Psychiatria dzieci i młodzieży. Tom 1

Ebook Psychiatria dzieci i młodzieży. Tom 1

153,99 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Nowoczesny podręcznik przygotowany na podstawie aktualnej wiedzy. Książka odwołuje się do nowoczesnych systemów klasyfikacyjnych (DSM-5, ICD-11), jak również obejmuje najbardziej aktualną farmakoterapię oraz oddziaływania pozafarmakologiczne.
Obszerny materiał został przedstawiony w dwóch tomach, w częściach: Podstawy, Klinika, Terapia.

W części Podstawy przedstawiono systemy klasyfikacyjne i diagnostyczne stosowane w psychiatrii wieku rozwojowego. Omówiono metodykę badania psychiatrycznego dziecka i adolescenta, w tym badanie psychologiczne wraz z rolą kwestionariuszy i testów psychologicznych oraz badania neurologiczne. Przedstawiono również narzędzia diagnostyczne do oceny nasilenia objawów psychopatologicznych. Ponadto omówiono aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrię sądową nieletnich.

W części Klinika omówiono zaburzenia neurorozwojowe oraz zaburzenia należące do spektrum schizofrenii i chorób afektywnych. Przedstawiono również szerokie spektrum wielu innych zaburzeń psychicznych o różnym podłożu z uwzględnieniem farmakologicznych i pozafarmakologicznych metod leczenia. Oddzielne rozdziały poświęcono problematyce FASD oraz dziecku – ofierze przemocy w rodzinie, zaburzeniom psychicznym w chorobach somatycznych, a także psychiatrii konsultacyjnej.

W części Terapia znalazły się wiadomości z zakresu planowania terapii w psychiatrii dzieci i młodzieży oraz stosowanych metod terapeutycznych (m.in.: metoda behawioralno-poznawcza, systemowa, psychodynamiczna). Przedstawiono podstawy farmakoterapii, a także farmakoterapię opartą na faktach.

Publikacja skierowana jest do lekarzy specjalizujących się w psychiatrii dzieci i młodzieży i w psychiatrii ogólnej, a także psychologów, neurologów dziecięcych, pediatrów i psychoterapeutów.

Spis treści ebooka Psychiatria dzieci i młodzieży. Tom 1

Część I. Podstawy 1
1. Zarys historii psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce – Agnieszka Dąbkowska-Mika 3
2. Systemy diagnostyczne i klasyfikacyjne w psychiatrii dzieci i młodzieży – Jacek Bomba 15
2.1. Wprowadzenie 15
2.2. Krótko o historii 16
2.3. Cele opracowywania klasyfikacji chorób i zaburzeń zdrowia 17
2.4. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży w ICD-10 18
2.5. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży w ICD-11 20
2.6. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w ICF 22
2.7. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży w DSM-5 22
2.8. Podsumowanie 26
3. Prawidłowy rozwój dziecka – Bernadetta Izydorczyk 29
3.1. Wprowadzenie 29
3.2. Definicje i charakterystyka pojęcia rozwoju psychicznego 30
3.3. Okresy krytyczne, czynniki ryzyka i zasoby dziecka a jego rozwój 33
3.4. Poznawcze i emocjonalno-społeczne kompetencje dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa 38
3.5. Poznawcze i emocjonalno-społeczne osiągnięcia rozwojowe dziecka przedszkolnego 43
3.6. Prawidłowy rozwój psychiczny dziecka w okresie szkolnym 46
3.7. Podstawowe wyzwania rozwojowe w okresie dorastania 47
3.8. Podsumowanie 49
4. Epidemiologia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży – Renata Modrzejewska 51
4.1. Wprowadzenie 51
4.2. Pomiary częstości 54
4.3. Typy badań epidemiologicznych 54
4.4. Błędy w badaniach epidemiologicznych 57
4.5. Badania epidemiologiczne – trudności 58
4.6. Rys historyczny 59
5. Wywiad i badanie psychiatryczne dziecka i adolescenta – Monika Gajdzik 63
5.1. Składowe badania psychiatrycznego 63
5.2. Odrębności w sposobie badania dzieci w różnym wieku 74
5.3. Po wywiadzie 80
6. Badanie psychologiczne dziecka i adolescenta. Rola kwestionariuszy i testów psychologicznych – Katarzyna Sitnik-Warchulska 83
6.1. Wprowadzenie 83
6.2. Specyfika klinicznej diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży 84
6.3. Obserwacja psychologiczna i wywiad psychologiczny w diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży 86
6.4. Kwestionariusze i testy psychologiczne w diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży 88
6.5. Podsumowanie 101
7. Badanie neurologiczne, badania neuroobrazujące i neurofizjologiczne w psychiatrii – Krystyna Szymańska 103
7.1. Wprowadzenie 103
7.2. Badanie neurologiczne 105
7.3. Obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego 109
8. Narzędzia diagnostyczne i do oceny nasilenia objawów psychopatologicznych – Anna Kaźmierczak-Mytkowska, Łukasz Konowałek 125
8.1. Diagnoza procesów poznawczych u dzieci i młodzieży 125
8.2. Testy i próby kliniczne 126
8.3. Inteligencja 127
8.4. Funkcje wykonawcze 130
8.5. Pamięć 131
8.6. Rozwój społeczno-emocjonalny 132
8.7. Testy do pomiaru inteligencji 132
8.8. Testy funkcji wykonawczych 136
8.9. Testy pamięci i uczenia się 137
8.10. Rozwój społeczno-emocjonalny 138
8.11. Próby kliniczne 138
8.12. Kwestionariusze, skale i inwentarze 139
8.13. Skale ogólnego funkcjonowania i zachowań przystosowawczych 140
8.14. Skale oparte na kryteriach diagnostycznych poszczególnych zaburzeń 145
8.15. Skale oparte na klinicznym opisie objawów psychopatologicznych 153
8.16. Kwestionariusze uwzględniające różnice indywidualne. Badanie osobowości 157
8.17. Podsumowanie 161
9. Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży 163
9.1. Prawo pacjenta małoletniego do intymności i poszanowania godności w opiece psychiatrycznej – Rafał Kubiak 163
9.2. Tajemnica psychiatryczna w opiece nad małoletnim – Rafał Kubiak 183
9.3. Hospitalizacja małoletniego pacjenta na oddziale psychiatrycznym w ujęciu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – Ireneusz Jelonek 199
10. Psychiatria sądowa nieletnich – reguły i praktyka – Marek Ignaczak 217
10.1. Wprowadzenie 217
10.2. Dzieci a psychiatria 218
10.3. Pacjenci 221
10.4. Skala zjawiska 222
10.5. Organizacja oddziałów o wzmocnionym i maksymalnym zabezpieczeniu 223
10.6. Leczeni 225
10.7. Leczenie 227
10.8. Opiniowanie 229
10.9. Zamiast zakończenia 230
Część II. Klinika 233
11. Zaburzenia neurorozwojowe 235
11.1. Niepełnosprawność intelektualna/zaburzenie rozwoju intelektualnego – Ewa Zasępa 235
11.2. Zaburzenia komunikacji – Agnieszka Słopień, Krzysztof Wilczyński 247
11.3. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – Agnieszka Słopień, Agnieszka Rynkiewicz, Małgorzata Janas-Kozik 265
11.4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) – Ewa Racicka-Pawlukiewicz, Tomasz Wolańczyk 305
11.5. Specyficzne zaburzenia uczenia się – Aneta R. Borkowska 334
11.6. Zaburzenia ruchowe – Krystyna Szymańska 346
11.7. Zaburzenia tikowe – Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk 356
12. Zaburzenia należące do spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne 377
12.1. Zaburzenia psychotyczne – Barbara Remberk, Kamil Kozera, Ireneusz Jelonek 377
12.2. Schizofrenia u dzieci i młodzieży – Barbara Remberk 408
12.3. Zaburzenia schizoafektywne – Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik 431
12.4. Katatonia – Piotr W. Gorczyca, Paweł G. Dębski 438
13. Zaburzenia afektywne 457
13.1. Zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu I i II – Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik 457
13.2. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży – Lidia Popek, Barbara Remberk 472
13.3. Samouszkodzenia i samobójstwa w populacji rozwojowej – Agnieszka Gmitrowicz 493
14. Zaburzenia lękowe – Maciej Pilecki, Izabela Łucka 545
14.1. Wprowadzenie 545
14.2. Rys historyczny 546
14.3. Kryteria diagnostyczne 548
14.4. Etiologia 549
14.5. Epidemiologia 557
14.6. Obraz kliniczny 559
14.7. Diagnostyka różnicowa 581
14.8. Leczenie zaburzeń lękowych 582
14.9. Podsumowanie 586
15. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne z nimi związane – Anita Bryńska 589
15.1. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne 589
15.2. Trichotillomania 597
15.3. Dysmorfofobia 599
15.4. Dermatillomania (patologiczne skubanie skóry) 602
Skorowidz 605

Szczegóły ebooka Psychiatria dzieci i młodzieży. Tom 1

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6510-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6446-9
Wydanie:
1
Redakcja:
Małgorzata Janas-Kozik,Tomasz Wolańczyk
Liczba Stron:
620
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub