Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce

Ebook Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce Lidia Karbownik

Lidia Karbownik
1,99 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Problem zagrożenia finansowego posiada szczególny wymiar znaczeniowy w przypadku przedsiębiorstw sektora TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) ze względu na ich szeroki i różnorodny zakres wzajemnych powiązań kooperacyjnych oraz handlowych ze zleceniobiorcami usług logistycznych. Zastosowanie skutecznych narzędzi analitycznych może pozytywnie wpłynąć na wzrost efektywności zarządzania tymi podmiotami, łańcuchami dostaw, a w konsekwencji - na wzrost konkurencyjności gospodarki narodowej.
W monografii zaprezentowano oryginalne, a zarazem pierwsze tak obszerne wyniki badań teoretyczno-praktycznych zorientowanych na identyfikację i wybór różnorodnych metod oceny ex post i ex ante zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Stanowią one ważne źródło wiedzy nie tylko dla szerokiego grona praktyków zarządzania finansami przedsiębiorstw (w szczególności z sektora TSL), lecz także środowiska akademickiego.

Spis treści ebooka Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce

Wstęp 9

Rozdział 1. Istota i determinanty zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa: aspek- ty teoretyczno-metodyczne 15
1.1. Wprowadzenie 15
1.2. Pojęcie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa 18
1.3. Endogeniczne i egzogeniczne determinanty zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa 26
1.4. Ocena zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa – istota i wyzwania 42
1.5. Podsumowanie 45

Rozdział 2. Sektor TSL w Polsce 47
2.1. Wprowadzenie 47
2.2. Liczba i rodzaj podmiotów gospodarczych sektora TSL w Polsce 48
2.3. Zadłużenie i skala upadłości przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce 61
2.4. Podsumowanie 78

Rozdział 3. Podstawy metodyczne oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce 79
3.1. Wprowadzenie 79
3.2. Podmioty i źródła danych oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce 80
3.3. Dobór zmiennych diagnostycznych oceny zagrożenia finansowego spółek sektora TSL w Polsce 84
3.3.1. Dobór mierników na rok przed upadłością 91
3.3.2. Dobór mierników na dwa lata przed upadłością 98
3.3.3. Dobór mierników na trzy lata przed upadłością 105
3.3.4. Dobór mierników do modeli danych panelowych 111
3.4. Podsumowanie 118

Rozdział 4. Weryfikacja zdolności predykcyjnej modeli oszacowanych dla przedsiębiorstw z sektora TSL w Polsce 121
4.1. Wprowadzenie 121
4.2. Próba uwzględnienia specyfiki sektorowej w modelach dyskryminacyjnych, logitowych i probitowych oszacowanych dla przedsiębiorstw z sektora TSL w Polsce – przegląd literatury 124
4.3. Ocena zdolności predykcyjnej wybranych modeli 134
4.3.1. Model dyskryminacyjny Katarzyny Wardzińskiej dla Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej 135
4.3.2. Model dyskryminacyjny oraz regresji logistycznej Roberta Jagiełło dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora „Transport” 137
4.3.3. Model dyskryminacyjny Sławomira Juszczyka i Rafała Baliny dla przedsiębiorstw transportu drogowego towarów w Polsce 140
4.3.4. Model dyskryminacyjny, logitowy i probitowy Lidii Karbownik dla przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce 142
4.4. Podsumowanie 144

Rozdział 5. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce 149
5.1. Wprowadzenie 149
5.2. Podstawy metodyczne oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 152
5.3. Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce 157
5.3.1. Prognozowanie zagrożenia finansowego na rok przed upadłością 158
5.3.2. Prognozowanie zagrożenia finansowego na dwa lata przed upadłością 163
5.3.3. Prognozowanie zagrożenia finansowego na trzy lata przed upadłością 167
5.4. Podsumowanie 172

Rozdział 6. Zastosowanie modeli logitowych w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce 177
6.1. Wprowadzenie 177
6.2. Podstawy metodyczne oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 179
6.3. Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce 182
6.3.1. Prognozowanie zagrożenia finansowego na rok przed upadłością 183
6.3.2. Prognozowanie zagrożenia finansowego na dwa lata przed upadłością 186
6.3.3. Prognozowanie zagrożenia finansowego na trzy lata przed upadłością 188
6.4. Podsumowanie 190

Rozdział 7. Wykorzystanie modeli danych panelowych w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce 197
7.1. Wprowadzenie 197
7.2. Podstawy metodyczne oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 199
7.3. Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce 204
7.4. Posumowanie 208

Zakończenie 211
Bibliografia 215
Załączniki 225
Spis tabel 333
Spis rysunków i schematów 338
Spis wykresów 339

Szczegóły ebooka Metody oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8088-589-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-8088-588-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Lidia Karbownik
Miejsce wydania:
Łódź
Liczba Stron:
324
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub