• Promocja
Elektrotechnika i elektronika. Laboratorium

Ebook Elektrotechnika i elektronika. Laboratorium

14,61 zł 21,42 zł
Najniższa cena z 30 dni: 14,61 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Prezentowany podręcznik stanowi materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Elektrotechnika i elektronika”, prowadzonego na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

Celem zespołu było stworzenie przystępnego opracowania, które pozwoli studentom przygotować się do ćwiczeń i nabyć umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy ogólnej zdobytej na wykładach. Należy podkreślić, że w podręczniku ograniczono się wyłącznie do zagadnień zawartych w sylabusie przedmiotu, zgodnie z programami studiów dla wskazanych kierunków kształcenia.
Każdy z rozdziałów zawiera:
- cel ćwiczenia,
- wprowadzenie teoretyczne,
- część praktyczną
- i wzór sprawozdania.
Dodatkowo, w każdym rozdziale podano zalecaną literaturę i przykłady obliczeniowe, ułatwiające samodzielne wykonanie obliczeń wymaganych w ćwiczeniach.

Tak przygotowany podręcznik z pewnością ułatwi studentom przyswojenie trudnych zagadnień z elektrotechniki i elektroniki, a wskazane źródła literaturowe zachęcą ich do szerszego zainteresowania się ciekawym przedmiotem.

Spis treści ebooka Elektrotechnika i elektronika. Laboratorium

Przedmowa

1. Obwody prądu stałego (Daniel Zbroński)
Cel ćwiczenia
1.1. Wprowadzenie teoretyczne
1.1.1. Prąd elektryczny
1.1.2. Elementy obwodu elektrycznego
1.1.3. Prawa obwodu elektrycznego
1.2. Część praktyczna
1.2.1. Sprawdzanie zgodności prawa Ohma
1.2.2. Sprawdzanie zgodności pierwszego prawa Kirchhoffa
1.2.3. Sprawdzanie zgodności drugiego prawa Kirchhoffa
1.3. Wzor sprawozdania
Literatura

2. Pomiary rezystywności własnej przewodników
(Daniel Zbroński, Aleksandra Gorecka-Zbrońska)
Cel ćwiczenia
2.1. Wprowadzenie teoretyczne
2.1.1. Konduktywność i rezystywność przewodnika
2.1.2. Konduktancja i rezystancja przewodnika
2.1.3. Materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice
2.2. Część praktyczna
2.2.1. Wyznaczanie rezystywności własnej przewodnikow poprzez bezpośredni pomiar rezystancji
2.2.2. Wyznaczanie rezystywności własnej przewodnikow poprzez pośredni pomiar rezystancji w oparciu o prawo Ohma
2.3. Wzor sprawozdania
Literatura

3. Charakterystyki napięciowo-prądowe elementów liniowych i nieliniowych
(Aleksandra Gorecka-Zbrońska)
Cel ćwiczenia
3.1. Wprowadzenie teoretyczne
3.1.1. Charakterystyka wybranego elementu liniowego
3.1.2. Charakterystyka wybranego elementu nieliniowego
3.2. Część praktyczna
3.2.1. Wyznaczanie charakterystyki napięciowo-prądowej elementu liniowego
3.2.2. Wyznaczanie charakterystyki napięciowo-prądowej elementu nieliniowego
3.3. Wzor sprawozdania
Literatura

4. Stany nieustalone w obwodach prądu stałego (Michał Gruca)
Cel ćwiczenia
4.1. Wprowadzenie teoretyczne
4.1.1. Stan nieustalony w szeregowym obwodzie RC
4.1.2. Stan nieustalony w szeregowym obwodzie RL
4.2. Część praktyczna
4.2.1. Obserwacje i pomiary stanow przejściowych w szeregowym obwodzie RC
4.2.2. Obserwacje i pomiary stanow przejściowych w szeregowym obwodzie RL
4.3. Wzor sprawozdania
Literatura

5. Obwody prądu przemiennego (Arkadiusz Kępa)
Cel ćwiczenia
5.1. Wprowadzenie teoretyczne
5.1.1. Podstawowe pojęcia
5.1.2. Parametry średnie
5.1.3. Opornik idealny w obwodzie prądu sinusoidalnego
5.1.4. Moc w obwodach prądu sinusoidalnego
5.1.5. Liczby zespolone
5.2. Część praktyczna
5.3. Wzor sprawozdania
Literatura

6. Badanie układów RC (Wojciech Tutak)
Cel ćwiczenia
6.1. Wprowadzenie teoretyczne
6.1.1. Kondensator idealny w obwodzie prądu przemiennego
6.1.2. Połączenie szeregowe elementow RC
6.1.3. Połączenie rownoległe elementow RC
6.2. Część praktyczna
6.2.1. Dwojnik szeregowy RC
6.2.2. Dwojnik rownoległy RC
6.3. Wzor sprawozdania
Literatura

7. Badanie układów RL (Wojciech Tutak)
Cel ćwiczenia
7.1. Wprowadzenie teoretyczne
7.1.1. Dwojnik szeregowy RL
7.1.2. Dwojnik rownoległy RL
7.2. Część praktyczna
7.2.1. Dwojnik szeregowy RL
7.2.2. Dwojnik rownoległy RL
7.3. Wzor sprawozdania
Literatura

8. Badanie transformatora jednofazowego (Michał Pyrc)
Cel ćwiczenia
8.1. Wprowadzenie teoretyczne
8.1.1. Budowa i zasada działania transformatora jednofazowego
8.1.2. Stany pracy transformatora
8.2. Część praktyczna
8.2.1. Badanie transformatora w stanie jałowym
8.2.2. Badanie transformatora w stanie obciążenia
8.3. Wzor sprawozdania
Literatura

9. Wyznaczanie charakterystyk statycznych diody półprzewodnikowej
(Aleksandra Gorecka-Zbrońska)
Cel ćwiczenia
9.1. Wprowadzenie teoretyczne
9.1.1. Diody połprzewodnikowe
9.1.2. Parametry diod połprzewodnikowych
9.1.3. Charakterystyka statyczna diody połprzewodnikowej
9.1.4. Połprzewodnikowa dioda Zenera
9.2. Część praktyczna
9.3. Wzor sprawozdania
Literatura

10. Wzmacniacz operacyjny w układach liniowych
(Daniel Zbroński, Aleksandra Gorecka-Zbrońska)
Cel ćwiczenia
10.1. Wprowadzenie teoretyczne
10.1.1. Wzmacniacz operacyjny
10.1.2. Podstawowe parametry wzmacniacza operacyjnego
10.1.3. Układy wzmacniacza operacyjnego z ujemnym
sprzężeniem zwrotnym
10.1.4. Układ odwracający
10.1.5. Układ nieodwracający
10.2. Część praktyczna
10.3. Wzor sprawozdania
Literatura

11. Wzmacniacz operacyjny w układzie całkującym (Michał Gruca)
Cel ćwiczenia
11.1. Wprowadzenie teoretyczne
11.2. Część praktyczna
11.3. Wzor sprawozdania
Literatura

12. Wzmacniacz operacyjny w układzie różniczkującym (Michał Gruca)
Cel ćwiczenia
12.1. Wprowadzenie teoretyczne
12.2. Część praktyczna
12.3. Wzor sprawozdania
Literatura

13. Generator drgań prostokątnych ze wzmacniaczem operacyjnym
(Arkadiusz Kępa)
Cel ćwiczenia
13.1. Wprowadzenie teoretyczne
13.1.1. Dodatnie sprzężenie zwrotne
13.1.2. Generator przebiegow prostokątnych ze wzmacniaczem operacyjnym
13.2. Część praktyczna
13.3. Wzor sprawozdania
Literatura

14. Generator drgań harmonicznych ze wzmacniaczem operacyjnym
(Arkadiusz Kępa)
Cel ćwiczenia
14.1. Wprowadzenie teoretyczne
14.1.1. Mostki pomiarowe
14.1.2. Generator przebiegow harmonicznych ze wzmacniaczem operacyjnym
14.1.3. Wspołczynnik zniekształceń harmonicznych sygnału
14.2. Część praktyczna
14.2.1. Wpływ pojemności na częstotliwość sygnału harmonicznego
14.2.2. Wpływ rezystancji na wspołczynnik zniekształceń harmonicznych sygnału
14.3. Wzor sprawozdania
Literatura

15. Diodowy ogranicznik napięcia (Daniel Zbroński)
Cel ćwiczenia
15.1. Wprowadzenie teoretyczne
15.1.1. Ograniczniki napięcia
15.1.2. Prosty diodowy ogranicznik napięcia
15.1.3. Diodowe ograniczniki napięcia w układzie ze wzmacniaczem odwracającym
15.2. Część praktyczna
15.3. Wzor sprawozdania
Literatura

16. Komparator napięcia (Daniel Zbroński)
Cel ćwiczenia
16.1. Wprowadzenie teoretyczne
16.1.1. Komparatory
16.1.2. Komparator napięcia bez pętli histerezy
16.1.3. Komparator napięcia z pętlą histerezy
16.2. Część praktyczna
16.3. Wzor sprawozdania
Literatura

Szczegóły ebooka Elektrotechnika i elektronika. Laboratorium

Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Rok wydania:
2022
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7193-888-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-7193-887-0
Wydanie:
1
Redakcja:
Daniel Zbroński
Miejsce wydania:
Częstochowa
Liczba Stron:
197
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub