Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego

Ebook Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego Beata Reformat

Beata Reformat
23,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Główne cele pracy i przedstawione hipotezy badawcze zaważyły na jej konstrukcji. Praca obok części teoretycznej zawiera także część empiryczną, poświęconą prezentacji badań własnych autorki oraz uzyskanych wyników. W rozdziale pierwszym rozstrzygnięto problemy terminologiczne związane z kategorią i modelami innowacji w handlu detalicznym. Rozważania w rozdziale drugim skoncentrowano wokół strategii konkurencji przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce. Rozdział trzeci zawiera identyfikację rynku nabywcy finalnego – odbiorcy innowacyjnych działań przedsiębiorstw detalicznych w Polsce oraz charakterystykę badanych przedsiębiorstw handlu detalicznego w kontekście ich potencjału konkurencyjnego. Ostatni rozdział zawiera rozważania na temat modeli procesów budowy i utrzymania przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego opartego na innowacjach.

Spis treści ebooka Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego

Wstęp 9
Rozdział I
Kategoria i modele innowacji w handlu detalicznym 19
1. Klasyczne i współczesne definicje oraz klasyfikacje innowacji 19
2. Modele procesów innowacyjnych a stadia rozwoju gospodarki 30
3. Istota, systematyka i rodzaje innowacji w handlu detalicznym 40
3.1. Typologia innowacji według Podręcznika Oslo Manual 40
3.2. Rozszerzona typologia innowacji w handlu detalicznym 47
4. Uwarunkowania rozwoju i systematyka innowacji w handlu detalicznym 53
4.1. Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój nowych technologii 53
4.2. Nowy typ konsumenta a rozwój innowacji w handlu detalicznym 59
5. Atrybuty innowacyjnej firmy detalicznej 64
Rozdział II
Modele i strategie konkurencji przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce 70
1. Zmiany strukturalne i ekonomiczne sfery handlu detalicznego (i jej otoczenia) w Polsce 70
1.1. Efekty zmian strukturalnych i ekonomicznych handlu detalicznego 70
1.2. Otoczenie handlu detalicznego – zmiany i efekty rozwoju 77
2. Modele przewagi konkurencyjnej a strategie konkurencji przedsiębiorstw handlowych 87
2.1. Modele przewagi konkurencyjnej M. Portera i ich implementacje w handlu detalicznym 90
2.1.1. Model pięciu sił sektora i wynikające z niego strategie konkurencji 90
2.1.2. Model łańcucha wartości firmy a osiąganie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym 95
2.2. Modele przewagi konkurencyjnej według teorii zasobowej 99
2.3. Modele przewagi konkurencyjnej oparte na podejściu relacyjnym (sieciowym) 104
Rozdział III
Podstawy i identyfikacja potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw handlu detalicznego 111
1. Wiedza o badanych grupach przedsiębiorstw jako podstawa identyfikacji ich potencjału konkurencyjnego 111
1.1. Grupa zagranicznych organizacji sieciowych handlu detalicznego 113
1.1.1. Podgrupa strategiczna – przedsiębiorstwa tworzące sieci hipermarketów 117
1.1.2. Podgrupa strategiczna – przedsiębiorstwa posiadające sieci supermarketów 119
1.1.3. Podgrupa strategiczna – przedsiębiorstwa handlu dyskontowego (sieci sklepów dyskontowych) 121
1.2. Grupa firm polskich tworzących sieci sklepów detalicznych 126
1.3. Grupa małych, niezależnych przedsiębiorstw handlowych 133
2. Innowacje organizacji handlu detalicznego na rynku FMCG w świetle opinii nabywców 135
2.1. Podstawy metodyczne przeprowadzonych badań 136
2.2. Wyniki badań konsumentów indywidualnych na rynku produktów FMCG 138
2.3. Znaczenie wiedzy o potrzebach i preferencjach konsumentów indywidualnych dla budowy strategii konkurencji przedsiębiorstw detalicznych opartych na innowacjach 153
Rozdział IV
Modele procesów budowy i utrzymania przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego opartego na innowacjach 157
1. Modele przewagi konkurencyjnej opartej na innowacjach na bazie wyróżniającej się pozycji rynkowej w handlu detalicznym 158
1.1. Model przewagi konkurencyjnej zagranicznych organizacji handlu detalicznego 158
1.2. Model przewagi konkurencyjnej firm polskich tworzących sieci sklepów detalicznych 165
2. Model przewagi konkurencyjnej małych, niezależnych przedsiębiorstw handlowych 174
Zakończenie 183
Bibliografia 187
Spis rysunków 201
Spis tabel 203
Spis wykresów 205
Aneks 207
Część A. Wzór kwestionariusza ankietowego dla badań klientów indywidualnych na rynku FMCG w Polsce 209
Część B. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI – Focus Group Interview) z menedżerami wybranych organizacji handlu detalicznego 217

Szczegóły ebooka Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-274-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-274-5
Autorzy:
Beata Reformat
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
218
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub