• Promocja
Logistyka usług

Ebook Logistyka usług

Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn, Marcin Gołembski
56,47 zł 64,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 56,47 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Fenomen gwałtownego rozwoju usług w XXI w. pojawił się w gospodarce światowej równolegle z kreowaniem nowoczesnej logistyki w przedsiębiorstwach jako ogniwach międzynarodowego łańcucha dostaw. W książce przedstawiono, na podstawie najnowszych wyników badań empirycznych oraz w kontekście literatury przedmiotu, takie metody i techniki zarządzania logistycznego usługami, które warunkują uzyskanie przewagi konkurencji na rynkach globalnych.
Publikacja jest nowatorskim podejściem do międzynarodowej wymiany usług i przepływów gospodarczych. Szczególną wagę przypisano hybrydyzacji usług masowych specjalistycznych oraz centrów usług wspólnych, a także nowoczesnej infrastrukturze, niezbędnej do logistycznej obsługi usług. Książka przeznaczona jest zarówno dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, jak i dla menedżerów w praktyce gospodarczej.
Książka może stanowić znaczącą pozycję w literaturze, wnosząc nowe elementy poznawcze i metodyczne zarówno do teorii, jak i do praktycznych wdrożeniowych aspektów logistyki. (…) Dzięki swoim walorom poznawczym, nawiązującym szeroko do najnowszych światowych trendów i standardów w dziedzinie globalizacji i internacjonalizacji usług związanych ściśle z rozwojem i globalizacją procesów logistycznych oraz wzrastającą rolą biznesu międzynarodowego zyska duży rezonans w nauce oraz przyczyni się do wzbogacenia i urealnienia internacjonalizacji procesu kształcenia akademickiego w polskich uczelniach. Podstawową grupę odbiorców powinni stanowić studenci kierunków ekonomicznych, zwłaszcza logistyki, a także zarządzania i ekonomii. Publikacja może również zainteresować praktyków - menedżerów odpowiedzialnych za doskonalenie i sprawną realizację procesów logistycznych w sferze transportu, magazynowania, funkcjonowania sieci gospodarczych, obsługi klienta, produkcji, handlu zagranicznego.
Z recenzji prof. zw. dra hab. Piotra Blaika
prof. dr hab. Elżbieta Gołembska - kierownik Katedry Logistyki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Zbigniew Bentyn - adiunkt w Katedrze Logistyki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Marcin Gołembski - adiunkt w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Spis treści ebooka Logistyka usług

Wstęp 7
ROZDZIAŁ 1. Internacjonalizacja jako nowy paradygmat logistyki w usługach 9
1.1. Determinanty współczesnych zadań produkcji i dystrybucji usług 9
1.1.1. Wzrastająca rola internacjonalizacji działalności usługowej 11
1.1.2. Zwiększający się proces dywersyfikacji w produkcji usług 15
1.1.3. Gwałtowny wzrost popytu na e-usługi 18
1.2. Ważniejsze kryteria klasyfikacji usług 19
1.2.1. Świadczenia usług a ich cechy – kryterium pierwsze 19
1.2.2. Wielkość i zakres świadczenia usług – kryterium drugie 20
1.2.3. Międzynarodowa wymiana usług a międzynarodowa migracja czynników wytwórczych – kryterium trzecie 22
1.3. Znaczenie infrastruktury komunikacyjnej w świadczeniu usług 27
ROZDZIAŁ 2. Stopień hybrydyzacji usług 37
2.1. Atrybuty logistyczne usługi 37
2.1.1. Badania cech usług 41
2.2. Niematerialność usług i jej konsekwencje 46
2.2.1. Pomiar jakości usług 47
2.2.2. Transport w usługach 48
2.2.3. Magazynowanie w usługach 50
2.3. Elementy łańcucha wartości w procesie świadczenia usług 56
ROZDZIAŁ 3. Ewolucja logistycznej obsługi usług masowych 66
3.1. Rola logistyki w obsłudze usług masowych 66
3.2. Ocena działalności logistycznej w firmach świadczących usługi masowe, wyniki badań 76
3.3. Strategiczne i operacyjne metody zarządzania logistyką w usługach 85
ROZDZIAŁ 4. Operacjonalizacja logistyczna usług specjalistycznych 93
4.1. Cele i zasady operacjonalizacji usług w praktyce przedsiębiorstw 93
4.2. Wyniki badań operacjonalizacji usług w praktyce przedsiębiorstw 101
4.3. Czynniki stymulujące i ograniczające operacjonalizację usług 113
4.3.1. Wyposażenie techniczne ułatwiające świadczenie usługi 114
4.3.2. Środowisko świadczenia usługi 118
ROZDZIAŁ 5. Centra Usług Wspólnych jako przykład internacjonalizacji działalności usługowej 123
5.1. Istota, rola i zadania CUW 123
5.1.1. Typy i rodzaje CUW 131
5.2. Przykłady funkcjonowania CUW – stan obecny, perspektywy, uwarunkowania 132
5.2.1. Rodzaje procesów realizowanych w CUW 137
5.3. Ważniejsze kierunki rozwoju CUW w nowoczesnej gospodarce 138
ROZDZIAŁ 6. Logistyczne podstawy modelowania usług w XXI wieku 140
6.1. Standaryzacja czy uniwersalizacja usług? 140
6.1.1. Zasoby i materiały wykorzystywane w procesie usługowym 144
6.1.2. Gospodarowanie zapasami 145
6.1.3. Dostępna infrastruktura logistyczna 148
6.1.4. Logistyczny system informacji 150
6.2. Zakres podmiotowy i przestrzenny modelowania usług 156
6.3. Ważniejsze zasady modelowania logistyki w usługach 161
Bibliografia 166
Spis rysunków i wykresów 170
Spis tabel 173

Szczegóły ebooka Logistyka usług

Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-01-19104-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-19093-4
Wydanie:
1
Autorzy:
Elżbieta Gołembska,Zbigniew Bentyn,Marcin Gołembski
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
174
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub