Pielęgniarstwo chirurgiczne

Ebook Pielęgniarstwo chirurgiczne

145,14 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Nowoczesna publikacja poświęcona problemom związanym z opieką nad pacjentami leczonymi chirurgicznie.
W sześciu częściach publikacji autorzy przedstawili:
• nowoczesne założenia teoretyczne opieki pielęgniarskiej oraz aktualne możliwości ich wykorzystania w procesie pielęgnowania pacjenta,
• podstawy opieki chirurgicznej uwzględniające zagadnienia kliniczne niezbędne w procesie opieki nad pacjentem leczonym chirurgicznie,
• schorzenia z zakresu chirurgii podstawowej, z uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do leczenia chirurgicznego (protokół ERAS),
• zagadnienia chirurgii specjalistycznej, m.in. podstawy transplantologii, schorzenia układu moczowo-płciowego, zabiegi bariatryczne oraz odrębności leczenia chirurgicznego osób w wieku podeszłym,
• sytuacje zdrowotne pacjentów w danych jednostkach chorobowych, diagnozy pielęgniarskie i interwencje oraz oczekiwane wyniki opieki,
• edukację terapeutyczną pacjentów w środowisku domowym w zakresie przygotowania do samoopieki.
Publikacja adresowana jest do studentów kierunku pielęgniarstwo i innych kierunków medycznych oraz pielęgniarek sprawujących opiekę nad pacjentem na oddziałach chirurgicznych różnych specjalności, jak również doskonalących się w ramach szkoleń zawodowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji zawodowych.

Spis treści ebooka Pielęgniarstwo chirurgiczne

CZĘŚĆ I. ZAŁOŻENIA OPIEKI PIELĘGNISPARSKIEJ 1
1. Naukowe podstawy praktyki pielęgniarskiej - Lucyna Ścisło 3
1.1. Wprowadzenie 3
1.2. Teorie pielęgniarstwa 3
1.3. Proces pielęgnowania 5
2. Dokumentowanie świadczonej opieki nad pacjentem 11
2.1. Dokumentacja procesu pielęgnowania pacjenta 13
2.2. Dokumentowanie danych pacjenta na oddziale chirurgicznym 14
CZĘŚĆ II. PODSTAWY OPIEKI CHIRURGICZNEJ 23
3. Gospodarka wodno-elektrolitowa - Tomasz Gach, Mirosław Szura 25
3.1. Przedziały wodne organizmu 25
3.2. Bilans płynów 26
3.3. Ocena zapotrzebowania oraz utrata płynów i elektrolitów 27
3.4. Uzupełnianie płynów i elektrolitów 29
3.5. Zaburzenia wodno-elektrolitowe 31
3.5.1. Zaburzenia równowagi wody, sodu i chloru 31
3.5.2. Zaburzenia gospodarki potasowej 36
3.5.3. Zaburzenia gospodarki magnezowej 37
3.5.4. Zaburzenia gospodarki wapniowej 38
3.5.5. Zaburzenia gospodarki fosforanowej 39
3.6. Równowaga kwasowo-zasadowa 40
3.6.1. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej 42
3.7. Współudział pielęgniarki w postępowaniu w przypadku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej 45
4. Patofizjologia reakcji organizmu na uraz - Tomasz Gach, Mirosław Szura 47
4.1. Inicjacja odpowiedzi na uraz 47
4.2. Reakcja hormonalna na uraz 49
4.3. Regulacja przemiany materii 51
4.3.1. Faza kataboliczna 51
4.3.2. Faza anaboliczna (rekonwalescencji) 53
5. Wstrząs - Tomasz Gach, Mirosław Szura 54
5.1. Definicja wstrząsu 54
5.2. Patofizjologia wstrząsu 54
5.3. Objawy wstrząsu 56
5.4. Diagnostyka wstrząsu 56
5.5. Ogólne zasady leczenia i postępowania we wstrząsie 57
5.6. Rodzaje wstrząsu 58
5.6.1. Wstrząs hipowolemiczny 58
5.6.2. Wstrząs kardiogenny 59
5.6.3. Wstrząs obturacyjny 59
5.6.4. Wstrząs septyczny 59
5.6.5. Wstrząs anafilaktyczny 60
5.6.6. Wstrząs neurogenny 60
5.7. Współudział pielęgniarki w postępowaniu w przypadku wystąpienia wstrząsu 61
6. Leczenie krwią, jej składnikami i preparatami zastępczymi na oddziale chirurgicznym - Anita Orzeł-Nowak, Magdalena Staszkiewicz 62
6.1. Podstawy kliniczne hemostazy 62
6.2. Krew i jej składniki 64
6.3. Preparaty zastępcze 66
6.4. Podstawowe zasady krwiolecznictwa 67
6.5. Powikłania poprzetoczeniowe 68
6.5.1. Wczesne powikłania poprzetoczeniowe 68
6.5.2. Późne powikłania poprzetoczeniowe 71
6.6. Transfuzja krwi i jej składników w okresie okołooperacyjnym 71
6.6.1. Przetaczanie przedoperacyjne 71
6.6.2. Przetaczanie śródoperacyjne 72
6.6.3. Przetaczanie pooperacyjne 73
6.7. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku leczenia krwią i jej składnikami 73
7. Zakażenia związane z opieką medyczną - zakażenia w chirurgii - Anita Orzeł-Nowak 79
7.1. Definicja i czynniki ryzyka zakażenia związanego z opieką medyczną 79
7.2. Drogi przenoszenia drobnoustrojów 80
7.3. Rodzaje zakażeń 82
7.4. Mikrobiologia zakażeń szpitalnych na oddziałach chirurgicznych 83
7.4.1. Drobnoustroje wielolekooporne (MDRO, Multi-Drug Resistant Organisms) 84
7.4.2. Zakażenia Clostridioides (Clostridium) difficile 86
7.5. Profilaktyka zakażeń 87
7.6. Kryteria rozpoznania zakażeń na oddziale chirurgicznym 90
7.7. Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) 90
7.8. Zakażenia związane z cewnikiem donaczyniowym 95
7.9. Zakażenie układu moczowego (ZUM) 100
7.10. Szpitalne zapalenie płuc, pooperacyjne zapalenie płuc 102
7.11. Sytuacja zdrowotna pacjenta narażonego na wystąpienie zakażeń szpitalnych na oddziale chirurgicznym 103
7.12. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym dotyczące zakażeń szpitalnych 104
7.13. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym w zakresie samoopieki w środowisku domowym 107
8. Badania diagnostyczne w chirurgii - Antoni M. Szczepanik, Szymon Pietruszka 109
8.1. Wprowadzenie do badań diagnostycznych 109
8.2. Badania obrazowe 111
8.2.1. Rentgenografia klasyczna 112
8.2.2. Tomografia komputerowa 114
8.2.3. Tomografia rezonansu magnetycznego 117
8.2.4. Scyntygrafia i SPECT 120
8.2.5. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET, Positron Emission Tomography) 121
8.2.6. Ultrasonografia (USG) 122
8.3. Badania endoskopowe przewodu pokarmowego 124
8.3.1. Gastroskopia 125
8.3.2. Kolonoskopia 127
8.3.3. Endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia (EWCP, ERCP, Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography) 129
8.3.4. Inne zabiegi endoskopowe 132
9. Rodzaje ran i postępowanie z ranami - Lucyna Ścisło 133
9.1. Rodzaje ran 133
9.2. Proces gojenia rany 136
9.3. Sposoby gojenia rany 137
9.4. Powikłania w procesie gojenia rany 138
9.5. Zakażenie rany 138
9.6. Postępowanie z raną 140
9.7. Rany przewlekłe 141
9.7.1. Postępowanie z raną przewlekłą 142
9.7.2. Zastosowanie opatrunków specjalistycznych 144
9.7.3. Terapia podciśnieniowa 146
9.7.4. Hiperbaria tlenowa 148
10. Interwencja żywieniowa u chorych chirurgicznych - Stanisław Kłęk 149
10.1. Podejście praktyczne do leczenia żywieniowego na oddziale chirurgii 149
10.2. Interwencje u pacjentów z dużym ryzykiem żywieniowym 151
10.3. Poradnictwo dietetyczne 153
10.3.1. Doustne suplementy pokarmowe 153
10.4. Żywienie dojelitowe drogą sztuczną (zgłębnik, przetoka odżywcza) 154
10.5. Żywienie pozajelitowe (dożylne) 155
10.6. Zapotrzebowanie na składniki odżywcze 156
10.7. Żywienie po zabiegu operacyjnym 157
CZĘŚĆ III. OKRES OKOŁOOPERACYJNY 161
11. Nowoczesna opieka okołooperacyjna - protokół ERAS - Stanisław Kłęk 163
11.1. Czynniki wpływające na gojenie ran i zespoleń 163
11.2. Odrębności nowoczesnej opieki okołooperacyjnej 164
11.3. Kryteria wypisu pacjenta do domu 172
12. Opieka nad chorym w okresie okołooperacyjnym - Elżbieta Walewska 174
12.1. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym 177
12.2. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym 188
12.3. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym 189
12.4. Postępowanie po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem znieczulenia 190
12.4.1. Rodzaje znieczulenia 190
12.4.2. Niezamierzona okołooperacyjna hipotermia 192
12.4.3. Przekazanie pacjenta z bloku operacyjnego i przyjęcie na oddział pooperacyjny 193
12.5. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym w dobie zabiegu 199
12.6. Diagnozy pielęgniarskie w dobie zabiegu operacyjnego 200
12.7. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym w kolejnych dniach po zabiegu 210
12.8. Diagnozy pielęgniarskie w kolejnych dniach po zabiegu operacyjnym 210
12.9. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym w zakresie samoopieki w środowisku domowym 216
CZĘŚĆ IV. CHOROBY GÓRNEGO I DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO 221
13. Ostre chirurgiczne choroby jamy brzusznej - „ostry brzuch” - Mariusz Kózka 223
13.1. Zapalenie otrzewnej 223
13.1.1. Etiologia zapalenia otrzewnej 223
13.1.2. Objawy miejscowe zapalenia otrzewnej 224
13.1.3. Objawy ogólne zapalenia otrzewnej 225
14. Opieka nad pacjentem z nieoperacyjnym rakiem przełyku - Elżbieta Walewska 227
14.1. Zarys kliniczny raka przełyku 227
14.1.1. Epidemiologia 227
14.1.2. Etiopatogeneza 228
14.1.3. Objawy 229
14.1.4. Diagnostyka raka przełyku 229
14.1.5. Leczenie raka przełyku 230
14.2. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku nieoperacyjnego raka przełyku 231
14.3. Sytuacja zdrowotna pacjenta po endoskopowym protezowaniu przełyku 238
14.4. Diagnozy pielęgniarskie po endoskopowym protezowaniu przełyku 238
14.5. Sytuacja zdrowotna pacjenta z założoną przezskórną endoskopową gastrostomią 240
14.6. Diagnozy pielęgniarskie po założeniu przezskórnej endoskopowej gastrostomii 241
14.7. Edukacja terapeutyczna pacjenta z gastrostomią w zakresie samoopieki w środowisku domowym 249
15. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami żołądka i dwunastnicy - Lucyna Ścisło 251
15.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń żołądka i dwunastnicy 251
15.1.1. Rodzaje schorzeń żołądka i dwunastnicy 252
15.1.2. Diagnostyka schorzeń żołądka i dwunastnicy 255
15.1.3. Leczenie schorzeń żołądka i dwunastnicy 256
15.1.4. Powikłania po zabiegu operacyjnym - resekcji żołądka 260
15.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku raka żołądka 261
15.3. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym w przypadku raka żołądka 262
15.4. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym - całkowitej resekcji żołądka 264
15.5. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym - całkowitej resekcji żołądka 267
15.6. Edukacja terapeutyczna pacjenta po całkowitej resekcji żołądka w zakresie samoopieki w środowisku domowym 276
16. Opieka nad pacjentem z krwawieniem do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego - Elżbieta Walewska 278
16.1. Zarys kliniczny krwawienia do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego 278
16.1.1. Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego - rodzaje schorzeń 278
16.1.2. Diagnostyka krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego 280
16.1.3. Leczenie w przypadku wystąpienia objawów krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego 281
16.1.4. Ocena ryzyka nawrotu krwawienia 285
16.1.5. Krwawienie do dolnego odcinka przewodu pokarmowego - rodzaje schorzeń 286
16.1.6. Diagnostyka krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego 287
16.1.7. Leczenie w przypadku wystąpienia objawów krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego 288
16.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta w przypadku krwawienia do przewodu pokarmowego 288
16.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku krwawienia do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego 289
16.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po przebytym krwawieniu w zakresie samoopieki w środowisku domowym 296
17. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby - Lucyna Ścisło 298
17.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby 298
17.1.1. Rodzaje schorzeń pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby 300
17.1.2. Diagnostyka schorzeń pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby 306
17.1.3. Leczenie schorzeń pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby 308
17.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku kamicy pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych oraz schorzeń nowotworowych 312
17.3. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym w przypadku kamicy pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych oraz schorzeń nowotworowych 313
17.3.1. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku nagłego wystąpienia objawów chorobowych 313
17.3.2. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku wystąpienia żółtaczki mechanicznej 315
17.3.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku zaplanowanych badań diagnostycznych 318
17.3.4. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku zakwalifikowania pacjenta do zabiegu operacyjnego 321
17.4. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego i kamieni z przewodu żółciowego wspólnego 322
17.5. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym usunięcia pęcherzyka żółciowego i kamieni z przewodu żółciowego wspólnego 324
17.6. Edukacja terapeutyczna pacjenta po usunięciu pęcherzyka żółciowego i kamieni z przewodu żółciowego wspólnego w zakresie samoopieki w środowisku domowym 327
17.7. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu paliatywnym z powodu raka wątroby ze współistniejącą żółtaczką 328
17.8. Diagnozy pielęgniarskie u pacjenta po zabiegu paliatywnym z powodu raka wątroby ze współistniejącą żółtaczką 330
17.9. Edukacja terapeutyczna pacjenta i jego rodziny po paliatywnym zabiegu operacyjnym z powodu raka wątroby w zakresie samoopieki w środowisku domowym 336
18. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami trzustki - Magdalena Staszkiewicz 338
18.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń trzustki 338
18.1.1. Rodzaje schorzeń trzustki 339
18.1.2. Diagnostyka schorzeń trzustki 343
18.1.3. Leczenie schorzeń trzustki 344
18.1.4. Powikłania po zabiegu operacyjnym - resekcji trzustki 347
18.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki leczonym zachowawczo 348
18.3. Diagnozy pielęgniarskie w przebiegu ostrego zapalenia trzustki w przypadku leczenia zachowawczego 349
18.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po przebytym ostrym zapaleniu trzustki w zakresie samoopieki w środowisku domowym 358
18.5. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego z powodu raka trzustki 359
18.6. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym z powodu raka trzustki 360
18.7. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym - resekcji trzustki 364
18.8. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym - resekcji trzustki 365
18.9. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu raka trzustki w zakresie samoopieki w środowisku domowym 370
19. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami jelit - Maria Kózka 372
19.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń jelit 372
19.1.1. Rodzaje schorzeń jelit 373
19.1.2. Diagnostyka schorzeń jelit 376
19.1.3. Leczenie schorzeń jelit 376
19.1.4. Powikłania pooperacyjne po wytworzeniu przetoki jelitowej (stomii) 378
19.1.5. Przetoka jelitowa - rodzaje i pielęgnacja 381
19.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego wytworzenia przetoki jelitowej 386
19.3. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym wytworzenia przetoki jelitowej 388
19.4. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym wytworzenia przetoki jelitowej 390
19.5. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym wytworzenia przetoki jelitowej 391
19.6. Edukacja terapeutyczna pacjenta ze stomią jelitową w zakresie samoopieki w środowisku domowym 399
20. Opieka nad pacjentem z niedrożnością jelit - Lucyna Ścisło 402
20.1. Zarys kliniczny niedrożności jelit 402
20.1.1. Niedrożność mechaniczna, czynnościowa i porażenna jelit 403
20.1.2. Diagnostyka niedrożności jelit 406
20.1.3. Leczenie niedrożności jelit 407
20.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku niedrożności mechanicznej jelit 409
20.3. Sytuacja zdrowotna pacjenta z niedrożnością mechaniczną jelit przed zabiegiem operacyjnym 409
20.4. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym w przypadku niedrożności mechanicznej jelit 410
20.5. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu niedrożności mechanicznej jelit 413
20.6. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym z powodu niedrożności mechanicznej jelit 414
20.7. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu niedrożności mechanicznej jelit w zakresie samoopieki w środowisku domowym 419
21. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami wyrostka robaczkowego - Anita Orzeł-Nowak 421
21.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń wyrostka robaczkowego 421
21.1.1. Rodzaje schorzeń wyrostka robaczkowego 421
21.1.2. Diagnostyka schorzeń wyrostka robaczkowego 423
21.1.3. Leczenie schorzeń wyrostka robaczkowego 424
21.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego z powodu ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego 425
21.3. Postępowanie z pacjentem po zabiegu operacyjnym usunięcia wyrostka robaczkowego 425
22. Opieka nad pacjentem z przepukliną brzuszną - Mirosław Szura 427
22.1. Zarys kliniczny przepuklin brzusznych 427
22.1.1. Przepukliny pachwiny 429
22.1.2. Przepuklina pępkowa 435
22.1.3. Przepuklina kresy białej 437
22.1.4. Przepukliny pooperacyjne 437
22.1.5. Przepukliny rzadkie 439
22.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku przepukliny brzusznej 441
22.3. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu przepukliny 442
22.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu przepukliny brzusznej w zakresie samoopieki w środowisku domowym 443
CZĘŚĆ V. CHIRURGIA SPECJALISTYCZNA 447
23. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami naczyń tętniczych - Mariusz Kózka, Maria Kózka 449
23.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń naczyń tętniczych 449
23.1.1. Rodzaje schorzeń naczyń tętniczych 451
23.1.2. Diagnostyka schorzeń naczyń tętniczych 455
23.1.3. Leczenie schorzeń naczyń tętniczych 457
23.1.4. Powikłania po zabiegach z powodu schorzeń naczyń tętniczych 459
23.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu schorzeń naczyń tętniczych 460
23.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku schorzeń naczyń tętniczych 462
23.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu schorzeń naczyń tętniczych w zakresie samoopieki w środowisku domowym 466
24. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami naczyń żylnych - Mariusz Kózka, Maria Kózka 468
24.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń naczyń żylnych 468
24.1.1. Rodzaje schorzeń naczyń żylnych 469
24.1.2. Diagnostyka schorzeń naczyń żylnych 472
24.1.3. Leczenie schorzeń naczyń żylnych 473
24.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu schorzeń naczyń żylnych 476
24.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku schorzeń naczyń żylnych 477
24.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu schorzeń naczyń żylnych w zakresie samoopieki w środowisku domowym 479
25. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami tarczycy - Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło 481
25.1. Zarys kliniczny wybranych schorzeń tarczycy 481
25.1.1. Rodzaje schorzeń tarczycy 481
25.1.2. Diagnostyka schorzeń tarczycy 485
25.1.3. Leczenie schorzeń tarczycy 485
25.1.4. Powikłania pooperacyjne po usunięciu tarczycy 486
25.2. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku schorzeń tarczycy 487
25.3. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym w przypadku schorzeń tarczycy 487
25.4. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym usunięcia tarczycy 490
25.5. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym usunięcia tarczycy 491
25.6. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym usunięcia tarczycy w zakresie samoopieki w środowisku domowym 496
26. Opieka nad pacjentką z rakiem piersi - Anita Orzeł-Nowak 498
26.1. Zarys kliniczny raka piersi 498
26.1.1. Stadia zaawansowania i klasyfikacja raka piersi 499
26.1.2. Diagnostyka raka piersi 503
26.1.3. Leczenie chirurgiczne raka piersi 506
26.2. Przygotowanie pacjentki do zabiegu operacyjnego - mastektomii 508
26.3. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym z powodu raka piersi 509
26.4. Sytuacja zdrowotna pacjentki po radykalnym zabiegu operacyjnym usunięcia piersi 509
26.5. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym - mastektomii i limfadenektomii pachowej 510
26.6. Edukacja terapeutyczna pacjentki po mastektomii w zakresie samoopieki w środowisku domowym 513
27. Podstawowe zagadnienia transplantacji narządów - Irena Milaniak 517
27.1. Zarys kliniczny i prawny przeszczepiania narządów 517
27.2. Kwalifikacja biorcy przeszczepu 520
27.3. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego przeszczepienia narządów 521
27.4. Przeszczepienie narządu 524
27.5. Powikłania po przeszczepieniu narządów 524
27.6. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym przeszczepienia narządów 525
27.7. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym przeszczepienia nerki 528
27.8. Diagnozy pielęgniarskie wczesnego okresu po zabiegu operacyjnym przeszczepienia nerki 531
27.9. Edukacja terapeutyczna pacjenta po przeszczepieniu nerki w zakresie samoopieki w środowisku domowym 535
28. Opieka nad pacjentem z otyłością olbrzymią leczonym chirurgicznie - Ilona Kawa, Maria Brzegowy, Katarzyna Major 540
28.1. Zarys kliniczny otyłości 540
28.1.1. Otyłość prosta 540
28.1.2. Otyłość wtórna 541
28.2. Epidemiologia otyłości 541
28.3. Diagnostyka otyłości 542
28.4. Leczenie otyłości 544
28.4.1. Leczenie zachowawcze 544
28.4.2. Interwencja chirurgiczna 544
28.5. Przygotowanie pacjenta do zabiegu bariatrycznego z powodu otyłości olbrzymiej 548
28.6. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym z powodu otyłości olbrzymiej 550
28.7. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka z powodu otyłości olbrzymiej 554
28.8. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka z powodu otyłości olbrzymiej 556
28.9. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu bariatrycznym w zakresie samoopieki w środowisku domowym 563
29. Opieka nad pacjentem ze schorzeniami układu moczowo-płciowego - Anna Nowak 567
29.1. Kamica układu moczowego 568
29.1.1. Kamica nerkowa 569
29.1.2. Kamica moczowodowa 569
29.1.3. Kamica pęcherza moczowego 570
29.1.4. Kamica cewki moczowej 570
29.1.5. Diagnostyka kamicy układu moczowego 570
29.1.6. Leczenie kamicy układu moczowego 571
29.1.7. Powikłania po zabiegu operacyjnym z powodu kamicy układu moczowego 572
29.1.8. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku kamicy układu moczowego 573
29.1.9. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym z powodu kamicy układu moczowego 573
29.1.10. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu kamicy układu moczowego 576
29.1.11. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym z powodu kamicy układu moczowego 577
29.1.12. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu kamicy układu moczowego w zakresie samoopieki w środowisku domowym 580
29.2. Rak pęcherza moczowego 582
29.2.1. Diagnostyka raka pęcherza moczowego 582
29.2.2. Leczenie raka pęcherza moczowego 583
29.2.3. Powikłania po usunięciu pęcherza moczowego 584
29.2.4. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego z powodu raka pęcherza moczowego 584
29.2.5. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym z powodu raka pęcherza moczowego 585
29.2.6. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu raka pęcherza moczowego 588
29.2.7. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym z powodu raka pęcherza moczowego 589
29.2.8. Edukacja terapeutyczna pacjenta po usunięciu pęcherza moczowego w zakresie samoopieki w środowisku domowym 594
29.3. Schorzenia gruczołu krokowego 596
29.3.1. Łagodny rozrost stercza 596
29.3.2. Rak gruczołu krokowego 596
29.3.3. Diagnostyka schorzeń gruczołu krokowego 597
29.3.4. Leczenie schorzeń gruczołu krokowego 597
29.3.5. Powikłania po resekcji gruczołu krokowego 598
29.3.6. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego z powodu schorzeń gruczołu krokowego 599
29.3.7. Diagnozy pielęgniarskie przed zabiegiem operacyjnym z powodu schorzeń gruczołu krokowego 599
29.3.8. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu schorzeń gruczołu krokowego 601
29.3.9. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym z powodu schorzeń gruczołu krokowego 602
29.3.10. Edukacja terapeutyczna pacjenta po resekcji gruczołu krokowego w zakresie samoopieki w środowisku domowym 607
30. Opieka okołooperacyjna nad pacjentem w podeszłym wieku - Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło 609
30.1. Ocena ryzyka okołooperacyjnego u pacjenta w podeszłym wieku 610
30.2. Edukacja terapeutyczna pacjenta w podeszłym wieku w zakresie przygotowania do zabiegu operacyjnego 614
30.3. Opieka nad pacjentem w podeszłym wieku po zabiegu operacyjnym 617
CZĘŚĆ VI. CHIRURGIA URAZOWA 623
31. Opieka nad pacjentem z urazem czaszkowo-mózgowym - Lucyna Ścisło 625
31.1. Zarys kliniczny wybranych urazów czaszkowo-mózgowych 625
31.1.1. Urazowe uszkodzenia mózgu 625
31.1.2. Skutki urazów czaszkowo-mózgowych 627
31.1.3. Diagnostyka urazów czaszkowo-mózgowych 633
31.1.4. Leczenie urazów czaszkowo-mózgowych 634
31.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym 636
31.3. Diagnozy pielęgniarskie po urazie czaszkowo-mózgowym 637
31.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym w zakresie samoopieki w środowisku domowym 648
32. Opieka nad pacjentem z urazem narządu ruchu - Lucyna Ścisło 650
32.1. Zarys kliniczny wybranych urazów narządu ruchu 650
32.1.1. Rodzaje urazów narządu ruchu 650
32.1.2. Diagnostyka urazów narządu ruchu 657
32.1.3. Leczenie urazów narządu ruchu 657
32.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta z założonym opatrunkiem gipsowym 671
32.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku zastosowania opatrunku gipsowego 671
32.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta z opatrunkiem gipsowym w zakresie samoopieki w środowisku domowym 674
32.5. Sytuacja zdrowotna pacjenta z założonym bezpośrednim wyciągiem szkieletowym 675
32.6. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku założonego bezpośredniego wyciągu szkieletowego 677
32.7. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w przypadku urazów narządu ruchu 681
32.8. Sytuacja zdrowotna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu urazu kończyny dolnej 682
32.9. Diagnozy pielęgniarskie po zabiegu operacyjnym z powodu urazu narządu ruchu - kończyny dolnej 683
32.10. Edukacja terapeutyczna pacjenta po zabiegu operacyjnym z powodu urazu narządu ruchu - kończyny dolnej w zakresie samoopieki w środowisku domowym 685
33. Opieka nad pacjentem po urazie kręgosłupa - Lucyna Ścisło 688
33.1. Zarys kliniczny wybranych urazów kręgosłupa 688
33.1.1. Rodzaje urazów kręgosłupa 688
33.1.2. Diagnostyka urazów kręgosłupa 690
33.1.3. Leczenie urazów kręgosłupa 690
33.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta po urazie kręgosłupa w przypadku leczenia zachowawczego 692
33.3. Diagnozy pielęgniarskie po urazie kręgosłupa w przypadku leczenia zachowawczego 692
33.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po leczeniu zachowawczym z powodu urazu kręgosłupa w zakresie samoopieki w środowisku domowym 697
34. Opieka nad pacjentem z obrażeniami klatki piersiowej - Magdalena Staszkiewicz 699
34.1. Zarys kliniczny wybranych obrażeń klatki piersiowej 699
34.1.1. Rodzaje obrażeń klatki piersiowej 700
34.1.2. Diagnostyka obrażeń klatki piersiowej 703
34.1.3. Powikłania u chorych z obrażeniami klatki piersiowej 703
34.1.4. Leczenie obrażeń klatki piersiowej 703
34.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta z obrażeniami klatki piersiowej 705
34.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku obrażeń klatki piersiowej 705
34.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta w zakresie samoopieki w środowisku domowym po urazie klatki piersiowej 710
35. Opieka nad pacjentem z obrażeniami narządów jamy brzusznej - Magdalena Staszkiewicz 712
35.1. Zarys kliniczny wybranych obrażeń narządów jamy brzusznej 712
35.1.1. Rodzaje obrażeń narządów jamy brzusznej 712
35.1.2. Diagnostyka obrażeń narządów jamy brzusznej 715
35.1.3. Leczenie obrażeń jamy brzusznej 716
35.1.4. Powikłania pooperacyjne u chorych z obrażeniami narządów jamy brzusznej 717
35.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta z obrażeniami narządów jamy brzusznej w przypadku leczenia zachowawczego 717
35.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku leczenia zachowawczego obrażeń narządów jamy brzusznej 718
35.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta po urazie narządów jamy brzusznej w zakresie samoopieki w środowisku domowym 724
36. Opieka nad pacjentem z oparzeniem i odmrożeniem - Magdalena Staszkiewicz 726
36.1. Oparzenia 726
36.1.1. Zarys kliniczny oparzeń 726
36.1.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta z oparzeniem 732
36.1.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku pacjenta z oparzeniem 733
36.1.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta z oparzeniem w zakresie samoopieki w środowisku domowym 739
36.2. Następstwa działania zimna 739
36.2.1. Zarys kliniczny następstw działania zimna 739
36.2.2. Sytuacja zdrowotna pacjenta z odmrożeniem 742
36.2.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku pacjenta z odmrożeniem 742
36.2.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta z odmrożeniem w zakresie samoopieki w środowisku domowym 747
37. Opieka nad pacjentem z ciężkimi obrażeniami ciała - Magdalena Staszkiewicz 749
37.1. Zarys kliniczny ciężkich obrażeń ciała 749
37.1.1. Rodzaje ciężkich obrażeń ciała 749
37.1.2. Diagnostyka ciężkich obrażeń ciała 751
37.1.3. Postępowanie w przypadku ciężkich obrażeń ciała 752
37.2. Interwencje w opiece nad pacjentem w przypadku ciężkich obrażeń ciała 752
37.3. Diagnozy pielęgniarskie w przypadku ciężkich obrażeń ciała 755
37.4. Edukacja terapeutyczna pacjenta w przypadku ciężkich obrażeń ciała w zakresie samoopieki w środowisku domowym 757
SKOROWIDZ 760

Szczegóły ebooka Pielęgniarstwo chirurgiczne

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6162-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6105-5
Wydanie:
1
Redakcja:
Lucyna Ścisło
Liczba Stron:
772
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub