• Promocja
Policja w systemie bezpieczeństwa państwa

Ebook Policja w systemie bezpieczeństwa państwa Stanisław Zbigniew Bukowski,

Stanisław Zbigniew Bukowski
23,16 zł 26,25 zł
Najniższa cena z 30 dni: 22,54 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Policja jako uzbrojona i umundurowana formacja wyposażona została w wiele uprawnień. Wiele z nich głęboko ingeruje w sferę wolności i swobód obywatelskich, a ich zastosowanie może wiązać się z daleko idącymi dolegliwościami. Wielu osobom, w tym i policjantom, wydaje się, że podstawowym atrybutem policjanta są środki przymusu bezpośredniego oraz broń palna. Dlatego też w publikacji przedstawiono stan prawny dotyczy tych środków oraz praktyczne rady ich stosowania.
Współcześnie na bezpieczeństwo człowieka ma wpływ dynamiczny rozwój przestępczości transgranicznej. Zatem dużej wagi nabiera, ukazana w opracowaniu, międzynarodowa i europejska współpraca policji i wymiaru sprawiedliwości. Zasadniczo współpraca ma na celu realizację zadań z zakresu rozpoznawania zagrożeń o charakterze kryminalnym i zwalczania określonych rodzajów działalności przestępczej. Jest sprawą oczywistą, że fundamentem rzeczowej i efektywnej współpracy jest systemowa, rzetelna i komplementarna wymiana informacji.

W publikacji wykorzystane zostały liczne źródła prawa a także bogata literatura przedmiotu. Należy sądzić, że rozważania autora, ukazujące stan prawny na dzień 31.12.2011 r., zawarte w prezentowanym opracowaniu będą stanowiły istotny materiał poznawczy dla policjantów, funkcjonariuszy straży gminnych, przedstawicieli samorządów zajmujących się bezpieczeństwem obywateli oraz studentów wydziałów administracji i bezpieczeństwa (Fragment Wstępu).

Spis treści ebooka Policja w systemie bezpieczeństwa państwa

Wstęp 5

Rozdział I.
Miejsce policji w strukturach administracji państwa 8
1. Rozważania o państwie i jego funkcjach 8
2. Organizacja władzy i administracji państwowej 14

Rozdział II.
Organizacja i zadania policji 23
1. Kształtowanie się policji 23
2. Centralne organy policji 33
3. Terenowe organy policji 38
4. Szkolnictwo policyjne 46

Rozdział III.
Uprawnienia policji 53
1. Legitymowanie 59
a) Podstawy prawne legitymowania 61
b) Podstawy faktyczne legitymowania 61
c) Uprawnienia policjanta w czasie legitymowania 63
d) Obowiązki policjanta w czasie legitymowania 64
e) Taktyka legitymowania 67
f) Zasady bezpieczeństwa 69
2. Zatrzymywanie osób 71
a) Podstawy prawne zatrzymania 72
b) Prawa osoby zatrzymanej 77
c) Wyjątki w zakresie zatrzymywania osób 78
d) Immunitet dyplomatyczny i konsularny 80
e) Immunitety krajowe 82
f) Taktyka postępowania wobec korzystających z immunitetu 85
3. Przeszukiwanie osób i pomieszczeń 87
4. Kontrola osobista 92
5. Obserwowanie i rejestrowanie obrazu i dźwięku zdarzeń w miejscachpublicznych 95
6. Żądanie niezbędnej pomocy 97
7. Kierowanie ruchem drogowym i jego kontrolowanie 99
a) Podstawy prawne służby na drogach 100
b) Uprawnienia policjanta 101
c) Taktyka służby na drogach 106

Rozdział IV.
Środki przymusu bezpośredniego 113
1. Siła fizyczna 116
2. Kajdanki i prowadnice 117
3. Kaftany bezpieczeństwa oraz pasy i siatki obezwładniające 117
4. Paralizator elektryczny 118
5. Kolczatki drogowe i inne przeszkody umożliwiające zatrzymanie pojazdu 118
6. Chemiczne środki obezwładniające 119
7. Pałki służbowe 120
8. Psy i konie służbowe 122
9. Pociski niepenetracyjne 123

Rozdział V.
Broń palna jako środek przymusu bezpośredniego 127
1. Zakazy użycia broni palnej 138
2. Sposób postępowania przy użyciu broni palnej 140

Rozdział VI.
Współpraca międzynarodowa 144
1. Interpol 144
2. Europol 150

Bibliografia 157
Aneks nr 1 169
Aneks nr 2 181
Aneks nr 3 190

Szczegóły ebooka Policja w systemie bezpieczeństwa państwa

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2012
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-200-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-200-9
Autorzy:
Stanisław Zbigniew Bukowski
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
200
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub