• Promocja
Jan Paweł II wobec obecności islamu i muzułmanów w krajach Unii Europejskiej

Ebook Jan Paweł II wobec obecności islamu i muzułmanów w krajach Unii Europejskiej Sylwia Górzna,

Sylwia Górzna
32,42 zł 36,75 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,56 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Ufam, że zbiór wypowiedzi i przemówień papieskich przyczyni się do ożywienia dialogu międzyreligijnego w Polsce i na świecie, kształtowania postawy akceptacji i szacunku wobec wyznawców różnych religii, zwłaszcza wobec muzułmanów, a także docenienia politycznego oddźwięku tychże dokumentów dla relacji międzyreligijnych.
Nauczanie Jana Pawła II na temat dialogu międzyreligijnego, w tym dialogu z islamem, jest wielkim testamentem, który został przekazany obecnemu papieżowi Franciszkowi (wybranemu 266. papieżem 13 marca 2013 r.), kontynuującemu nauczanie swojego poprzednika. Współczesny świat potrzebuje współdziałania wszystkich religii dla dobra ludzkości, a ich harmonijne współistnienie stanowi olbrzymią wagę dla przyszłości świata.
Po śmierci Jana Pawła II jakże znamienne i zachęcające są słowa papieskiej katechezy wygłoszonej 5 maja 1999 r. podczas audiencji generalnej: „Wspólne pielgrzymowanie do wieczności powinno wyrazić się w modlitwie, poście i miłosierdziu, ale również w solidarnym działaniu na rzecz pokoju i sprawiedliwości, rozwoju ludzkiego i ochrony środowiska. Idąc razem drogą pojednania i w duchu pokornego podporządkowania się woli Bożej, rezygnując z jakiejkolwiek formy przemocy jako środka rozstrzygania sporów, obydwie religie [chrześcijaństwo i islam – S.G.] mogą stać się znakiem nadziei, by w świecie zajaśniała mądrość i miłosierdzie jedynego Boga, który stworzył rodzinę ludzką i nią rządzi” (Ze Wstępu).

Spis treści ebooka Jan Paweł II wobec obecności islamu i muzułmanów w krajach Unii Europejskiej

S p i s t r e ś c i

Wstęp 5
Rozdział I
Dialog jako kategoria religijna, społeczna i polityczna 14
1. Pojęcie dialogu 14
2. Rodzaje dialogu i jego cele 19
2.1. Dialog wewnątrzkościelny 19
2.2. Dialog ekumeniczny 20
2.3. Dialog międzyreligijny 27
2.4. Dialog z niewierzącymi 52
2.5. Dialog ze współczesnością 54
3. Partnerzy i metoda dialogu 55

Rozdział II
Jana Pawła II dialog międzyreligijny 58
1. Dialog w nauczaniu papieskim 58
2. Stosunek do islamu 76
3. Papież wobec judaizmu 82

Rozdział III
Problematyka społeczno-polityczna dialogu z islamem i judaizmem
podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski 89
1. Pielgrzymki dialogiczne Jana Pawła II do Polski 89
2. Obóz Zagłady Auschwitz-Birkenau – pierwsza wizyta papieska w 1979 roku 93
3. Spotkanie z przedstawicielami wspólnot żydowskich i muzułmańskich – Warszawa 17.06.1983 roku 95
4. Przemówienie do przedstawicieli Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego podczas trzeciej pielgrzymki do Polski – Warszawa 14.06.1987 roku 98
5. Orędzie dialogu międzyreligijnego podczas papieskiej pielgrzymki w 1991 roku 101
6. Ekumeniczny sens pielgrzymki w 1997 roku 105
7. Drohiczyn i modlitwa na Umschlagplatzu – pielgrzymka w 1999 roku 106
8. Pielgrzymka miłosierdzia w 2002 roku 110

Rozdział IV
Instytucjonalizacja dialogu międzyreligijnego 113
1. Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego 113
1.1. Komitet ds. Dialogu z Judaizmem 115
1.2. Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi 117
2. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów 118
3. Polska Rada Chrześcijan i Żydów 122

Rozdział V
Międzyreligijne inicjatywy dialogu 126
1. Muzułmańskie 126
2. Żydowskie 137
3. Przykłady trialogu chrześcijańsko-muzułmańsko-żydowskiego 156
Zakończenie 162
Bibliografia 165
Indeks osób 196

Szczegóły ebooka Jan Paweł II wobec obecności islamu i muzułmanów w krajach Unii Europejskiej

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-243-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-243-6
Autorzy:
Sylwia Górzna
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
414
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub