• Promocja
Mikro- i makroekonomiczny wymiar rynku nieruchomości i inwestycji

Ebook Mikro- i makroekonomiczny wymiar rynku nieruchomości i inwestycji

13,15 zł 19,27 zł
Najniższa cena z 30 dni: 13,15 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Rynek nieruchomości, przyczyniając się do wyznaczania standardu życia obywateli danego kraju czy też regionu, ma fundamentalne znaczenie dla wzrostu i rozwoju gospodarczego kraju. Stanowi specyficzny segment gospodarki, który z jednej strony jest od niej silnie uzależniony, z drugiej strony silnie na nią wpływa. Ta relacja powoduje, że rynek nieruchomości ciągle się zmienia. Kształtują go bowiem nie tylko czynniki ekonomiczne, takie jak wzrost gospodarczy, poziom stop procentowych, poziom inflacji, poziom bezrobocia, ale również zmiany demograficzne czy też zmiany aktów prawnych. Czynniki, takie jak moda czy gusty i preferencje konsumentów, kształtują popyt konsumentów przede wszystkim na pierwotnym rynku mieszkaniowym, a to z kolei wpływa na kształt rynku gruntów inwestycyjnych.

Zasadniczym celem monografii jest próba całościowego spojrzenia na niezwykle istotne czynniki wzrostu współczesnej gospodarki, jakimi są inwestycje i rynek nieruchomości, a także wskazanie znaczenia dla obu tych czynników pierwszych skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Niniejsze opracowanie obejmuje 14 rozdziałów, których autorzy podjęli problematykę mikro- i makroekonomicznych aspektów rynku nieruchomości i inwestycji. Ich rozpoznanie ma nie tylko duże znaczenie poznawcze, ale również aplikacyjne.

Publikacja może być przydatna dla studentów, szczególnie kierunku finanse i rachunkowość w biznesie na specjalności inwestycje i nieruchomości, słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu nieruchomości i inwestycji, a także przedstawicielom praktyki gospodarczej.

Spis treści ebooka Mikro- i makroekonomiczny wymiar rynku nieruchomości i inwestycji

Przedmowa

CZĘŚĆ I
EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA RYNKU
NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI

Rozdział 1
Uwarunkowania inwestowania w nieruchomości – perspektywa
makro- i mikroekonomiczna
Anna Lemańska-Majdzik, Małgorzata Okręglicka

Rozdział 2
Parametry rynku nieruchomości jako czynniki lokalnego rozwoju
gospodarczego miasta
Iwona Gorzeń-Mitka, Monika Sipa, Andrzej Skibiński, Marcin Sitek

Rozdział 3
Cykliczność jako strukturalna cecha rynku nieruchomości
mieszkaniowych
Olga Ławińska, Anna Korombel

Rozdział 4
Efekt Veblena na przykładzie rynku nieruchomości luksusowych w Polsce
Katarzyna Kucia, Anna Korombel

Rozdział 5
Ewolucja łódzkiego rynku mieszkaniowego w latach 2006-2019
Monika Sipa, Iwona Gorzeń-Mitka, Andrzej Skibiński, Marcin Sitek

Rozdział 6
Polska w świecie inflacji od czasów transformacji gospodarczej
po 1989 roku
Ewa Bień, Bogna Konodyba-Rorat

CZĘŚĆ II
DETERMINANTY AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ
PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Rozdział 7
Zintegrowane inwestycje terytorialne jako instrument finansowania
inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego
Marzena Małek, Anna Korombel

Rozdział 8
Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego w obszarze
komunalnego budownictwa mieszkaniowego
Marta Szczepańczyk, Anna Poskart

Rozdział 9
Znaczenie stanu nieruchomości w procesie wyceny
Piotr Kuraś

Rozdział 10
Pośrednie inwestowanie w nieruchomości poprzez rynek finansowy
Marcin Sitek, Andrzej Skibiński, Monika Sipa, Iwona Gorzeń-Mitka

Rozdział 11
Inwestowanie na rynkach finansowych w oparciu o model wyceny
aktywów kapitałowych
Mateusz Bajor

Rozdział 12
Diagnoza rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o demografię biznesu
na przykładzie krajów bałtyckich
Andrzej Skibiński, Monika Sipa, Iwona Gorzeń-Mitka, Marcin Sitek

Rozdział 13
Nietypowe zachowania nabywcze konsumentów w warunkach
niekryzysowych oraz w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
Marta Grzyb, Anna Korombel

Rozdział 14
Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane branże gospodarcze w Polsce
i na świecie
Anna Poskart, Marta Szczepańczyk

Szczegóły ebooka Mikro- i makroekonomiczny wymiar rynku nieruchomości i inwestycji

Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7193-788-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-7193-787-3
Wydanie:
1
Redakcja:
Anna Korombel
Miejsce wydania:
Częstochowa
Liczba Stron:
195
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub