O łączeniu spraw zdrowotnych i społecznych w przebiegu życia

Ebook O łączeniu spraw zdrowotnych i społecznych w przebiegu życia Stanisława Golinowska, Marzena Tambor

Stanisława Golinowska, Marzena Tambor
61,07 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka traktuje o potrzebach i problemach społecznych oraz zdrowotnych identyfikowanych i analizowanych w przebiegu życia człowieka, a także o instytucjach, które potrzeby te zaspokajają, problemy zaś łagodzą a nawet rozwiązują.
Książka wyrosła z doświadczenia autorek zarówno w pracy dydaktycznej w ramach wykładów na temat polityki społecznej i zdrowotnej, jak i w badaniach naukowych, prowadzonych w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Spis treści ebooka O łączeniu spraw zdrowotnych i społecznych w przebiegu życia

WPROWADZENIE: O przedmiocie i zastosowanych pojęciach 9
PREFACE: On the subject and used concepts 15
ROZDZIAŁ 1 25
Perspektywa przebiegu życia w polityce społecznej i zdrowotnej 25
Wprowadzenie 25
1.1. Perspektywa cyklu życia w naukach o zdrowiu 28
1.2. Perspektywa przebiegu życia w naukach społecznych 29
1.3. Metody analizy przebiegu życia 31
1.4. Polityka społeczna i zdrowotna w przebiegu życia 32
ROZDZIAŁ 2 37
Integracja i koordynacja spraw społecznych i zdrowotnych 37
Wprowadzenie 37
2.1. Integracja i/lub koordynacja w systemie ochrony zdrowia 39
2.2. Integracja i koordynacja w polityce społecznej 42
2.3. Model integracji/koordynacji polityki społecznej i zdrowotnej 48
ROZDZIAŁ 3 53
Problemy zdrowotne i społeczne dzieci 53
Wprowadzenie 53
3.1. Potrzeby i problemy zdrowotne dzieci 55
3.2. Dziecko w zmieniającej się rodzinie 61
3.3. Podstawy materialne rozwoju dzieci 63
3.4. Potrzeby opiekuńcze 64
3.5. Opieka i edukacja – przedszkola 67
3.6. Edukacja wczesnoszkolna 75
3.7. Rozproszone instytucje 77
3.8. Koordynowanie działań na rzecz dzieci 80
ROZDZIAŁ 4 87
Problemy zdrowotne i społeczne młodzieży 87
Wprowadzenie 87
4.1. Edukacja wczesnoszkolna 89
4.2. Zdrowie młodzieży 91
4.3. Rola rodziny 103
4.4. Relacje z śnikami 106
4.5. Edukacja i szkoła 108
4.6. Szkoła a potrzeby rynku pracy 117
4.7. Aktywność społeczna młodzieży 119
4.8. Praca młodzieży 122
4.9. Ubóstwo 126
4.10. Polityka wobec młodzieży 129
4.11. Koordynacja polityki wobec młodzieży 131
ROZDZIAŁ 5 139
Problemy zdrowotne i społeczne młodych dorosłych 139
Wprowadzenie 139
5.1. Zdrowie młodych dorosłych 141
5.2. Problemy funkcjonowania młodych dorosłych w sferze pracy 154
5.3. Praca i zabezpieczenie dochodowe kobiet 158
5.4. Życie rodzinne młodych dorosłych 163
5.5. Integracja i koordynacja polityk ukierunkowanych na młodych dorosłych 172
ROZDZIAŁ 6 183
Problemy zdrowotne i społeczne późnej dorosłości 183
Wprowadzenie 183
6.1. Potrzeby i problemy zdrowotne populacji 45–65/67 lat 185
6.2. Powstawanie niepełnosprawności 191
6.3. Aktywność w sferze pracy 192
6.4. Kształcenie ustawiczne 195
6.5. Życie rodzinne 199
6.6. Integracja polityki społecznej i zdrowotnej na przedpolu starości 205
ROZDZIAŁ 7 211
Problemy zdrowotne i społeczne w okresie starości 211
Wprowadzenie 212
7.1. Przebieg życia w okresie starości: trzeci i czwarty wiek 213
7.2. Problemy zdrowotne osób starszych 215
7.3. Niepełnosprawność i niesamodzielność 224
7.4. Życie rodzinne i kontakty społeczne 225
7.5. Problem wieku emerytalnego i dalszej pracy 229
7.6. Zagrożenie ubóstwem i emerytury 233
7.7. Polityka społeczna i zdrowotna wobec osób starszych 237
7.8. Opieka długoterminowa 244
7.9. Organizacje społeczne osób starszych i na rzecz osób starszych 246
7.10. Koordynacja polityk publicznych wobec osób starszych 248
ZAKOŃCZENIE: W kierunku rekomendacji 255

Szczegóły ebooka O łączeniu spraw zdrowotnych i społecznych w przebiegu życia

Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-01-21343-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-21331-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Stanisława Golinowska,Marzena Tambor
Liczba Stron:
264
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub