Medycyna sądowa Tom 3

Ebook Medycyna sądowa Tom 3

308,87 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Medycyna sądowa tom 3. Opiniowanie i kliniczna medycyna sądowa
Wydanie trzeciego tomu „Medycyny sądowej” to ukończenie wspaniałego dzieła zaplanowanego jako przekrój wiedzy łączącej medycynę i prawo. Do przygotowania poszczególnych części udało się zaprosić przedstawicieli wszystkich uniwersyteckich zakładów medycyny sądowej w Polsce, specjalistów z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie i wybranych ośrodków pozaakademickich. Autorzy z wielkim oddaniem zaangażowali się w powstanie dzieła.
Dotychczas brakowało na rynku wydawniczym nowoczesnego podręcznika przeznaczonego dla osób kształcących się w takich dziedzinach jak: medycyna sądowa, laboratoryjna genetyka sądowa i toksykologia sądowa. Opracowanie jest przeznaczone również dla praktykujących lekarzy z różnych dziedzin medycyny, którzy zostaną postawieni w roli biegłych, np. w opiniowaniu błędów medycznych. Wybór zagadnień i układ III tomu (tak jak obu poprzednich części podręcznika) odnoszą się do przekroju problemów często spotykanych w działalności eksperckiej.
Ostatni tom „Medycyny sądowej” obejmuje obszary tematyczne dotyczące klinicznej medycyny sądowej oraz zasad formułowania opinii sądowo-lekarskich. Książka składa się z następujących części:
• Obdukcja sądowo-lekarska,
• Opiniowanie sądowo-lekarskie,
• Weryfikacja prawidłowości postępowania medycznego,
• Addenda.
W kolejnym tomie czytelnicy znajdą dużo ciekawych wskazówek. Autorzy z punktu widzenia biegłego wyjaśnili sprzeczności między teorią prawa, a praktyką opiniowania i realnymi problemami, które trzeba rozwiązywać przez odniesienie istniejących ram prawnych do kontekstu ocenianej sytuacji oraz istniejących możliwości diagnostycznych. Warstwie opisowej podręcznika towarzyszy podkład ilustracyjny, którego zadaniem jest urozmaicenie trudnych tematów opiniodawczych. Po raz kolejny Autorom „Medycyny sądowej” udało się przełamać utarte schematy tworzenia podręczników naukowych.

Medycyna sądowa tom 1 – Tanatologia i traumatologia sądowa
Medycyna sądowa tom 2 – Diagnostyka sądowa
Medycyna sądowa tom 3 – Opiniowanie i kliniczna medycyna sądowa

Spis treści ebooka Medycyna sądowa Tom 3

Od Redaktora Naukowego GRZEGORZ TERESIŃSKI XIII
OBDUKCJA SĄDOWO-LEKARSKA 1
375. Badanie sądowo-lekarskie MARCIN FUDALEJ, GRZEGORZ TERESIŃSKI 3
376. Zasady opisu zewnętrznych obrażeń ciała ANNA NIEMCUNOWICZ-JANICA, MARCIN FUDALEJ, GRZEGORZ TERESIŃSKI 14
377. Ocena czasu powstania obrażeń ANNA NIEMCUNOWICZ-JANICA, GRZEGORZ TERESIŃSKI 29
378. Weryfikacja narzędzia, które wywołało obrażenia MICHAŁ SZEREMETA, GRZEGORZ TERESIŃSKI 42
379. Weryfikacja okoliczności urazu na podstawie typowych układów obrażeń MICHAŁ SZEREMETA, GRZEGORZ TERESIŃSKI 54
380. Obrażenia wywołane świądem i przez owady RAFAŁ SKOWRONEK, GRZEGORZ TERESIŃSKI 65
381. Różnicowanie samouszkodzeń GRZEGORZ TERESIŃSKI 70
382. Poszukiwanie cech niedawno przebytej ciąży i aborcji EWA WOLSKA, GRZEGORZ TERESIŃSKI 76
383. Ocena następstw zgwałceń i innych czynności seksualnych EWA WOLSKA, MAGDALENA OKŁOTA-HORBA, GRZEGORZ TERESIŃSKI 80
384. Obrażenia związane z czynnościami seksualnymi a obrażenia „rozkroczne” EWA WOLSKA, MAGDALENA OKŁOTA-HORBA, GRZEGORZ TERESIŃSKI 93
385. Tempo gojenia się obrażeń narządów płciowych EWA WOLSKA, MAGDALENA OKŁOTA-HORBA 98
386. Badanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstw seksualnych EWA WOLSKA, MAGDALENA OKŁOTA-HORBA 103
387. Zabezpieczanie materiału do badań genetycznych w przypadkach przestępstw seksualnych EWA WOLSKA 106
388. Weryfikacja wykorzystania seksualnego dzieci EWA WOLSKA, MARTA RORAT 112
389. Przypadkowe i nieprzypadkowe urazy u dzieci ZBIGNIEW GĄSZCZYK-OŻAROWSKI, GRZEGORZ TERESIŃSKI 125
390. Ocena zaniedbań opiekuńczych ZBIGNIEW GĄSZCZYK-OŻAROWSKI 138
391. Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy MARCIN FUDALEJ 147
392. Skutki obezwładniania i użycia środków przymusu bezpośredniego MARCIN FUDALEJ 152
393. Ślady użycia paralizatorów WOJCIECH KWIETNIEWSKI 160
394. Ślady użycia lakrymatorów WOJCIECH KWIETNIEWSKI 166
395. Ocena śladów tortur i obrażeń wojennych ZBIGNIEW GĄSZCZYK-OŻAROWSKI 172
396. Ocena stopnia zeszpecenia AGNIESZKA NOWAK, MARCIN FUDALEJ, GRZEGORZ TERESIŃSKI 180
OPINIOWANIE SĄDOWO-LEKARSKIE 191
397. Ekspertyza medyczna, opinia medyczna – podstawy prawne ZBIGNIEW GĄSZCZYK-OŻAROWSKI 193
398. Biegły, biegły sądowy i instytucja naukowa. Prawa i obowiązki biegłego ZBIGNIEW GĄSZCZYK-OŻAROWSKI 197
399. Opiniowanie a orzecznictwo, podstawowe zasady opiniowania i typowe błędy ZBIGNIEW GĄSZCZYK-OŻAROWSKI 202
400. Reguły in dubio pro reo, beyond a reasonable doubt GRZEGORZ TERESIŃSKI 208
401. Weryfikacja jakości dowodu naukowego GRZEGORZ TERESIŃSKI 212
402. Brzytwa Ockhama, condicio sine qua non GRZEGORZ TERESIŃSKI 225
403. Język wniosków opinii sądowo-lekarskiej ZBIGNIEW GĄSZCZYK-OŻAROWSKI 229
404. Ocena skutku urazu w postępowaniu karnym GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 233
405. Zabójstwa kwalifikowane i uprzywilejowane TOMASZ JUREK, MARTA RORAT 238
406. Dzieciobójstwo i przerywanie ciąży TOMASZ JUREK 242
407. Przeniesiony zespół Münchhausena TOMASZ JUREK, MARTA RORAT 248
408. Kryteria ciężkości uszczerbku na zdrowiu GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 252
409. Realność zagrożenia życia GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 260
410. Ciężki uszczerbek na zdrowiu prowadzący do zgonu GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 265
411. Różnicowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu TOMASZ JUREK, GRZEGORZ TERESIŃSKI 268
412. Weryfikacja lekkiego uszczerbku na zdrowiu GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 277
413. Funkcja niebezpieczeństwa w ocenie skutku GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 284
414. Niebezpieczność obrażeń, narzędzia lub sytuacji GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 290
415. Bezpośredniość niebezpieczeństwa TOMASZ JUREK, GRZEGORZ TERESIŃSKI 298
416. Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku – ucieczka z miejsca zdarzenia GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 303
417. Opiniowanie w przypadkach zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi (tzw. dopalaczami) RAFAŁ SKOWRONEK, GRZEGORZ BUSZEWICZ 307
418. Weryfikacja rozpoznania i kwalifikacja wstrząśnienia mózgu GRZEGORZ TERESIŃSKI 313
419. Zdolność odtworzenia okoliczności urazu głowy GRZEGORZ TERESIŃSKI 320
420. Cerebrastenia pourazowa, encefalopatia pourazowa i neurastenia IWONA PTASZYŃSKA-SAROSIEK 326
421. Kwalifikacja następstw dystorsji kręgosłupa GRZEGORZ TERESIŃSKI 332
422. Weryfikacja przebytego urazu obręczy barkowej GRZEGORZ TERESIŃSKI 361
423. Opiniowanie medyczno-sądowe w sprawach cywilnych JAROSŁAW BERENT 375
424. Rodzaje, zasady, przesłanki cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej i spektrum sporów
JAROSŁAW BERENT, RADOSŁAW DROZD 385
425. Ocena procentowego uszczerbku na zdrowiu RADOSŁAW DROZD 391
426. Systemy indeksacji uszczerbku oraz następstw szkód poniesionych na zdrowiu PIOTR KOWALSKI,
TOMASZ JUREK, RYSZARD SZOZDA, GRZEGORZ TERESIŃSKI 399
427. Pourazowe zaburzenia zdrowia psychicznego KINGA WIERZBA, PIOTR JANECZEK, PIOTR KOWALSKI, TOMASZ JUREK 407
428. Weryfikacja związku padaczki z urazem GRZEGORZ TERESIŃSKI 413
429. Agrawacja i oszustwa ubezpieczeniowe RADOSŁAW DROZD 421
430. Ocena stopnia przyczynienia się RADOSŁAW DROZD, JAROSŁAW BERENT 431
431. Opinie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych RADOSŁAW DROZD 436
432. Ocena zdolności do składania oświadczeń woli PIOTR JANECZEK, PIOTR KOWALSKI, KINGA WIERZBA 452
433. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe RADOSŁAW DROZD 458
434. Ocena roszczeń z tytułu zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C ŁUKASZ SZLESZKOWSKI 468
435. Weryfikacja związków przyczynowo-skutkowych GRZEGORZ TERESIŃSKI 474
436. Ocena zdolności do udziału w czynnościach procesowych GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 483
437. Ocena możliwości pozbawienia wolności GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 489
438. Identyfikacja żyjących osób na podstawie danych wizyjnych DOROTA LORKIEWICZ-MUSZYŃSKA, JULIA SOBOL 496
439. Analiza treści pornograficznych z udziałem małoletnich AGATA THANNHÄUSER 512
440. Metody oceny wieku osób żyjących AGATA THANNHÄUSER, GRZEGORZ STAŚKIEWICZ 519
441. Zespołowa rekonstrukcja wypadków drogowych JAN UNARSKI, WOJCIECH WACH, GRZEGORZ TERESIŃSKI 532
442. Komputerowe wspomaganie rekonstrukcji wypadku drogowego WOJCIECH WACH, JAN UNARSKI 538
443. Elektroniczne ślady wypadku WOJCIECH WACH, JAN UNARSKI 555
444. Wykorzystanie badań testowych, zależności statystycznych i baz danych w rekonstrukcji wypadków drogowych GRZEGORZ TERESIŃSKI 568
445. Kryteria techniczne ryzyka powstawania obrażeń ciała MIROSŁAW KĘDZIERSKI 604
446. Ocena zdolności do kierowania pojazdami PIOTR ENGELGARDT 619
447. Ocena zdolności do kierowania pojazdami a zaburzenia metabolizmu węglowodanów PIOTR ENGELGARDT 626
448. Wpływ schorzeń układu nerwowego i sercowo-naczyniowego na zdolność do kierowania pojazdami PIOTR ENGELGARDT 630
449. Ocena związku między wypadkiem a zażywaniem substancji psychoaktywnych w kontekście kategorii prawnych stanu pod wpływem i po użyciu MAREK WIERGOWSKI, GRZEGORZ BUSZEWICZ 638
450. Znużenie, zmęczenie, zaśnięcie za kierownicą PIOTR ENGELGARDT, MIROSŁAW KĘDZIERSKI 649
OCENA PRAWIDŁOWOŚCI DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH 653
451. Zasady oceny prawidłowości postępowania medycznego TOMASZ JUREK, MARTA RORAT, GRZEGORZ TERESIŃSKI 655
452. Obiektywizacja błędów medycznych GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 662
453. Klasyfikacja błędów medycznych TOMASZ JUREK, MARTA RORAT 667
454. Formy narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia TOMASZ JUREK 672
455. Analiza, rodzaje i zasady prowadzenia dokumentacji medycznej MARTA RORAT, GRZEGORZ TERESIŃSKI 676
456. Znaczenie sekcji zwłok w ocenie działań medycznych GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 693
457. Praktyka opiniowania w sprawach „błędowych” GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 698
458. Standardy postępowania klinicznego MARTA RORAT 706
459. Obszary opiniowania błędów medycznych GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 710
460. Błędy decyzyjne na etapie pomocy doraźnej RADOSŁAW DROZD 714
461. Błędy w kardiologii AGNIESZKA NOWAK, SEWERYN NOWAK 721
462. Urazy głowy maskowane stanem nietrzeźwości RADOSŁAW DROZD, GRZEGORZ TERESIŃSKI 730
463. Błąd medyczny w neurochirurgii RAFAŁ SKOWRONEK, MAREK MANDERA 748
464. Pozostawienie ciała obcego podczas operacji GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ JUREK 753
465. Zaniechanie profilaktyki przeciwzakrzepowej GRZEGORZ TERESIŃSKI, GRZEGORZ STAŚKIEWICZ 759
466. Błędy medyczne w położnictwie i neonatologii AGNIESZKA NOWAK 768
467. Błąd medyczny w diagnostyce i leczeniu sepsy MARTA RORAT 779
468. Zakażenia związane z opieką zdrowotną (zakażenia szpitalne) MARTA RORAT 784
469. Utajone objawy narastającego wstrząsu krwotocznego GRZEGORZ TERESIŃSKI 791
470. Błędy w diagnostyce obrazowej ALEKSANDRA BOROWSKA-SOLONYNKO, GRZEGORZ STAŚKIEWICZ 800
471. Błędne stwierdzenie zgonu RADOSŁAW DROZD 809
472. Opiniowanie w przypadkach nietrzeźwości personelu medycznego TOMASZ JUREK 815
473. Problem odpowiedzialności dyspozytorów medycznych RAFAŁ SKOWRONEK 821
474. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów KRZYSZTOF KORDEL 826
475. Stany naglące w medycynie sądowej GRZEGORZ TERESIŃSKI 834
476. Średnie czasy realizacji typowych ekspertyz GRZEGORZ TERESINSKI 840
ADDENDA 845
477. Nomogram Henssgego GRZEGORZ TERESIŃSKI 847
478. Formularz dokumentowania badań łączących różne metody ustalania czasu zgonu GRZEGORZ TERESIŃSKI 851
479. Szacowanie wieku szkieletowego oraz ustalanie długości ciała na podstawie badań antropometrycznych DOROTA LORKIEWICZ-MUSZYŃSKA, AGATA THANNHÄUSER 853
480. Tabele rozmiarów i masy narządów wewnętrznych JULIA SOBOL, DOROTA LORKIEWICZ-MUSZYŃSKA 885
481. Tabele rozwoju płodu i dziecka AGATA THANNHÄUSER, MAGDALENA CZUBA 890
482. Formularze badania układu ruchu GRZEGORZ TERESIŃSKI, MICHAŁ TRACZ 896
483. Schematy anatomiczne do dokumentowania obrażeń i innych patologii MICHAŁ TRACZ, GRZEGORZ TERESIŃSKI 904
484. Zakresy stężeń toksycznych wybranych związków chemicznych we krwi pełnej lub w surowicy krwi GRZEGORZ BUSZEWICZ 917
485. Jednostki miar stężeń w praktyce eksperckiej GRZEGORZ BUSZEWICZ 941
486. Schematy diagnostyki tanatologicznej GRZEGORZ TERESIŃSKI, GRZEGORZ BUSZEWICZ 944
487. Wybrane akty prawne przydatne w praktyce sądowo-lekarskiej DOMINIKA KOCOWSKA-DZIK 953
488. Wybrane formularze DVI według wzoru Interpolu GRZEGORZ TERESIŃSKI 976
489. Instrukcja zabezpieczania śladów przemocy na tle seksualnym GRZEGORZ TERESIŃSKI 978
490. Dokumentacja stwierdzenia zgonu GRZEGORZ TERESIŃSKI, WOJCIECH LABUDA 987
491. Zakres działalności eksperckiej uniwersyteckich zakładów medycyny sądowej w Polsce GRZEGORZ TERESIŃSKI 998
492. Leksykon pojęć i eponimów z obszaru medycyny sądowej JACEK BAJ 1015
493. Zagadnienia medyczno-sądowe w standardach kształcenia na kierunkach medycznych GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ CYWKA 1035
494. Program szkolenia specjalizacyjnego z medycyny sądowej GRZEGORZ TERESIŃSKI 1051
495. Wynagrodzenie i inne należności biegłych w procesie karnym DARIUSZ WILK 1053
496. Wynagrodzenie i inne należności biegłych w postępowaniu cywilnym DARIUSZ WILK 1067
497. Dokumentowanie śladów tortur (Protokół stambulski) GRZEGORZ TERESIŃSKI 1077
498. Słowniczek pojęć prawnych DOMINIKA KOCOWSKA-DZIK 1089
499. Skale oceny bólu i stopnia niepełnosprawności wywołanej bólem GRZEGORZ TERESIŃSKI 1105
500. Tabele procentowej oceny uszczerbku na zdrowiu GRZEGORZ TERESIŃSKI, TOMASZ CYWKA 1118
Skorowidz 1121
Źródło rycin 1131
Wybrane publikacje książkowe w obszarze medycyny sądowej i nauk pokrewnych 1133
Podstawa prawna 1139

Szczegóły ebooka Medycyna sądowa Tom 3

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6572-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6505-3
Wydanie:
1
Redakcja:
Grzegorz Teresiński
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
1100
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub