Przestępczość graniczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX w. Wybrane problemy

Ebook Przestępczość graniczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX w. Wybrane problemy Ireneusz Bieniecki,

Ireneusz Bieniecki
21,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Autor starał się przedstawić szeroko rozumianą problematykę przestępczości granicznej na polskim Wybrzeżu w latach 1945-1991, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak nielegalne przekroczenia granicy, terroryzm w ruchu morskim i lotniczym, a także przemyt towarów.
Praca składa się z ośmiu rozdziałów. W pierwszym omówiono ucieczki załóg i pasażerów jednostek pływających pod polską banderą, a także uprowadzenia i kradzieże jednostek pływających. W rozdziale drugim autor skupił się na charakterystyce wybranych prób ucieczek przez granicę morską z uwzględnieniem otwartego Wybrzeża, handlowych portów morskich oraz portów i przystani rybackich a także żeglarskich. Rozdział trzeci poświęcono charakterystyce sprawców nielegalnych przekroczeń granicy morskiej, motywom, które skłaniały ich do popełnienia tych czynów, stosowanym metodom ucieczek i ponoszonym konsekwencjom. W kolejnym rozdziale zasygnalizowano problematykę dezercji przez granicę morską żołnierzy Wojska Polskiego i innych ówczesnych państw sojuszniczych. W rozdziale piątym omówiono działalność zorganizowanych kanałów przerzutowych zajmujących się przemytem ludzi, a w rozdziale szóstym przemyt towarów.
Na Wybrzeżu funkcjonowały również cywilne lotniska i lądowiska, których zabezpieczeniem zajmowali się żołnierze nadmorskich Brygad Wojsk Ochrony Pogranicza (BWOP), dlatego też w kolejnej partii tekstu zaprezentowano terroryzm w ruchu lotniczym i uprowadzenia statków powietrznych.
Ostatni rozdział poświęcono charakterystyce przestępczości granicznej na Wybrzeżu w świetle dokumentów WOP w latach 1945-1991. Monografię zamykają aneksy. (Fragment Wstępu)

Spis treści ebooka Przestępczość graniczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX w. Wybrane problemy

Wykaz skrótów 5
Wstęp 9

Rozdział I
„DEZERCJE” ZAŁÓG I PASAŻERÓW. UPROWADZENIA I KRADZIEŻE JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH 16
1. „Odstania” marynarzy, rybaków i pasażerów z jednostek pływających pod banderą PRL 16
2. Zagrożenia terrorystyczne jednostek pływających 20

Rozdział II
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PRÓB NIELEGALNYCH PRZEKROCZEŃ GRANICY MORSKIEJ 36
1. Ucieczki z otwartego Wybrzeża 36
2. Ucieczki z handlowych portów morskich 48
3. Ucieczki z portów oraz przystani żeglarskich i rybackich 53

Rozdział III
CHARAKTERYSTYKA SPRAWCÓW NIELEGALNYCH RZEKROCZEŃ GRANICY MORSKIEJ, MOTYWY POPEŁNIANIA
CZYNÓW I STOSOWANE METODY 61
1. Charakterystyka osób 61
2. Motywy działania sprawców 66
3. Metody stosowane przez sprawców nielegalnych przekroczeń granicy i ponoszone konsekwencje 69

Rozdział IV
DEZERCJE ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO I ARMII SOJUSZNICZYCH 80

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ ZORGANIZOWANYCH KANAŁÓW PRZERZUTOWYCH NA WYBRZEŻU 84

Rozdział VI
PRZEMYT TOWARÓW 94

Rozdział VII
TERRORYZM W RUCHU LOTNICZYM I UPROWADZENIA STATKÓW POWIETRZNYCH 114

Rozdział VIII
PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNA NA WYBRZEŻU W ŚWIETLE DOKUMENTÓW WOJSK OCHRONY POGRANICZA 137
1. Przestępczość graniczna w latach 1945-1960 137
2. Przestępczość graniczna w latach 1961-1970 141
3. Przestępczość graniczna w latach 1971-1980 145
4. Przestępczość graniczna w latach 1981-1989 148

Zakończenie 158
Załączniki 160
Bibliografia 169

Szczegóły ebooka Przestępczość graniczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX w. Wybrane problemy

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2012
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-190-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-190-3
Autorzy:
Ireneusz Bieniecki
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
178
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub