Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata

Ebook Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata

87,62 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata to pierwsza w Polsce książka opisująca aktualny stan wiedzy na temat koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19.
Publikacja opisująca diagnostykę, epidemiologię zakażeń i leczenie chorób współistniejących u pacjentów w związku z zachorowaniem na Covid-19.
Rozdziały poświęcone chorobom z danej dziedziny zostały omówione przez największych ekspertów w kraju.
Ta jest niezwykle ważna i jakże aktualna w obecnym czasie problematyka dotyczy nie tylko lekarzy i pozostałego personelu medycznego, lecz także wszystkich obywateli krajów dotkniętych pandemią.

Spis treści ebooka Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata

CZĘŚĆ PRZEDKLINICZNA. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1
1. Koronawirusy człowieka i ich miejsce w medycynie Anna Golke, Tomasz Dzieciątkowski   3
Koronawirus 1 ciężkiego zespołu oddechowego (severe acute respiratory syndrome coronavirus 1, SARS-CoV-1)   5
Koronawirus zespołu oddechowego Bliskiego Wschodu (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus, MERS-CoV)   6
Koronawirus 2 ciężkiego zespołu oddechowego (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2) i choroba COVID-19 (Coronavirus Disease 2019)   7
2. Koronawirus SARS-CoV-2 – jego budowa i warianty Tomasz Dzieciątkowski, Anna Golke   9
3. Epidemiologia COVID-19 Tomasz Dzieciątkowski, Anna Golke 15
4. Przegląd hipotez tłumaczących różnice zapadalności i śmiertelności w COVID-19 między poszczególnymi krajami Krzysztof J. Filipiak, Tomasz Dzieciątkowski  21
5. Diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2  37
Diagnostyka molekularna zakażeń SARS-CoV-2 Tomasz Dzieciątkowski, Paula Dobosz 37
Diagnostyka serologiczna zakażeń SARS-CoV-2 Tomasz Dzieciątkowski, Paula Dobosz 43
Diagnostyka laboratoryjna zakażeń SARS-CoV-2 Aleksandra Gąsecka, Krzysztof J. Filipiak 47
Badania obrazowe w diagnostyce COVID-19 Jerzy Walecki, Katarzyna Życińska, Waldemar Wierzba, Mariusz Furmanek  52
6. Farmakoterapia zakażeń SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 Krzysztof J. Filipiak  69
Ogólne zasady farmakoterapii  69
Zmienność zaleceń terapeutycznych  70
Przegląd leków postulowanych do stosowania i stosowanych w zakażeniach wirusem SARS-CoV-2 i w chorobie COVID-19  72
Inne związki o niespecyficznym i słabo udokumentowanym działaniu immunomodulującym lub innych działaniach anty-COVID-19  94
Inne leki stosowane i postulowane do stosowania w chorobie COVID-19 96
Ziołolecznictwo i medycyna chińska 98
CZĘŚĆ KLINICZNA. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE 103
7. Zakażenia SARS-CoV-2 w przewlekłych chorobach płuc Piotr Kuna, Adam Jerzy Białas 105
Astma 109
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) 121
Choroby śródmiąższowe płuc 123
Niewydolność oddechowa i zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) 127
Procedury generujące aerozol w praktyce pulmonologicznej 128
8. Schorzenia kardiologiczne a COVID-19 133
Odrębności leczenia w kardiologii ambulatoryjnej Agnieszka Kapłon-Cieślicka 133
Odrębności leczenia w kardiologii inwazyjnej Miłosz Jaguszewski 144
Odrębności leczenia w elektrokardiologii Marek Kiliszek 150
Kardiologia sportowa i wysiłek fizyczny a COVID-19 Marek Postuła, Łukasz Małek 154
9. Schorzenia naczyniowe a COVID-19 163
Nadciśnienie tętnicze w czasach pandemii COVID-19 Dorota Dworakowska, Krzysztof Narkiewicz 163
Choroby żylne – od endothelitis do powikłań zakrzepowo-zatorowych Anna E. Płatek, Filip M. Szymański 174
10. COVID-19 wśród pacjentów z cukrzycą i otyłością Anna Jeznach-Steinhagen, Iwona Boniecka 183
Zakażenia wśród pacjentów z cukrzycą i otyłością 183
Zakażenia wśród pacjentów z otyłością 190
11. Zakażenia SARS-CoV-2 wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek Magdalena Kucharczyk, Jolanta Małyszko 199
Epidemiologia i przebieg kliniczny 200
Ostra niewydolność nerek (acute kidney injury, AKI) u pacjentów z COVID-19 200
Postępowanie z pacjentem z AKI wymagającym leczenia nerkozastępczego 202
Postępowanie z pacjentem z AKI niewymagającym leczenia nerkozastępczego 203
COVID a przewlekła choroba nerek 20
Pacjenci dializowani 204
12. COVID-19 u pacjentów onkologicznych i transplantacyjnych 209
COVID-19 u pacjentów onkologicznych Małgorzata Osmola 209
Zakażenia SARS-CoV-2 w hematologii i transplantologii Agnieszka Tomaszewska 218
13. COVID-19 a gastroenterologia i hepatologia Michał Łodyga, Grażyna Rydzewska 229
Patomechanizm objawów gastroenterologicznych w COVID-19 231
Leczenie objawów gastroenterologicznych 233
Powikłania gastroenterologiczne 233
Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ) 234
Przewlekłe choroby wątroby 236
Endoskopia 236
14. COVID-19 a ginekologia i położnictwo, potencjalny wpływ na płodność Piotr Węgrzyn, Michał Chojnacki 241
15. COVID-19 a choroby reumatyczne Katarzyna Życińska, Marek Brzosko 251
Edukacja pacjenta, profilaktyka infekcji 253
16. COVID-19 a otolaryngologia Piotr H. Skarżyński, Magda Żelazowska-Sobczyk 263
Zabiegi otolaryngologiczne 264
Diagnostyka przedoperacyjna w kierunku COVID-19 i środki ochrony indywidualnej 268
COVID-19 a niektóre leki w otolaryngologii 270
Higiena górnych dróg oddechowych 271
Utrata węchu i smaku jako jeden z objawów COVID-19 271
Dobór aparatów słuchowych 272
Rozwiązania telemedyczne 272
17. COVID-19 a okulistyka Jacek P. Szaflik, Janusz Skrzypecki, Joanna Przybek-Skrzypecka 275
Perspektywa okulistyki: środki ochrony osobistej oraz organizacja pracy w czasie pandemii COVID-19 276
Objawy okulistyczne COVID-19 277
Leczenie COVID-19 a narząd wzroku 278
Pandemia COVID-19 a soczewki kontaktowe 279
Pandemia COVID-19 a obustronne operacje zaćmy 280
COVID-19 a teleokulistyka 281
18. COVID-19 a dermatologia Marta Kurzeja, Małgorzata Olszewska, Lidia Rudnicka 283
Objawy dermatologiczne COVID-19 u dorosłych 283
Zmiany dermatologiczne w przebiegu COVID-19 u dzieci 285
Zmiany skórne związane ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej i dezynfekcją 286
Leczenie chorób dermatologicznych w czasie pandemii COVID-19 287
19. COVID-19 u dzieci Jan Łukasik, Andrea Horvath 291
Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci 294
20. Objawy ze strony układu nerwowego w przebiegu COVID-19 i zakażenia SARS-CoV-2 Stanisław Słyk, Izabela Domitrz 299
Mechanizmy neuroinfekcji 300
Objawy i powikłania neurologiczne neuroinfekcji SARS-CoV-2 301
SARS-CoV-2 a zespół Guillaina-Barrégo 303
COVID-19 i niewydolność oddechowa 304
Powikłania neurologiczne COVID-19 – wnioski 305
Neurologia w czasach pandemii COVID-19 305
21. SARS-CoV-2 a postępowanie w leczeniu pacjentów stomatologicznych Maciej R. Czerniuk, Jacek Nowak, Andrzej Wojtowicz 309
22. Choroby tarczycy w czasach pandemii COVID-19 Dorota Dworakowska, Marek Bolanowski, Marek Ruchała 315
23. Wpływ pandemii COVID-19 na postępowanie w endokrynologii Beata Rak, Urszula Ambroziak 319
Niedoczynność kory nadnerczy 320
Guzy przysadki 322
Hiponatremia i moczówka prosta 324
24. Telemedycyna w czasach COVID-19 – niespodziewany zwycięzca Łukasz Kołtowski, Bartosz Krzowski, Jan Pachocki 327
Zdalne monitorowanie pacjenta z chorobami przewlekłymi 328
W jakim zakresie prawo pozwala na stosowanie telemedycyny? 330
Udzielanie świadczeń telemedycznych – zalecenia dla lekarza i pacjenta 331
25. COVID-19 a medycyna ratunkowa Łukasz Szarpak 333
Kompresja klatki piersiowej 334
Zabezpieczenie dróg oddechowych i wentylacja 337
Dostęp donaczyniowy 339
Sposoby podaży leków 341
26. Metody profilaktyki COVID-19 343
Maseczki i ich zastosowanie w profilaktyce COVID-19 Łukasz Szarpak 343
Szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 i ich perspektywy Tomasz Dzieciątkowski, Karolina Piekarska 350
27. Statystyki pandemii COVID-19 dostępne w trakcie opracowywania monografii Carlo Bieńkowski, Tomasz Dzieciątkowski, Krzysztof J. Filipiak 357
Skorowidz 367

Szczegóły ebooka Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6218-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6218-2
Wydanie:
1
Redakcja:
Tomasz Dzieciątkowski,Krzysztof J. Filipiak
Liczba Stron:
300
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub