytonowa tomografia emisyjna, SPECT 238
Nowe technologie: stymulator bezelektrodowy, podskórny kardiowerter-defibrylator a diagnostyka obrazowa 239
Podsumowanie 239
14. Rehabilitacja pacjentów z implantowanymi urządzeniami do elektroterapii Natasza Krauze, Renata Głńska 243
Podstawowe zasady fizjoterapii w I etapie rehabilitacji 243
Podstawowe zasady fizjoterapii na II i III etapie rehabilitacji 244
Wyzwania rehabilitacji pacjentów z ICD 244
Odmienności rehabilitacji pacjentów po implantacji układu resynchronizującego 246
Rehabilitacja kardiologiczna u pacjentów z niewydolnością serca 247
Kwalifikacja do rehabilitacji kardiologicznej 247
Przeciwwskazania do rehabilitacji kardiologicznej 248
Ograniczenia rehabilitacji 249
Przebieg rehabilitacji kardiologicznej 249
Kompleksowa rehabilitacja hybrydowa 251
15. Pacjent onkologiczny z wszczepionym stymulatorem lub kardiowerterem -defibrylatorem Mateusz Tajstra, Agnieszka Kotalczyk, Karol Przyłudzki, Sławomir Blamek, Adam Sokal 255
Wstęp 255
Implantacja urządzenia wszczepialnego u pacjenta z chorobą nowotworową 257
Pacjent z urządzeniem wszczepialnym w terminalnym stadium choroby nowotworowej 260
Odrębności i zasady prowadzenia terapii przeciwnowotworowej u chorych z urządzeniem wszczepialnym 263
16. Pacjent z wszczepionym stymulatorem/kardiowerterem- -defibrylatorem hospitalizowany w trybie ostrodyżurowym – postępowanie, podstawy programowania, przygotowanie do operacji w trybie pilnym Łukasz Januszkiewicz 275
17. Burza elektryczna Małgorzata Chlabicz, Agnieszka Tycińska291
18. Opieka ambulatoryjna nad pacjentem po wszczepieniu oraz usunięciu układu stymulującego serce Magdalena Smalc-Stasiak, Aleksandra Winkler, Krystian Krzyżanowski, Zbigniew Orski, Marek Kiliszek 297
Opieka w poradni kontroli stymulatorów 297
Wizyta pacjenta ze stymulatorem w poradni internistycznej/ogólnej 304
Szczególne sytuacje u pacjentów z układem stymulującym serca 305
Podsumowanie 307
19. Opieka ambulatoryjna nad pacjentem po wszczepieniu oraz usunięciu układu kardiowertera-defibrylatora Maciej Kempa 309
Wstęp 309
Najczęstsze problemy dotyczące pacjentów z ICD 310
Opieka nad pacjentem po usunięciu układu defibrylującego 313
Podsumowanie 313
20. Stan po wszczepieniu/usunięciu stymulatora i kardiowerteradefibrylatora – zalecenia dla pacjenta Przemysław Stolarz, Artur Oręziak 315
Informacje ogólne 315
Kontrole układu stymulującego/ICD 316
Życie z implantowanym układem stymulującym/ICD 319
Najczęstsze problemy pacjentów z implantowanym układem stymulującym/ICD 325
Parametry istotne dla oceny prawidłowości stymulacji serca 329
Odrębności u chorych po wszczepieniu ICD 333
21. Przyszłość elektroterapii serca – krótkie podsumowanie Maciej Sterliński 335
Skorowidz 343

Szczegóły ebooka Elektrokardiologia

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6626-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6472-8
Wydanie:
1
Redakcja:
Agnieszka Kołodzińska,Renata Główczyńska,Marcin Grabowski
Liczba Stron:
340
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub