• Promocja
Mandat radnego – prawa, obowiązki i ograniczenia

Ebook Mandat radnego – prawa, obowiązki i ograniczenia Anna Wierzbica

Anna Wierzbica
115,94 zł 135,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 115,94 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W książce przedstawiono analizę praw, obowiązków i ograniczeń wynikających z wykonywania przedstawicielskiego mandatu radnego.
Omówiono m.in. takie zagadnienia jak: • ślubowanie radnego i składanie oświadczeń majątkowych, • obowiązek kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej oraz utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami, • prawo do: uczestniczenia w komisjach organu stanowiącego, składania interpelacji i zapytań, ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, ochrony trwałości stosunku pracy, zwolnienia od pracy oraz prawo do diety i zwrotu kosztów podróży służbowych, • ograniczenia w zakresie swobody zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej, posiadania akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego. Tytułowe zagadnienie zostało przedstawione zarówno z perspektywy prawa samorządu terytorialnego, jak i prawa konstytucyjnego. Zaprezentowano również orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów i regionalnych izb obrachunkowych, jakie wykształciły się na kanwie konkretnych przypadków występujących w praktyce samorządu terytorialnego. Publikacja jest przeznaczona dla radnych, pracowników urzędów administracji publicznej – rządowej i samorządowej, a także adwokatów i radców prawnych, zajmujących się obsługą prawną urzędów oraz sędziów orzekających w sprawach dotyczących np. wygaśnięcia mandatu radnego.

Spis treści ebooka Mandat radnego – prawa, obowiązki i ograniczenia

Wykaz skrótów , str. 7
Wstęp , str. 11
 ,
Rozdział 1
Istota przedstawicielskiego mandatu radnego , str. 15
1.1. Mandat imperatywny, klauzula czechosłowacka, mandat przedstawicielski , str. 15
1.2. Konkluzje , str. 31
 ,
Rozdział 2
Obowiązki radnego , str. 33
2.1. Ślubowanie , str. 33
2.2. Obowiązek kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej oraz utrzymywania stałej więzi z ,mieszkańcami ,i ,ich organizacjami  ,, str. 58
2.3. Obowiązek udziału w ,pracach organu stanowiącego , ,i ,jego komisji oraz innych instytucji samorządowych, do ,których radny został wybrany lub desygnowany , str. 63
2.4. Obowiązek uczestniczenia w ,głosowaniach organów ,jednostek samorządu terytorialnego oraz komisji , str. 71
2.5. Obowiązek powstrzymania się od ,głosowania ze ,względu na interes prawny , str. 73
2.6. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych , str. 94
2.7. Konkluzje , str. 122
 ,
Rozdział 3
Prawa radnego , str. 127
3.1. Prawo do uczestniczenia w ,komisjach organu , ,stanowiącego , str. 127
3.2. Prawo bycia członkiem klubu , str. 136
3.3. Prawo do uzyskiwania informacji i ,materiałów , str. 146
3.4. Prawo składania interpelacji i ,zapytań , str. 165
3.5. Prawo do ochrony prawnej przewidzianej dla
 ,funkcjonariuszy publicznych , str. 171
3.6. Prawo do ochrony trwałości stosunku pracy , str. 174
3.7. Prawo do zwolnienia od pracy , str. 196
3.8. Prawdo do diety i ,zwrotu kosztów podróży służbowych , str. 201
3.9. Konkluzje , str. 213
 ,
Rozdział 4
Ograniczenia wynikające z ,wykonywania mandatu ,radnego , str. 221
4.1. Ograniczenia w ,zakresie swobody zatrudnienia , str. 221
4.2. Ograniczenia w ,zakresie swobody zawierania umów cywilnoprawnych , str. 245
4.3. Ograniczenia w ,zakresie swobody prowadzenia , ,działalności gospodarczej , str. 255
4.4. Ograniczenia w ,zakresie aktywności w ,spółkach prawa handlowego , str. 307
4.4.1. Ograniczenia w ,zakresie zajmowania stanowisk , ,i ,pełnienia funkcji w ,spółkach prawa ,handlowego , str. 307
4.4.2. Ograniczenia w ,zakresie posiadania akcji i ,udziałów w ,spółkach prawa handlowego , str. 314
4.5. Ograniczenia w ,zakresie podejmowania dodatkowych zajęć, otrzymywania darowizn i ,powoływania się , ,na ,mandat , str. 321
4.6. Ograniczenia w ,zakresie pełnienia funkcji i ,zajmowania , ,stanowisk , str. 325
4.7. Konkluzje , str. 331
Bibliografia , str. 337

Szczegóły ebooka Mandat radnego – prawa, obowiązki i ograniczenia

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-755-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-574-0
Autorzy:
Anna Wierzbica
EAN:
9788383287553
Liczba Stron:
356
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub