• Promocja
Kantowskie a priori i problem jego uhistorycznienia

Ebook Kantowskie a priori i problem jego uhistorycznienia Hubert T. Mikołajczyk,

Hubert T. Mikołajczyk
32,42 zł 36,75 zł
Najniższa cena z 30 dni: 31,56 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Powyższe rozważania, będące próbą krytycznego spojrzenia na pewien, stosunkowo wąski fragment tradycji filozoficznej, w określonej proporcji wpisują się we wciąż żywe myślenie oscylujące między Kantem a Heglem. I chociaż literatura przedmiotu, oprócz znanych już dzieł, nadal „rośnie w siłę”, to zdaje się jednak, iż jej pole interpretacyjne nie znalazło jeszcze satysfakcjonującego spełnienia. Dzieje się tak z jednej strony w wyniku niesłabnącej atrakcyjności tematu, z drugiej zaś z odkrywania wielu nowych możliwości interpretacyjnych. Dlatego poddając analizie Kantowską filozofię transcendentalną przede wszystkim uwzględniliśmy ten jej zakres problemowy, który między Heglowskim spekulatywizmem a postkantowskim idiografizmem kształtował współczesny sens myślenia Kantem. W dalszej kolejności, określając specyfikę sporów wokół niego narosłych, odwołaliśmy się do myślenia problemowego, aby na podstawie właściwego mu przesłania śledzić te motywy transcendentalizmu, które doprowadziły do hermeneutycznego „czytania” Kanta. Styl oczywiste jest, że prezentowane kwestie stanowią jedynie wąski fragment tego, co można w ich ramach przekazać. Traktując je jako niedokończoną opowieść, dążyliśmy do tego, aby nie gubiąc jej istotnych treści, akcentować fakt, że nie tylko Kant, ale także (co najmniej w równiej mierze) Hegel byli sprawcami podobnych inspiracji. Można oczywiście spierać się, które z nich wydają się dziś ważniejsze. Z równą determinacją można także definiować klimat, w jakim toczono dyskusje na temat aktualności filozofii obu powyższych myślicieli. Niezależnie od rezultatu dyskusji, wywołuje to sytuację, w której obecność w debatach filozoficznych Kanta i Hegla kreśli granice współczesnego dyskursu filozoficznego (Fragment Zakończenia).

Spis treści ebooka Kantowskie a priori i problem jego uhistorycznienia

Wstęp 5

Rozdział 1
Hermeneutyczne przesłanki uhistorycznienia transcendentalnego a priori 13
1 1 Metafizyczny program filozofii transcendentalnej Kanta 13
1 2 Teoriopoznawczy zwrot filozofii jako reakcja na systemowy idealizm Hegla 34
1 3 Krytyka Kantowskiego a priori jako podstawa historycznej konstytucji znaczeń 60

Rozdział 2
Życie jako inspiracja filozofii rozumienia i interpretacji 83
2 1 Wilhelm Dilthey i konsekwencje hermeneutycznego rozumienia bytu 83
2 2 Lwa Szestowa niemetafizyczna podstawa filozofii pierwszej 104
2 3 Freudowska koncepcja rozumienia jako krytyka apriorycznej epistemologii 117
2 4 Historyzm jako płaszczyzna hermeneutycznej interpretacji dziejów 125

Rozdział 3
Hermeneutyczny projekt filozofii rozumienia 146
3 1 Heideggerowski program rozumienia jako nowa philosophia prima 146
3 2 Emmanuela Lévinasa krytyka Heideggerowskiej ontologii wolności 159
3 3 Gadamerowski projekt filozofii rozumienia 171
3 4 „Słaba ontologia” Gianniego Vattima i problem interpretacyjnego rozumienia prawdy 188
3 5 Koncepcja retorycznej interpretacji Stanleya Fisha 196

Zakończenie 206
Wybrana literatura przedmiotu 209
Indeks osobowy 214

Szczegóły ebooka Kantowskie a priori i problem jego uhistorycznienia

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2013
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-217-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-217-7
Autorzy:
Hubert T. Mikołajczyk
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
222
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub