Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych

Ebook Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych

1,99 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W 2016 r. mija setna rocznica urodzin Profesora Ludwika Straszewicza - twórcy łódzkiego ośrodka geografii społeczno-ekonomicznej - którego inicjatywy naukowe oraz działalność w zakresie kształcenia kadr zaowocowały pojawieniem się silnego ośrodka antropogeografii w regionie, niemającym wcześniej żadnych znaczących tradycji w zakresie tej dyscypliny wiedzy. Kierunki badań, realizowanych przez Profesora, kontynuowane i pogłębiane przez jego uczniów, nadal stanowią o pozycji i specyfice łódzkiego ośrodka akademickiego na geograficznej mapie Polski.
Celem tej publikacji jest przywołanie pamięci i przybliżenie dokonań Ludwika Straszewicza w kontekście badań geograficznych, realizowanych na przełomie XX i XXI w. w obrębie problematyki, która pozostawała w sferze Jego zainteresowań naukowych. Efektem jest tom, na który składa się kilkanaście tekstów autorstwa współpracowników Profesora, a także przedstawicieli innych ośrodków geograficznych, którzy pozostawali z Nim w bliskich kontaktach naukowych. Niektóre z tych tekstów bezpośrednio odnoszą się do twórczości naukowej Ludwika Straszewicza, inne zaś prezentują wyniki badań w bliskich Profesorowi subdyscyplinach studiów przestrzennych - geografii miast, geografii regionalnej oraz geografii ekonomicznej.

Spis treści ebooka Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych

Wstęp (Tadeusz Marszał) 7
Tadeusz Marszał, Miasto – region – gospodarka w badaniach prof. Ludwika Straszewicza 11
Stanisław Liszewski , Rozwój badań geograficznych nad osadnictwem w Polsce w XX i na początku XXI wieku (zarys problematyki badawczej) 31
Wiesław Maik, Nowe ujęcia i koncepcje badawcze w studiach nad współczesnym miastem 63
Krystian Heffner, Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce 75
Adam Jelonek, O granicach miasta – uwagi uczestnika „konferencji styczniowych” 111
Andrzej Suliborski, Koncepcja regionalna w twórczości naukowej Ludwika Straszewicza 119
Marek Koter, Historyczno-geograficzne podstawy oraz proces kształtowania się regionu łódzkiego 131
Tadeusz Siwek, Czechy, Słowacja i Czechosłowacja – geografia regionalna dawniej i dziś 163
Zbigniew Zioło, Wpływ idei prof. Ludwika Straszewicza na kierunki rozwoju badań w za kresie geografii przemysłu 179
Jerzy Dzieciuchowicz, Usługi zanikające w przestrzeni wielkomiejskiej – przykład centrum Łodzi 195
Eugeniusz Rydz, Słupski ośrodek przemysłowy z perspektywy 25 lat transformacji gospodarczej 221
Wiesław Puś, Przemysł ziemiański w Królestwie Polskim w latach 1879–1913 237

Szczegóły ebooka Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8088-005-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-8088-004-7
Wydanie:
1
Redakcja:
Tadeusz Marszał
Liczba Stron:
258
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub