Kompleksowa rehabilitacja w kardiochirurgii

Ebook Kompleksowa rehabilitacja w kardiochirurgii

140,72 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka jest wynikiem współpracy specjalistów reprezentujących kilka krajowych ośrodków zajmujących się leczeniem chorych wymagających interwencji kardiochirurgicznej.
Prezentuje możliwości postępowania terapeutycznego w przypadku pacjentów poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w różnych grupach wiekowych. Poruszana tematyka dotyczy zarówno dzieci z wrodzonymi wadami serca, jak i osób dorosłych z dysfunkcjami poszczególnych struktur układu krążenia oraz płuc. W publikacji Czytelnik znajdzie cenne informacje związane ze specyfiką poszczególnych zabiegów kardiochirurgicznych i zagadnieniami anestezjologicznymi, a także fizjoterapią, opieką pielęgniarską i psychologiczną.
Całości dopełnia omówienie problematyki edukacji seksualnej oraz rekreacji w odniesieniu do pacjentów poddanych operacjom w obrębie płuc, serca i jego naczyń. Publikacji zainteresuje pracowników medycznych zawodowo związanych z pracą na oddziałach kardiochirurgicznych, jak i tych którzy dopiero ją rozpoczynają. Publikacja stanowi dobre źródło praktycznej wiedzy dla fizjoterapeutów przygotowujący się do egzaminów specjalizacyjnych. Może być również pomocna dla studentów kierunków fizjoterapii, pielęgniarstwa, psychologii czy medycyny.

Spis treści ebooka Kompleksowa rehabilitacja w kardiochirurgii

1. Specyfika zabiegów kardiochirurgicznych – Radosław Litwinowicz, Karolina Pawełkowska, Bogusław Kapelak, Grzegorz Filip, Krzysztof Bartuś 1
1.1. Czym są zabiegi kardiochirurgiczne 1
1.2. Rodzaje dostęstosowanych w kardiochirurgii 2
Dostęp klasyczny 2
Dostęp małoinwazyjny 3
Dostęp torakoskopowy 4
1.3. Rodzaje operacji kardiochirurgicznych 4
Choroba niedokrwienna serca – objawy, sposoby leczenia inwazyjnego 5
Wady zastawkowe serca – objawy, sposoby leczenia inwazyjnego 7
Wady przeciekowe serca – objawy, sposoby leczenia inwazyjnego 9
1.4. Konsekwencje i powikłania po zabiegach kardiochirurgicznych istotne dla fizjoterapeuty 11
Drenaż pooperacyjny 11
Tamponada serca 12
Rana w obrębie mostka, kończyn dolnych i górnych 12
Jałowe rozejście się rany mostka 12
Porażenie nerwu strzałkowego 13
Porażenie przepony 13
Udar mózgu 14
2. Układ oddechowy dorosłych – Anna Jarosz 17
2.1. Ogólna budowa i funkcja układu oddechowego 17
Budowa układu oddechowego 17
Funkcja układu oddechowego 18
2.2. Osłuchiwanie pacjenta dla potrzeb fizjoterapii 21
2.3. Podstawowe parametry oddechowe istotne dla fizjoterapeuty 23
Pulsoksymetria 23
Kapnografia 24
Gazometria krwi tętniczej 25
Pulsoksymetria vs PaO2 26
2.4. Zaburzenia funkcji oddechowych po zabiegu kardiochirurgicznym istotne dla fizjoterapeuty 27
3. Ocena układu oddechowego z wykorzystaniem badania ultrasonograficznego dla potrzeb fizjoterapii pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych – Marcin Myszkowski 37
3.1. Znaczenie badania ultrasonograficznego dla pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych 37
3.2. Metodyka ultrasonograficznej oceny układu oddechowego 38
3.3. ultrasonograficzna ocena układu oddechowego dla potrzeb fizjoterapii pulmonologicznej 38
3.4. Prawidłowy obraz płuc 39
3.5. ultrasonograficzna ocena układu oddechowego w obrazowaniu patologii płucnych dla potrzeb fizjoterapii pulmonologicznej 43
Obraz ultrasonograficzny zagęszczeń miąższu płucnego i niedodmy 44
Obraz ultrasonograficzny płynu w jamach opłucnych 47
Ultrasonograficzna ocena ruchomości przepony 49
Obraz ultrasonograficzny odmy jamy opłucnej 50
3.6. Szkolenie fizjoterapeutów z zakresu ultrasonograficznej oceny układu oddechowego 51
4. Wczesna fizjoterapia po zabiegach kardiochirurgicznych 57
4.1. Przygotowanie chorego do zabiegu – Agnieszka Piwoda, Dominika Batycka-Stachnik 57
4.2. Fizjoterapia we wczesnych dobach po zabiegu kardiochirurgicznym na OIt – Agnieszka Piwoda, Dominika Batycka-Stachnik 60
4.3. Fizjoterapia w źniejszych dobach po zabiegu kardiochirurgicznym na oddziale pooperacyjnym – Agnieszka Piwoda, Dominika Batycka-Stachnik 65
Chorzy z drenażem i cewnikiem, bez leków oraz monitorowania 65
Chorzy z drenażem i cewnikiem Foleya z lekami we wlewie ciągłym oraz monitorowani 66
Chorzy bez drenów i cewnika, bez monitorowania 67
4.4. urządzenia wspomagające funkcje układu oddechowego we wczesnym okresie po zabiegu kardiochirurgicznym – Dominka Batycka-Stachnik, Agnieszka Piwoda 68
Urządzenia wspomagające usuwanie wydzieliny dróg oddechowych – koflatory 68
Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem 71
Wentylacja nieinwazyjna (NIV) 73
5. Pielęgnacja chorych we wczesnym okresie po zabiegach kardiochirurgicznych – Agnieszka Homel, Wioletta Makieła 79
5.1. Przygotowanie chorego do zabiegu kardiochirurgicznego 79
5.2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem na bloku operacyjnym 81
5.3. Wczesna opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu kardiochirurgicznym 82
6. Transplantacja narząklatki piersiowej – Piotr Przybyłowski, Grzegorz Wasilewski, Marek Ochman 87
6.1. Chirurgiczne leczenie niewydolności serca – wiadomości ogólne 87
6.2. Przeszczepienie serca – objawy niewydolności, sposoby leczenia inwazyjnego 88
6.3. Przeszczepienie płuc – objawy niewydolności, sposoby leczenia inwazyjnego 92
6.4. System wspomagania lewokomorowego LVAD jako jeden ze sposobów leczenia skrajnej niewydolności serca 98
7. Wczesna fizjoterapia po przeszczepieniu serca – Joanna Foik-Potęga, Mariusz Stachowiak 103
7.1. Przygotowanie chorego do ortotopowej transplantacji serca 103
7.2. Fizjoterapia we wczesnych dobach po ortotopowej transplantacji serca na OIt 105
7.3. Fizjoterapia w źniejszych dobach po ortotopowej transplantacji serca na oddziale pooperacyjnym 107
8. Pielęgnacja chorych we wczesnym okresie po przeszczepieniu serca – Irena Milaniak 111
8.1. Przygotowanie pielęgniarskie do zabiegu przeszczepienia serca 111
8.2. Wczesna opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu przeszczepienia serca 116
9. Wczesna fizjoterapia po przeszczepieniu płuc – Łukasz Lech, Joanna Foik-Potęga 123
9.1. Przygotowanie chorego do zabiegu przeszczepienia płuc 123
9.2. Fizjoterapia we wczesnych dobach po zabiegu przeszczepienia płuc 124
9.3. Fizjoterapia w źniejszych dobach po zabiegu przeszczepienia płuc 126
10. Pielęgnacja chorych we wczesnym okresie po przeszczepieniu płuc – Anna Tylińska, Aleksandra Szołtysik 129
10.1. Przygotowanie pielęgniarskie do zabiegu przeszczepienia płuc 129
10.2. Wczesna opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu przeszczepienia płuc 131
11. Wczesna fizjoterapia po wszczepieniu systemu wspomagania lewokomorowego (LVAD) 139
11.1. Przygotowanie chorego do zabiegu wszczepienia systemu LVAD – Agnieszka Piwoda, Dominika Batycka-Stachnik 139
11.2. Fizjoterapia we wczesnych dobach po wszczepieniu systemu LVAD na OIt – Agnieszka Piwoda, Dominika Batycka-Stachnik 141
11.3. Fizjoterapia w źniejszych dobach po wszczepieniu systemu LVAD na oddziale pooperacyjnym – Katarzyna Gubała, Joanna Foik-Potęga 146
12. Pielęgnacja chorych we wczesnym okresie po wszczepieniu systemu wspomagania lewokomorowego (LVAD) – Irena Milaniak 151
12.1. Przygotowanie pielęgniarskie do wszczepienia systemu LVAD 151
12.2. Wczesna opieka pielęgniarska nad pacjentem po wszczepieniu systemu LVAD 152
13. Najczęstsze zabiegi kardiochirurgiczne u dzieci – Michał Buczyński, Karolina Szymczak 161
13.1. ubytek przegrody międzyprzedsionkowej 167
13.2. ubytek przegrody międzykomorowej 169
13.3. Przetrwały przewód tętniczy 170
13.4. Koarktacja aorty 172
13.5. Zwężenie zastawki tętnicy płucnej 173
13.6. Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy 174
13.7. Przełożenie wielkich pni tętniczych 176
13.8. Serce jednokomorowe 177
13.9. tetralogia Fallota 178
13.10. Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych 180
14. Układ oddechowy dzieci – Janusz Ziółkowski 185
14.1. Budowa i odmienności w funkcjonowaniu układu oddechowego dzieci 185
14.2. układ oddechowy dzieci po operacji kardiochirurgicznej 187
Charakterystyka wybranych trybów wentylacji 190
Monitorowanie układu oddechowego 191
14.3. Podsumowanie 191
15. Wczesna fizjoterapia po zabiegach kardiochirurgicznych u dzieci 193
15.1. Przygotowanie chorego do zabiegu kardiochirurgicznego – Justyna Curyła-Podgórska 193
15.2. Fizjoterapia w pierwszych dobach po operacji na OIt – Justyna Curyła-Podgórska 194
Zastosowanie technik fizjoterapii konwencjonalnej u dzieci poniżej 24. miesiąca życia 195
15.3. Fizjoterapia na oddziale pooperacyjnym – Justyna Curyła-Podgórska 196
Fizjoterapia dziecka poniżej 2. roku życia 197
Fizjoterapia u dzieci powyżej 2. roku życia 200
15.4. Specyficzne problemy fizjoterapii po zabiegach kardiochirurgicznych w grupie pacjentów pediatrycznych – Justyna Curyła-Podgórska 201
Fizjoterapia dzieci po transplantacjach serca 201
Fizjoterapia dzieci po porażeniu nerwu przeponowego 202
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży z wrodzonymi wadami serca 204
Fizjoterapia blizny 205
15.5. Nowoczesne podejście w fizjoterapii u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych – Justyna Curyła-Podgórska 208
Nowoczesne techniki fizjoterapii oddechowej 208
Wykorzystanie nowoczesnych technik fizjoterapii oddechowej 213
15.6. Fizjoterapia w źnym okresie po operacjach serca – Bartosz Wysoczański 213
16. Problemy psychologiczne i psychiatryczne chorych wymagających operacji kardiochirurgicznej, w tym transplantacji serca lub mechanicznego wspomagania krążenia 223
16.1. Konieczność poddania się operacji a rozwój zaburzeń psychicznych pacjenta – Izabela Jaworska, Robert Pudlo 223
16.2. Ocena stanu psychicznego pacjenta dorosłego kwalifikowanego do operacji kardiochirurgicznej – Izabela Jaworska, Robert Pudlo 224
16.3. Psychologiczna ocena stanu psychicznego pacjenta nieletniego kwalifikowanego do operacji kardiochirurgicznej – Katarzyna Rojewska 227
Czynniki ryzyka wpływające na stan psychiczny dziecka związane z chorobą i stosowanymi procedurami medycznymi 228
Psychospołeczne czynniki ryzyka wpływające na stan psychiczny dziecka 229
Mechanizmy obronne stosowane przez dziecko jako czynnik ryzyka wpływający na jego stan psychiczny 230
Podsumowanie 231
16.4. Przygotowanie pacjenta dorosłego i dziecka do operacji kardiochirurgicznej pod względem psychologicznym – Izabela Jaworska, Anna Mierzyńska, Katarzyna Rojewska 233
16.5. Formy pomocy psychologicznej w okresie wewnątrzszpitalnym wobec dorosłych i dzieci – Anna Mierzyńska, Katarzyna Rojewska 237
Formy pomocy psychologicznej w okresie wewnątrzszpitalnym wobec dorosłych 238
Współpraca z rodziną pacjenta 242
Formy pomocy psychologicznej w okresie wewnątrzszpitalnym wobec dzieci 242
16.6. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u dorosłych biorców narządu i kandydatów do przeszczepienia serca – Robert Pudlo 249
17. Elementy edukacji seksualnej dla chorych po zabiegach kardiochirurgicznych – Irena Stefania Młynarczyk 255
17.1. Aktywność seksualna ludzi dorosłych 255
Znaczenie seksualności w życiu człowieka 255
Czynniki odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie seksualne 256
Rodzaje zaburzeń seksualnych 256
17.2. Operacje kardiochirurgiczne i możliwości podejmowania aktywności seksualnej 257
Aktywność seksualna po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego 257
Aktywność seksualna po transplantacji serca 258
Aktywność seksualna po implantacji urządzenia wspomagającego pracę lewej komory serca 258
17.3. Wpływ leków na sprawność seksualną chorych kardiologicznych 259
Diuretyki (leki moczopędne) 259
Antagoniści aldosteronu 259
Leki beta-adrenolityczne 260
Leki hipotensyjne (antagoniści wapnia, inhibitory konwertazy angiotensyny, sartany) 260
Leki przeciwdepresyjne 260
Interakcja inhibitorów PDE-5 z azotanami 260
17.4. Relacje partnerskie 261
Współmałżonek 261
Partner 261
Otoczenie 262
17.5. Pomocne wskazówki 262
Powrót do aktywności seksualnej po wyjściu ze szpitala 262
Zapoczątkowanie seksualnej intymności 263
Środki ostrożności 263
Wybór bezpiecznych pozycji seksualnych 265
Sygnały ostrzegawcze 265
18. Wybrane formy aktywności fizycznej pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych – Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk 267
18.1. Rola aktywności fizycznej w prewencji wtórnej chorób układu krążenia 267
18.2. Aktywność fizyczna pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych 268
18.3. Ocena stanu chorego kwalifikowanego do aktywności fizycznej po zabiegu kardiochirurgicznym 268
Ocena fizjoterapeutyczna 269
Kwestionariusze oceniające aktywność fizyczną i jakość życia 270
18.4. Zasady zalecania wysiłku fizycznego 271
18.5. Proponowane formy aktywności fizycznej dla osób po zabiegach kardiochirurgicznych 275
Ćwiczenia o charakterze ogólnousprawniającym 275
Spacery, marsze, bieg 276
Jazda na rowerze 276
Trening siłowy i oporowy 277
Trening mięśni oddechowych 278
Jazda na nartach 278
Taniec 279
Ćwiczenia w wodzie i pływanie 279
Tai chi 280
Joga 281
Sauna 282
Skorowidz 285

Szczegóły ebooka Kompleksowa rehabilitacja w kardiochirurgii

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2022
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-01-22523-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-22499-8
Wydanie:
1
Redakcja:
Agnieszka Piwoda,Dominika Batycka-Stachnik
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
310
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub