Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata. Aktualizacja 2021

Ebook Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata. Aktualizacja 2021 Tomasz Dzieciątkowski, Krzysztof J. Filipiak

Tomasz Dzieciątkowski, Krzysztof J. Filipiak
87,62 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata to aktualizacja pierwszej w Polsce książki opisującej aktualny stan wiedzy na temat koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19.
Publikacja opisująca epidemiologię zakażeń i leczenie chorób współistniejących u pacjentów w związku z zachorowaniem na Covid-19 została uzupełniona o najnowsze doniesienia dotyczące diagnostyki, farmakoterapii i szczepień.
Rozdziały poświęcone chorobom z danej dziedziny zostały omówione przez największych ekspertów w kraju.
Ta jest niezwykle ważna i jakże aktualna w obecnym czasie problematyka dotyczy nie tylko lekarzy i pozostałego personelu medycznego, lecz także wszystkich obywateli krajów dotkniętych pandemią.

Spis treści ebooka Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata. Aktualizacja 2021

CZĘŚĆ PRZEDKLINICZNA. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1
1. Koronawirusy człowieka i ich miejsce w medycynie Anna Golke, Tomasz Dzieciątkowski 3
1.1. Koronawirus 1 ciężkiego zespołu oddechowego (severe acute respiratory syndrome coronavirus 1, SARS-CoV-1) 5
1.2. Koronawirus zespołu oddechowego Bliskiego Wschodu (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus, MERS-CoV) 6
1.3. Koronawirus 2 ciężkiego zespołu oddechowego (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2) i choroba COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) 7
2. Koronawirus SARS-CoV-2 – jego budowa i warianty Tomasz Dzieciątkowski, Anna Golke 9
3. Epidemiologia COVID-19 Tomasz Dzieciątkowski, Anna Golke 15
4. Przegląd hipotez tłumaczążnice zapadalności i śmiertelności w COVID-19 między poszczególnymi krajami Krzysztof J. Filipiak, Tomasz Dzieciątkowski 21
5. Diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2 37
5.1. Diagnostyka molekularna i serologiczna zakażeń SARS-CoV-2 Tomasz Dzieciątkowski 37
5.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń SARS-CoV-2 Aleksandra Gąsecka, Krzysztof J. Filipiak 52
5.3. Badania obrazowe w diagnostyce COVID-19 Jerzy Walecki, Katarzyna Życińska, Waldemar Wierzba, Mariusz Furmanek 57
6. Farmakoterapia zakażeń SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 Krzysztof J. Filipiak 75
6.1. Ogólne uwagi dotyczące farmakoterapii 75
6.2. Zmienność zaleceń terapeutycznych oraz aktualne poglądy na leczenie zakażeń SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 78
6.3. Leki aktualnie stosowane w zakażeniach SARS-CoV-2 81
6.4. Przegląd leków postulowanych do stosowania oraz stosowanych eksperymentalnie w zakażeniach wirusem SARS-CoV-2 i w chorobie COVID-19 88
CZĘŚĆ KLINICZNA. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE 125
7. Zakażenia SARS-CoV-2 w przewlekłych chorobach płuc Piotr Kuna, Adam Jerzy Białas 127
7.1. Wprowadzenie 127
7.2. Astma 131
7.3. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) 143
7.4. Choroby śąższowe płuc 145
7.5. Niewydolność oddechowa i ł ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) 149
7.6. Procedury generujące aerozol w praktyce pulmonologicznej 150
8. Schorzenia kardiologiczne a COVID-19 155
8.1. Odrębności leczenia w kardiologii ambulatoryjnej Agnieszka Kapłon-Cieślicka 155
8.2. Odrębności leczenia w kardiologii inwazyjnej Miłosz Jaguszewski 166
8.3. Odrębności leczenia w elektrokardiologii Marek Kiliszek 172
8.4. Kardiologia sportowa i wysiłek fizyczny a COVID-19 Marek Postuła, Łukasz Małek 176
9. Schorzenia naczyniowe a COVID-19 185
9.1. Nadciśnienie tętnicze w czasach pandemii COVID-19 Dorota Dworakowska, Krzysztof Narkiewicz 185
9.2. Choroby żylne – od endothelitis do powikłań zakrzepowo-zatorowych Anna E. Płatek, Filip M. Szymański 196
10. COVID-19 wśpacjentów z cukrzycą i otyłością Anna Jeznach-Steinhagen, Iwona Boniecka 205
10.1. Zakażenia wśpacjentów z cukrzycą i otyłością 205
10.2. Zakażenia wśpacjentów z otyłością 212
11. Zakażenia SARS-CoV-2 wśpacjentów z przewlekłą chorobą nerek Magdalena Kucharczyk, Jolanta Małyszko 221
11.1. Epidemiologia i przebieg kliniczny 222
11.2. Ostra niewydolność nerek (acute kidney injury, AKI) u pacjentów z COVID-19 222
11.3. Postępowanie z pacjentem z AKI wymagającym leczenia nerkozastępczego 224
11.4. Postępowanie z pacjentem z AKI niewymagającym leczenia nerkozastępczego 225
11.5. COVID a przewlekła choroba nerek 225
11.6. Pacjenci dializowani 226
12. COVID-19 u pacjentów onkologicznych i transplantacyjnych 231
12.1. COVID-19 u pacjentów onkologicznych Małgorzata Osmola 231
12.2. Zakażenia SARS-CoV-2 w hematologii i transplantologii Agnieszka Tomaszewska 240
13. COVID-19 a gastroenterologia i hepatologia Michał Łodyga, Grażyna Rydzewska 251
13.1. Patomechanizm objawów gastroenterologicznych w COVID-19 253
13.2. Leczenie objawów gastroenterologicznych 255
13.3. Powikłania gastroenterologiczne 255
13.4. Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ) 256
13.5. Przewlekłe choroby wątroby 258
13.6. Endoskopia 258
14. COVID-19 a ginekologia i położnictwo, potencjalny wpływ na płodność Piotr Węgrzyn, Michał Chojnacki 263
15. COVID-19 a choroby reumatyczne Katarzyna Życińska, Marek Brzosko 273
15.1. Edukacja pacjenta, profilaktyka infekcji 275
16. COVID-19 a otolaryngologia Piotr H. Skarżyński, Magda Żelazowska-Sobczyk 285
16.1. Wprowadzenie 285
16.2. Zabiegi otolaryngologiczne 286
16.3. Diagnostyka przedoperacyjna w kierunku COVID-19 i środki ochrony indywidualnej 290
16.4. COVID-19 a niektóre leki w otolaryngologii 292
16.5. Higiena górnych dróg oddechowych 293
16.6. Utrata węchu i smaku jako jeden z objawów COVID-19 293
16.7. Dobór aparatów słuchowych 294
16.8. Rozwiązania telemedyczne 294
17. COVID-19 a okulistyka Jacek P. Szaflik, Janusz Skrzypecki, Joanna Przybek-Skrzypecka 297
17.1. Wprowadzenie 297
17.2. Perspektywa okulistyki: środki ochrony osobistej oraz organizacja pracy w czasie pandemii COVID-19 298
17.3. Objawy okulistyczne COVID-19 299
17.4. Leczenie COVID-19 a narząd wzroku 300
17.5. Pandemia COVID-19 a soczewki kontaktowe 301
17.6. Pandemia COVID-19 a obustronne operacje zaćmy 302
17.7. COVID-19 a teleokulistyka 303
18. COVID-19 a dermatologia Marta Kurzeja, Małgorzata Olszewska, Lidia Rudnicka 305
18.1. Objawy dermatologiczne COVID-19 u dorosłych 305
18.2. Zmiany dermatologiczne w przebiegu COVID-19 u dzieci 307
18.3. Zmiany skórne związane ze stosowaniem śochrony indywidualnej i dezynfekcją 308
18.4. Leczenie chorób dermatologicznych w czasie pandemii COVID-19 309
19. COVID-19 u dzieci Jan Łukasik, Andrea Horvath 313
19.1. Wieloukłł zapalny u dzieci 316
20. Objawy ze strony układu nerwowego w przebiegu COVID-19 i zakażenia SARS-CoV-2 Stanisław Słyk, Izabela Domitrz 321
20.1. Wprowadzenie 321
20.2. Mechanizmy neuroinfekcji 322
20.3. Objawy i powikłania neurologiczne neuroinfekcji SARS-CoV-2 323
20.4. SARS-CoV-2 a ł Guillaina-Barrégo 325
20.5. COVID-19 i niewydolność oddechowa 326
20.6. Powikłania neurologiczne COVID-19 – wnioski 327
20.7. Neurologia w czasach pandemii COVID-19 327
21. SARS-CoV-2 a postępowanie w leczeniu pacjentów stomatologicznych Maciej R. Czerniuk, Jacek Nowak, Andrzej Wojtowiczv 331
22. Choroby tarczycy w czasach pandemii COVID-19 Dorota Dworakowska, Marek Bolanowski, Marek Ruchała 337
23. Wpływ pandemii COVID-19 na postępowanie w endokrynologii Beata Rak, Urszula Ambroziak 341
23.1. Wprowadzenie 341
23.2. Niedoczynność kory nadnerczy 342
23.3. Guzy przysadki 344
23.4. Hiponatremia i moczówka prosta 346
24. Telemedycyna w czasach COVID-19 – niespodziewany zwycięzca Łukasz Kołtowski, Bartosz Krzowski, Jan Pachocki 349
24.1. Zdalne monitorowanie pacjenta z chorobami przewlekłymi 350
24.2. W jakim zakresie prawo pozwala na stosowanie telemedycyny? 352
24.3. Udzielanie świadczeń telemedycznych – zalecenia dla lekarza i pacjenta 353
25. COVID-19 a medycyna ratunkowa Łukasz Szarpak 355
25.1. Kompresja klatki piersiowej 356
25.2. Zabezpieczenie dróg oddechowych i wentylacja 359
25.3. Dostęp donaczyniowy 361
25.4. Sposoby podaży leków 363
26. Metody profilaktyki COVID-19 365
26.1. Maseczki i ich zastosowanie w profilaktyce COVID-19 Łukasz Szarpak 365
26.2. Obecnie stosowane szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 i ich dalsze perspektywy Tomasz Dzieciątkowski 372
27. Statystyki pandemii COVID-19 dostępne w trakcie opracowywania monografii Carlo Bieńkowski, Tomasz Dzieciątkowski, Krzysztof J. Filipiak 395
Skorowidz 407

Szczegóły ebooka Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata. Aktualizacja 2021

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6459-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6406-3
Wydanie:
1
Autorzy:
Tomasz Dzieciątkowski,Krzysztof J. Filipiak
Liczba Stron:
374
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub